Zapraszamy do odsłuchania rekolekcji o. Augustyna Pelanowskiego OSPEE – naszym skrom­nym zda­niem to jed­ne
z naj­lep­szych reko­lek­cji, jakie słyszeliśmy.

To 9-dniowe rekolekcje wygłoszone w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety we wrocławskim Domu Prowincjalnym w lipcu 2007r. POLECAMY !!!

01:

02: 

03: 

04: 

05: 

06: 

07: 

08: 

09: 

10: 

11: 

12: 

13: 

14: 

15: 

16: 

17: 

18: 

19: 

20: 

21: 

22: 

23: 

24: 

25: 

26: 

27: 

28: 

29: 

30: 

31: 

32: 

33: 

34: 

35: 

36: 

Advertisements