TAJEMNICE MSZY ŚWIĘTEJ – językiem serca i wiary …

Film z przeplatanymi scenami: raz scena z Mszy św., raz scena z Męki Chrystusa na podstawie “Pasji” – nie trzeba znać języka, wystarczy język serca i wiary

Reklamy