Konferencje Leśniowskie – o. Augustyn Pelanowski

– Miłość BOGA do człowieka:

Bok kocha czlowieka

– Chwast
Kryzys
Łowienie ludzi
Maryja – Arka Przymierza
Modlitwa
Nie przysięgać
Niedowiarstwo Tomasza
Pokora
Powołanie Lewiego

ojciecAugustyn1

Reklamy