Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 5

DZIEŃ PIĄTY 🙂

Duch_Swiety

W oryginale na stronie z tekstem dotyczącym dnia 5 tej Nowenny zamieszczony jest rysunek wyobrażający gołębicę – symbol Ducha Świętego.

STWORZYCIEL, ODKUPICIEL, UŚWIĘCICIEL

Czy słyszałeś kiedykolwiek o kimś, kto stworzył, albo też zapewnił, że stworzył duszę, tak jak Twój Ojciec w Niebie uczynił to dla ciebie i dla miliona milionów na przestrzeni czasów?
Czy słyszałeś kiedykolwiek o jakimkolwiek stworzeniu, które zapłaciło cenę za duszę w grzechu, i zdobyło dla niej zbawienie, tak jak Jezus uczynił to dla ciebie i dla milionów innych?

Ja jestem Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy. Tak jak nikt inny, jak tylko Ojciec, posiada moc stworzenia duszy z niczego, tak jak nikt inny, tylko Syn, posiada moc zapłacenia wielkiej ceny za zbawienie, tak nikt inny tylko Ja, Duch Święty posiadam moc uświęcenia ciebie.

Moje dziecko, nikt inny nie może wyjaśnić, nauczyć, albo też dać ci Mojego daru UMIEJĘTNOŚCI, ROZUMU, RADY, MĄDROŚCI, MĘSTWA, POBOŻNOŚCI i BOJAŹNI BOŻEJ.

Jedynie Ja Sam, mogę uświęcić cię i uczynić cię godnym, by wejść do Nieba. Gdy zaakceptujesz te dary Ja odpłacę ci pokojem, szczęściem i radością, w tym życiu, jak również i w przyszłym.

Daj Mi szansę, miej wiarę we Mnie, zadawaj Mi pytania.

Wiele z tych pytań Ja Sam włożyłem w twoje myśli jako drogę kierowania tobą. Nieustannie zadawaj te pytania, dopóki nie udzielę ci odpowiedzi. Udowodnij Mi swoją wiarę. Nie zniechęcaj się, proś o Mój dar MĘSTWA – nigdy nie odstępuj. Nie nadszedł jeszcze twój czas, aby otrzymać odpowiedź na niektóre z tych pytań. Ja chcę wypróbować twoją wiarę we Mnie.

Chcesz wiedzieć jak rozpoznać Ducha Świętego, gdy do ciebie mówię? Ja jestem Jedynym, Który może ci odpowiedzieć na to pytanie. Nigdy nie przestawaj słuchać Mojej odpowiedzi.

Koniec dnia piątego

IN ENGLISH (original version):

DAY FIVE

THE CREATOR, THE REDEEMER, THE SANCTIFIER

Have you ever heard of anyone who created, or claimed to have created, a soul, as your Father in Heaven has done for you and millions and millions of times over? Have you ever heard of any creature who has paid the price for a soul in sin, and won salvation for them, as Jesus did for you and millions of others?

I am the Holy Spirit the Third Person of the Trinity. Just as no one other than the Father has the power to create a soul from nothing, and just as no one other than the Son has the power to pay the great price for salvation, no one other than I, the Holy Spirit, has the power to sanctify you.

My child, no one else can explain, teach or give to you My gift of KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, COUNSEL, WISDOM, FORTITUDE, PIETY and FEAR OF THE LORD.

I alone can sanctify you and make you worthy to enter Heaven. When you accept these gifts I will reward you with peace, happiness and joy in this life as well as the next.

Give me a chance, have faith in me, ask me your questions.

Many of these questions I have put into your thoughts as a way of leading you. Keep pondering these questions until I give you the answer. Prove to Me your faith. Do not give up, ask for My gift of FORTITUDE – but never give up. Your time has not come to know the answer to some of these questions. I want you to prove your faith to Me.

You want to know how to recognize the Holy Spirit when I talk to you? I am the only one who can answer this question. Never stop listening for my answer.

END OF DAY FIVE

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s