WIECZÓR Z MARYJĄ – zaproszenie :-)

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (w Warszawie na Siekierkach) w każdą ostatnią sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi prowadzi muzyczne uwielbienia pt. „WIECZÓR Z MARYJĄ. Serdecznie zapraszamy!

Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo

Rozpoczynamy najpiękniejszy miesiąc – miesiąc Maryjny i zachęcamy do codziennego odprawiania Nabożeństwa Trzech Zdrowaś Maryjo – krótkiej modlitwy, która jest bardzo miła Matce Najświętszej. Jest uwielbieniem Trójcy Przenajświętszej, a także wyprasza nam największą z łask!

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za Potęgę udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo…..
Maryjo, moja dobra Matko, zachowaj mnie dziś (tej nocy) od grzechu śmiertelnego.

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za Mądrość udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo…..
Maryjo, moja dobra Matko, zachowaj mnie dziś (tej nocy) od grzechu śmiertelnego.

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za Słodycz i Miłosierdzie udzielone Najświętszej Maryi Pannie.
Zdrowaś Maryjo…..
Maryjo, moja dobra Matko, zachowaj mnie dziś (tej nocy) od grzechu śmiertelnego. Amen

Ta praktyka objawiona przez Najświętszą Dziewicę ma uczcić Jej wielkie przywileje: Potęgi, Mądrości i Miłosierdzia, udzielone Jej przez Trzy Osoby Boskie w tym celu, abyśmy mogli uzyskać dwie najważniejsze łaski, o jakie powinniśmy prosić, gdyż od nich zależy zbawienie, które jest dla nas „jedyną rzeczą konieczną”: uzyskanie dla nas samych łaski zachowania od grzechu śmiertelnego i wytrwania w dobrym do śmierci.

Spośród znacznej liczby nabożeństw Trzy Zdrowaś Maryjo wyróżniają się tym, że wprost odnoszą się do Trójcy Przenajświętszej. Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej powinno być uwieńczeniem i celem wszystkich naszych pobożnych praktyk, które tym będą doskonalsze, im bardziej przyczynią się do uwielbienia Boskiego Majestatu, po trzykroć Świętego. Celem nabożeństwa Trzech Zdrowaś Maryjo jest nie tylko podziękowanie Bogu za przywileje udzielone Królowej Nieba, ale także uczczenie Tej, która tak ściśle jest z Nim zjednoczona.

Jeżeli pragniemy przyczynić się do jeszcze większej czci tej najlepszej Matki – jeżeli pragniemy spełnić Jej życzenie – jeżeli chcemy uzyskać bezcenną łaskę wytrwania w dobrym aż do końca i dobrej śmierci – jeżeli pragniemy nabyć inne potrzebne nam cnoty i łaski: odzyskać zdrowie, uprosić grzesznikom nawrócenie, pomoc Bożą w każdej potrzebie, ratunek w niebezpieczeństwie – odmawiajmy codziennie polecone przez Bogarodzicę trzy Zdrowaś Maryjo, a Matka Boża Potęgą swoją zachowa nas od złego, Mądrością swoją napełni nas i nauczy żyć cnotliwie, a przez swe Miłosierdzie uprosi nam odpuszczenie win naszych i wyjedna zbawienie oraz szczęśliwą wieczność.

Tę codzienną praktykę Trzech Zdrowaś Maryjo Kościół Św. obdarzył odpustami: „Wiernym, którzy przed obrazem Najświętszej Maryi Panny odmawiają pobożnie Trzy Zdrowaś Maryja z wezwaniem – Najświętsza Matko Boża wstawiaj się za mną – albo też z jakimś innym dowolnym wezwaniem, udziela się odpustu cząstkowego; odpustu zupełnego dostępuje się pod zwykłymi warunkami, jeżeli się przez cały miesiąc odmawia te Trzy Zdrowaś Maryja„.

Łaski

Przez odmawianie codziennie, rano i wieczór, Trzech Zdrowaś Maryjo ku czci wielkich przywilejów Matki Bożej, to jest Jej Potęgi, Mądrości i Miłosierdzia, uzyskuje się nie tylko łaskę wytrwania w dobrym aż do końca, to jest łaskę dobrej śmierci – największą ze wszystkich łask, ale także łaskę zachowania czystości i nabycia cnót oraz łask, jakich dla siebie potrzebujemy. Liczne łaski nawrócenia, odzyskania zdrowia i inne, otrzymane zostały przez odmawianie Trzech Zdrowaś Maryjo.

Czytaj dalej „Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo”

Anioł uwielbienia śpiewa: „Przyjdź do stołu”

Głosy aniołów słyszalne w nagraniach Eliasa Arquello (poprzedni post) i Jasona Uptona niosą ze sobą niespotykaną głębię. Są też zadziwiająco podobne do siebie. Zapraszamy do wysłuchania z otwartym sercem nagrania aż gęstego od Obecności BOGA. W nagraniu słychać wyraźnie głosy aniołów.

Jest to spontaniczne uwielbienie prowadzone przez Jasona Uptona zatytuowane „Fly”. Nagranie zostało zarejestrowane podczas spotkania uwielbienia w auli uniwersyteckiej w Aleksandrii (USA). Jason Upton prowadził uwielbienie wraz z zespołem, ale podczas tej piosenki tylko on sam śpiewał. Spotkanie było rejestrowane na wielokanałowy system rejestrujący dźwięk. Mimo, że mikrofon i nagrywający go ślad był monofoniczny, głosy aniołów zostały nagrane stereofonicznie. Niektóre słowa śpiewane przez anioła „ahda daah” okazują się być zrozumiałe w języku Malawi (niewielkie państwo we wschodniej Afryce) i znaczą „Przyjdź do stołu”.

Oto świadectwo członka zespołu Jasona z tego wydarzenia:

Tak brzmi nasz dom w niebie :)

Wspaniale jest uwielbiać Boga, a jeszcze wspanialej oddawać Bogu chwałę wraz z ANIOŁAMI UWIELBIENIA i … usłyszeć jak brzmi kawałek naszego domu w niebie! Zachęcamy.

Kilka dni temu „poznaliśmy” młode małżeństwo z Argentyny (Elias i Daiana Arquello), które, podobnie jak my, postanowiło spędzać maksymalnie dużo czasu wielbiąc Boga śpiewem. Po pewnym czasie oboje zaczęli doświadczać, że do ich uwielbienia dołączają się… aniołowie.

W Boże Narodzenie, 25 grudnia 2009 roku, w profesjonalnym studio, Elias Arguello nagrywał pierwszą płytę „In Your Dimension”. Kiedy wykonywał pieśń miłości do Jezusa pt. „Mi amor – Moja miłość” zarejestrowano wiele dźwięków i głosów istot pochodzących z wymiaru Boga, oddających chwałę Stwórcy. W nagraniu słychać wyraźnie głosy, które dołączają się do Eliasa. W pewnym momencie Elias przestaje grać, a dźwięki niebiańskiej muzyki płyną dalej. To nagranie to nie piosenka, ale to niecodzienny dialog Nieba z ziemią. Na płycie można usłyszeć więcej dźwięków Nieba, szczególnie na dobrej jakości słuchawkach.

Oto 12 minut pięknej adoracji Boga. W ok. 5tej minucie „wchodzi” unikalne brzmienie czysto duchowych dźwięków  (nagrane w studio video jest niedoświetlone, ale to nie przeszkadza w słuchaniu 🙂 )

Słowa tej pieśni miłości do Jezusa można streścić następująco: Jesteś moją miłością, największą miłością, która mnie pochwyciła i zniewoliła. Jesteś wewnątrz mnie i za Tobą tęsknię. Godzien, godzien (to powtarzają aniołowie). Pragnę żyć w Twoim wymiarze, Panie. Jesteś moją miłością, miłością…

Niech nasz Pan – BÓG, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ hojnie błogosławi temu małżeństwu, by nieustannie trwali w obecności Najwyższego i innych „zarażali” zachwytem Boga. Zachwyt niech karmi naszą miłość.

„24 GODZINY DLA PANA”

W Orędziu na Wielki Post 2015 Ojciec Święty Franciszek napisał m.in.: „Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 24 ore per il Signore – 24 godziny dla Pana – która, jak ufam, będzie podjęta w całym Kościele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej potrzeby modlitwy”.

Jako hasło tej inicjatywy zostały wybrane słowa z Listu św. Pawła do Efezjan: Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2,4). Papież Franciszek rozpocznie tę modlitwę celebracją liturgii pokutnej 13 marca br. w Bazylice św. Piotra.

Odpowiadając na prośbę papieża, już po raz drugi w naszej archidiecezji, w ramach inicjatywy duszpasterskiej 24 godziny dla Pana, w trzech wybranych kościołach Warszawy w łączności z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem Powszechnym będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.:
w kościele Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu,
w kościele Św. Jakuba Apostoła na Ochocie (przy Placu Narutowicza),
w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole (ul. Deotymy41)

Rozpoczęcie – piątek, 13 marca 2015, godz. 17.00.
Zakończenie – sobota, 14 marca 2015, godz. 17.00.