33 DNI Ad Iesum Per Mariam w Wesołej (Zielonej)

ZAPISY: <<< FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Reklama

Wieczór z Maryją na warszawskim Gocławiu

Bóg Najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego Syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja, którą święci nazywają „skarbcem Pana”, z którego pełności bogactwa spływają na ludzkość.
– św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, teza 23).

Na najbliższym „Wieczorze z Maryją” będziemy w tym „skarbcu Pana” podziwiać drogocenny
KLEJNOT POKORY!

Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, Stwórca wszystkich galaktyk dał się zamknąć w powłoczce ludzkiego ciała i ogarnąć przez łono Niepokalanej Niewiasty; Król Wszechświata, który się poniżył, by przybrać postać sługi, opuścił niebo nie dlatego, aby Mu służono, ale aby On wszystkim służył.
To właśnie pokora przyciągnęła Jego spojrzenie do najczystszej Dziewicy w nazaretańskim domku, bo kiedy oko ludzkie szuka wielkości i jest zachwycone tym, co jaskrawe, Bóg nie patrzy na wygląd, lecz na serce i zachwyca się pokorą!

O Maryjo,

kto spogląda na Ciebie, doznaje pociechy w każdym utrapieniu, ucisku i przykrości i jest zwycięzcą w każdej pokusie.
Kto nie wie, kim jest Bóg, niech ucieka się do Ciebie, Maryjo.
Kto nie znajduje miłosierdzia w Bogu, niech zwraca się do Ciebie, Maryjo.
Kto nie zgadza się z wolą Boga, niech odda się Tobie, Maryjo.
Kto upada wskutek słabości, niech ucieka się do Ciebie, bo jesteś tak można i silna!
Kto nieustannie musi walczyć, niech biegnie do Ciebie, bo Ty jesteś morzem spokojnym…
Kuszony… niech wzywa Ciebie, bo Ty jesteś matką pokory, i nie ma niczego, co by skuteczniej odrzuciło szatana niż pokora. Niech biegnie do Ciebie, niech zwraca się do Ciebie, o Maryjo!
(św. M. Magdalena de Pazzi).

Pokorna Maryja była mężną, jako obóz porządnie uszykowany do boju, którego lęka się piekło i na gorące wezwanie Jej Imienia pierzcha z trwogą. Szatani nie mogą znieść POKORY!

Pokorna Dziewica jest Matką Prawdy niestworzonej, stolicą Mądrości. I dlatego pokorni czciciele Maryi dochodzili do wielkiej mądrości, stali się orłami wiedzy duchownej, filarami Kościoła, jak choćby św. Augustyn, św. Anzelm, św. Tomasz z Akwinu, św. Bernard, św. Albert Wielki, Jan Gerson itd.
 
Maryja pokorna jest najczystszą Dziewicą. Bezwstydni i dumni nie mogą znosić tych dwóch cnót i nie oddają czci Maryi Pannie. Przyjdź, aby się za nich pomodlić i zdobyć ich serca dla Maryi!
Będziemy modlić się dla nas wszystkich o ten drogocenny klejnot!

Weź, o Panie, tę nędzę, którą daję i tę nicość, którą jestem,
a daj mi to bogactwo, na które czekam i to Wszystko, którym jesteś!

O mój Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według Serca Twego!

Weź, o Maryjo, tę nędzę, którą mogę Ci dać i tę nicość, którą jestem,
a daj mi to bogactwo, które Ty możesz mi dać – i które dałaś mi, wypowiadając swoje „Fiat!” – Jezusa Chrystusa, który jest Wszystkim!

Jak Serce Jezusowe, tak niech i moje serce będzie przez Ciebie uformowane, „przez Ducha Świętego w łonie Dziewicy Matki tworzone” i stanie się „według Serca Jezusowego”. Amen.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy nie tylko duchowych niewolników Maryi!

Czekamy na Was!
W czwartek, 25 listopada 2021, w Sanktuarium św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu (ul.Fieldorfa 1). Rozpoczynamy wspólnym udziałem we Mszy świętej o godz. 18.00, a następnie będziemy modlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem do ok. 20.30.

Będziemy śpiewać Litanię o pokorę!

pomarańczki 🙂

Różaniec Pasyjny w Wyszkowie

W najbliższy wtorek 23 listopada, zapraszamy do kościoła parafii pw. Świętego Wojciecha BM w Wyszkowie (ul.Kościuszki 19) na wspólną Mszę św. o godz.18.00, a następnie adorację Najświętszego Sakramentu w duchu Świętej Niewoli Miłości. Podczas prowadzonej adoracji będziemy odmawiali wspólnie RÓŻANIEC PASYJNY w intencji wynagradzającej i błagalnej.

Świat ginie, bo nie myśli o Męce Jezusa Chrystusa.
Czyń wszystko, co możesz, by o niej myślał, by się zbawił!
Matka Boża do siostry Apolonii Andriveau ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Troyes we Francji

Spójrz na różaniec, w którym tyle razy mówi się tę samą modlitwę, wymawiając swoje słowa jednocz się ze słowami, które Ja mówiłem do Mego Ojca w owych nocach, całych spędzanych na kolanach przed Nim… 

Panie Jezu, o cóż Cię proszę? 
O duchowe potomstwo: o niewolników Twojej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, którzy by umarli dla własnej woli, co ich głuszy i hamuje, spełniali wyłącznie Twoją wolę i druzgotali wszystkich Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego w rękach, »z buławą krzyża i różdżką Najświętszej Dziewicy« .
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Świat ginie, bo…

Zapraszamy na bardzo szczególne nabożeństwo:

PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU – ostatni środek zaradczy dla świata dany na czasy najtrudniejsze przy wzmagających się prześladowaniach Kościoła Świętego i ludzi dobrej woli. 

PASYJNY RÓŻANIECSpójrz na różaniec, w którym tyle razy mówi się tę samą modlitwę, wymawiając swoje słowa jednocz się ze słowami, które Ja mówiłem do Mego Ojca w owych nocach, całych spędzanych na kolanach przed Nim… 

Przed nabożeństwem będzie możliwość zaopatrzenia się w Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasu oraz w Pasyjny Różaniec. Zostaną one poświęcone na nabożeństwie. Każdy otrzyma dodatkowo ulotkę z modlitwami.

Panie Jezu, o cóż Cię proszę? O duchowe potomstwo: o niewolników Twojej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, którzy by umarli dla własnej woli, co ich głuszy i hamuje, spełniali wyłącznie Twoją wolę i druzgotali wszystkich Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego w rękach… 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 

DO ZOBACZENIA!

Rekolekcje FIAT o Królestwie Woli Bożej

Dla każdego chrześcijanina, by poznać Królestwo Maryi.

Rekolekcje „FIAT Voluntas Tua” odprawiane są indywidualnie z książki pt. „FIAT Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej” – sł.B. Luiza Piccarreta, wydanie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM, Wydawnictwo Apostolicum, 2021.

Jednoczymy się w modlitwie każdego dnia.

Msza św. w intencji uczestników Rekolekcji „FIAT Voluntas Tua”

Książkę „FIAT…” można odebrać w Warszawie w Sanktuarium św. Ojca Pio, ul.Fieldorfa 1

Jeśli potrzeba, byśmy przesłali książkę do odprawienia rekolekcji „FIAT …” prosimy w zgłoszeniu podać adres dla przesyłki.

REKOLEKCJE FIAT Voluntas Tua <<< ZGŁOSZENIA >>>

Szczegóły: <<< LINK >>>

Życie w Woli Bożej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
I Maryja Matka Jego, bo Jest godna tego!

W najbliższy wtorek 27 kwietnia, w wigilię wspomnienia naszego patrona – św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, po Mszy św. o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu przy ul. Fieldorfa 1 będziemy prowadzili modlitwę Duchowych Niewolników Maryi: „ŻYCIE W WOLI BOŻEJ”

Życie oddaniem
Złożyliśmy Akt Ofiarowania siebie Panu Jezusowi przez Maryję wg doktryny św. Ludwika Marii Grignion i to nie powinien być koniec! To dopiero początek nowej formy życia – życia oddaniem! Kto żyje już w Woli Bożej? Czas zacząć tak żyć!

Życie oddaniem to życie w Woli Bożej
Najświętsza Maryja Panna uczy nas jak żyć w Woli Bożej. Swoją naukę Maryja wyłożyła kilka wieków temu naszemu patronowi, bretońskiemu świętemu, który napisał o tym traktat! Wielu go przeczytało, nie tak wielu zrozumiało, a bardzo niewielu je praktykuje…

Jakiś czas później innej wybranej duszy Matka Najświętsza podyktowała 31 lekcji – nauki o życiu w Woli Bożej, które słowo po słowie zostały przez nią spisane i są dla nas dostępne… Nasza Najświętsza Mama daje nam szczegółowe wskazówki i mówi: „Córka moja jest cała moja, ponieważ żyje Wolą Bożą”. 

W szkole Woli Bożej, której przewodniczy Królowa Woli Bożej tysiące aniołów słucha z nami Jej lekcji o Bożym FIAT. Każde Jej słowo tych lekcji to wspaniały i niezwykły dar z nieba, który należy przyjąć z wszelką możliwą wdzięcznością.

Królowa Niebios sama stwierdza, że „ci, którzy z miłością przyjmą ten dar z nieba, Jej wizyty, Jej Lekcje, będą pierwszymi szczęśliwymi dziećmi, które będą należeć do Królestwa Bożego FIAT”, a Ona sama wypisze ich imiona złotymi literami w swoim Niepokalanym i macierzyńskim Sercu. Matka Boża nie kłamie ani nie może kłamać; nie zwodzi ani nie może oszukiwać; nie przesadza ani nie mówi przesadnie. To, co tutaj obiecuje, z pewnością zostanie dane tym, którzy z pokorą, radością, wdzięcznością i miłością przyjmą bez zastrzeżeń Jej lekcje i zastosują je w praktyce, dosłownie i w najdrobniejszych szczegółach. Tak, aby nic nie zostało zmarnowane!

Czy zechcesz przyjąć ten dar?

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Ciebie!

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

FIAT
DZIEWICA MARYJA w Królestwie Woli Bożej

FIAT „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej”
sł.B. Luiza Piccarreta – mała córeczka Woli Bożej
Lekcje do rozważania podyktowane przez Najświętszą Dziewicę

Książka „FIAT Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej” (Wyd.APOSTOLICUM) stanowi przekaz Najświętszej Maryi Panny podyktowany włoskiej mistyczce sł.B. Luizie Piccarreta jako ćwiczenia duchowe na każdy dzień miesiąca maja. Można oczywiście odprawiać je w innych miesiącach. Nasze opracowanie ujmuje wszystkie treści książki w wygodną formę indywidualnych rekolekcji („FIAT Voluntas tua”), by nauczyć się żyć w Woli Bożej, dlatego zawiera dodatkowo m.in. punkty do Lekcji Maryi – rozważań, które Luiza Piccarreta zapisała (jako jedyne wśród 36 tomów wszystkich swoich pism) pod bezpośrednie dyktando Matki Bożej.

Nasze wydanie zawiera ponadto słynne TRZY APELE (z pism Luizy), które stanowią wstęp do opracowanych przez nas rekolekcji „FIAT Voluntas tua” oraz przebieg nabożeństwa majowego wraz z tekstami modlitw i pieśni maryjnych, by wziąć ze sobą, idąc na majowe do kościoła lub pod kapliczkę. Wydane ku czci Najświętszej Dziewicy!

IMPRIMATUR
Nihil obstat
Tekst: Sł. B. Luiza Piccarreta
Dodatek: A. i Z. Kozikowscy
Format: 15 cm x 10 cm
Liczba stron: 384
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 15 zł
Zamawiam