Zapraszamy do odsłuchania rekolekcji o. Augustyna Pelanowskiego OSPEE – naszym skrom­nym zda­niem to jed­ne
z naj­lep­szych reko­lek­cji, jakie słyszeliśmy.

To 9-dniowe rekolekcje wygłoszone w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety we wrocławskim Domu Prowincjalnym w lipcu 2007r. POLECAMY !!!

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:

33:

34:

35:

36:

Reklamy