Skarga Najświętszego Serca Pana Jezusa (do św. Małgorzaty Marii):
„Boleśniej odczuwam niewdzięczność niż wszystko co wycierpiałem w czasie Męki. Gdyby ludzie odpłacali mi miłością, wszystko co uczyniłem dla nich małym by mi się wydawało i byłbym gotów jeszcze więcej cierpieć, gdyby to było możliwe. Ale na wszystkie moje starania, aby uczynić im dobrze, odpowiadają tylko oziębłością i odtrącają Mnie”.

Zbliżmy się do Jezusa i usiłujmy Go pocieszyć, a będzie to skuteczny sposób spłacenia naszych długów wobec Jego sprawiedliwości. Uwielbiajmy Ojca Przedwiecznego ustawicznym ofiarowywaniem Mu Jego Boskiego Syna, wzbogacimy duszę nieskończonymi zasługami i wyprosimy łaskę i miłosierdzie dla grzeszników.

Kto pragnie ściślej zjednoczyć się z Panem Jezusem cierpiącym, naszym Zbawicielem, może to skutecznie uczynić w sposób łatwy za pomocą tzw. Zegara Męki Pańskiej.

Zegar Męki Pańskiej to krzewiona przez Zgromadzenie Pasjonistów praktyka polegająca na przeżywaniu całego dnia w rytmie Męki Jezusa Chrystusa.
Każdej godzinie przypisane jest konkretne wydarzenie, opisane w Piśmie Świętym i najstarszej Tradycji Kościoła.

więcej o Zegarze Męki Pańskiej – kliknij

Reklamy