Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czy­sta,
Bramo nie­bios błoga.
Ty, coś Gabriela
Sło­wem przy­wi­tana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
Win­nych wyzwól z wię­zów,
Śle­pym powróć bla­ski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszel­kie łaski.
Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
O Dzie­wico sławna
I pokory wzo­rze,
Wyzwo­lo­nym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
Daj wieść życie czy­ste,
Drogę ściel bez­pieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
Bogu Ojcu chwała,
Chry­stu­sowi pie­nie,
Obu z Duchem Świę­tym
Jedno uwiel­bie­nie. Amen.
Reklamy