9. edycja

Oddaj się w niewolę miłości Maryi

Niebawem, 5 listopada 2018 r. rozpoczniemy kolejną już
9. edycję 33-dniowych przygotowań do złożenia lub odnowienia

Aktu Ofiarowania Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi
w dniu 8 GRUDNIA 2018 r.

Reklamy