Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 9

DZIEŃ DZIEWIĄTY 🙂

ZDROWY ROZSĄDEK
Jeszcze tylko jeden duchowy dar, jaki nam ofiarujesz, o ile słuchamy, O Duchu Święty, jest on największym darem ze wszystkich. To jest dar MĄDROŚCI. Ten dar MĄDROŚCI jest najwyższym podarunkiem, jaki człowiek może otrzymać.

Twój dar MĄDROŚCI umożliwia nam użycie pozostałych sześciu duchowych darów w proporcjach dokładnie takich, w jakich powinny one być.

Piekarz jest mądry, O Duchu Święty, gdy nie używa zbyt dużo dodatków do swojego ciasta. Użycie każdego z Twoich duchowych darów: UMIEJĘTNOŚCI, ROZUMU, RADY, MĘSTWA, POBOŻNOŚCI I BOJAŹNI BOŻEJ jest w dokładnie właściwej proporcji, jest darem nad darami. Tym darem jest MĄDROŚĆ.

POCZĄTEK KOŃCA
To jest dziewiąty dzień, O Duchu Święty. Nowenna, którą chciałem odprawić, kończy się. Muszę uznać fakt, że otrzymałem MĘSTWO, aby tego dokonać. Otrzymałem siłę, która uczyniła to łatwym. Dałeś mi determinację, abym tego dokonał, tak jak czynisz to ze wszystkim, czego pragniesz, żebym dokonał.

Jeśli tylko poświęcę czas żeby słuchać się Twojego daru MĘSTWA, to:

Powinienem spędzić czas, aby przypomnieć sobie moje wczesne dzieciństwo i każdy rok, aż do dzisiaj, według moich najlepszych możliwości, z Twoją pomocą i UMIEJĘTNOŚCIĄ, O Duchu Święty. Powinienem zagłębić się szczególnie w przeszłych ostatnich kilku miesiącach. Ty dasz mi ZROZUMIENIE tego, jak uczestniczyłeś w moim życiu na co dzień, nawet, jeśli sobie z tego nie zdawałem sprawy. Jak dałeś mi łaskę Twoich siedmiu darów i jak często odrzuciłem je, nie chcąc ich używać. Jak przy wielu okazjach, Twoje dary tam były, i jak ich użyłem, ale z powodu mojej pychy byłem pod wrażeniem, że to ja sam to zrobiłem.

Ale dlaczego mam skończyć? Dlaczego powinienem skończyć?

Jeśli nie doświadczyłem Twojej obecności w moim sercu, powinienem zacząć od nowa przez następnych dziewięć dni, jeśli tylko Ty dasz mi MĘSTWO.

Jeśli doświadczyłem Twojej obecności w moim sercu, to powinienem tego zazdrośnie strzec. Wspomagać to. Praktykować codzienne słuchanie. Czynić nieustającą nowennę.

Mam nadzieję, że będę wzrastał w nawyku doświadczania Twojej obecności w każdym momencie mojej świadomości.

Koniec dnia dziewiątego

ZAKOŃCZENIE
– Nigdy nie przestawaj próbować
– Duch Święty wymaga wiary
– Człowiek wynalazł czas
– Dla Boga czas nie znaczy absolutnie nic
– Tej nowenny nie moŜna przedawkować
– Za kaŜdym razem, kiedy będziesz odmawiał tę nowennę, Duch Święty coś do niej doda
– Gdy się modlisz, to rozmawiasz z Bogiem
– A jeśli Bóg mówi do ciebie, to czy ty Go słuchasz?

IN ENGLISH (original version):

DAY NINE

COMMON SENSE

The only other spiritual gift that You offer to us if we listen, O Holy Spirit, is the greatest of all Your gifts – Your gift of WISDOM. This gift of WISDOM is the highest compliment man can receive.

Your gift of WISDOM endows us with the ability to use all of Your other six spiritual gifts in their exact proper proportion.

The baker is wise, O Holy Spirit, when he does not use too much of any one ingredient in his cake. The ability to use each of Your spiritual gifts of KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, COUNSEL, FORTITUDE, PIETY and FEAR OF THE LORD in exactly the right proportion is the gift of gifts — the gift of WISDOM.

THE END OF THE BEGINNING

This is the ninth day, O Holy Spirit. My intended Novena is completed. I must recognize the fact that You gave me the FORTITUDE to persevere, the strength which made it easy. You gave me the determination to succeed as You will and in everything that You prompt me to do.

If only I take time to listen to Your gift of FORTITUDE, than:

I shall take the time to reminisce on my early childhood and each year up to the present time, to the best of my ability, with your help and KNOWLEDGE, O Holy Spirit. I shall dwell on the past few months in particular. You will let me UNDERSTAND how You have been in my life daily, even though I was not aware of it; how You gave me the grace of Your seven gifts and how often I threw them away by neglecting to use them; how on many occasions Your gifts were there and I did use them, but was under the impression, due to my pride, that I did it all by myself.

But, why does it have to end? Why should it end?

If I have not experienced Your presence in my heart, I shall start over for another nine days if You will only give me the FORTITUDE.

If I have experienced Your presence in my heart, I will jealously preserve it, relive it, practice listening daily – a perpetual Novena.

My hope is that I will grow into the habit of experiencing Your presence every moment of my consciousness.

CONCLUSION

– Never stop trying
– The Holy Spirit demands faith
– Man invented time
– Time means absolutely nothing to God
– This novena cannot be exhausted
– Every time you make this novena, the Holy Spirit will add to it
– When you pray, you talk to God
– When God talks to you, do you listen?

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s