czysciec

Odpusty są wielkim darem Kościoła, z którego warto korzystać. Mamy obecnie do tego okazję. Podczas oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych (od 1 do 8 listopada) można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji dusz w czyśćcu cierpiących lub konkretnej duszy zmarłej.

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest:
– stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna)
– przyjęcie Komunii Świętej
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np. Pod Twoją obronę
– brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego
– pobożne nawiedzenie cmentarza i dowolna modlitwa za zmarłych.
Komunię Świętą można przyjąć przed lub po wykonaniu czynności związanej z odpustem. Z jednym przyjęciem Komunii św. może być związany tylko jeden odpust zupełny. Można więc, nawiedzając cmentarz w dniach 1-8 listopada wraz z pobożnym odmówieniem modlitwy za zmarłych, zyskiwać odpust zupełny, a Komunię św. w tej intencji można przyjmować wcześniej lub później, nawet przez kolejne niedziele.
Reklamy