1. W tym świętym czasie oczekiwania
  równajmy ścieżki naszego życia
  by Pan nas zastał przygotowanych
  na Jego przyjście.
 2. Niech się obniżą wyniosłe szczyty
  niech się doliny podniosą w górę
  a wszelka droga podąża prosto
  do swego celu.
 3. Bo już się zbliża Zbawiciel świata,
  przynosząc światło zbłąkanym w mroku
  i każdy człowiek zobaczy Słowo
  Wcielone dla nas.
 4. A kiedy wróci na końcu czasów
  by sądzić ludzi za ich uczynki
  niech Jego łaska i miłosierdzie
  przeważą winy.
 5. Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,
  i Twego Ojca z płomiennym Duchem:
  niech będzie chwała przez całą wieczność
  Najświętszej Trójcy.
Reklamy