Codzienna modlitwa na Wielki Post

Codzienna Modlitwa Ofiarowania się NAJŚWIĘTSZEMU OBLICZU PANA JEZUSA 

Najświętsze Oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane Boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie także w godzinie śmierci. Amen

Jezus z krzyza

Zachęcamy do szczególnego, głębokiego zapatrzenia się w Twarz naszego Zbawiciela…

 „Ch­ry­stus jest Tym, który pa­trzy nam w oczy
i chce, a­by­śmy rów­nież pa­trzyli Mu w oczy:
Kto Mnie zo­ba­czył, zo­ba­czył także i Ojca (J 14,9)” – 
św. Jan Paweł II

Konferencja na Wielki Post

Otworzyć serca na Miłość Bożą.

Otwórzmy serca na Miłość. Teraz jest czas na doświadczenie Miłości. Czas na to, abyśmy zostali napełnieni Miłością, by potem tą Miłością żyć. Aby ta Miłość mogła objawiać się w nas. Jednak nie stanie się to, jeśli w tym czasie zajmować się będziemy własnymi sprawami. A więc z ufnością i pokojem w sercu pozwólmy Bogu i Jego Matce Maryi zająć się nami. Któż, jak nie Bóg, najlepiej je zna i najlepiej rozwiąże wszystkie problemy. A nasze myśli i niepokoje teraz niczemu nie posłużą dobremu i nie pozwolą otworzyć się na Boga pełnego miłości. Czytaj dalej

Na Wielki Post

Rozpoczynamy wraz z całym Kościołem Wielki Post.
Niech będzie on dla każdego z nas czasem spotkania z Miłością.
Niech będzie czasem tych rezygnacji, które prowadzą do pogłębienia przyjaźni z Bogiem i codziennych relacji z bliźnimi pełnych pokoju, łagodności i cierpliwości 🙂

Zrezygnuj z narzekania . . . . . . . . skoncentruj się na wdzięczności.
Zrezygnuj z pesymizmu . . . . . . . . . stawaj się optymistą.
Zrezygnuj z gorzkich sądów . . . . . . myśl życzliwie.
Zrezygnuj z nadmiernej troski . . . . . zawierz Opatrzności Bożej.
Zrezygnuj ze zniechęcenia . . . . . . . . bądź pełen nadziei.
Zrezygnuj z zawziętości . . . . . . . . powróć do przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawiści . . . . . . . . . . odpłacaj dobrem za zło.
Zrezygnuj z negatywizmu . . . . . . . . bądź pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu . . . . . . . . . . . . bądź cierpliwszy.
Zrezygnuj z małostkowości . . . . . . . stawaj się dojrzalszy.
Zrezygnuj ze smutku . . . . . . . . . . . raduj się z piękna, które jest wokół ciebie.
Zrezygnuj z zazdrości . . . . . . . . . . módl się o ufność.
Zrezygnuj z obgadywania . . . . . . . kontroluj język.
Zrezygnuj z grzechu . . . . . . . . . . . wracaj do cnoty.
Zrezygnuj z rezygnowania . . . . . . . . wytrwaj!

Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję

Rozpoczęliśmy drogę oddania-ofiarowania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

33-dniowe przygotowanie zakończymy 24 marca, by do uroczystego Aktu Ofiarowania się przystąpić w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca 2017 r.

Wszystkich chętnych (z Warszawy i nie tylko) zapraszamy do kościoła św. Anny w Wilanowie (ul.Kolegiacka 1, Warszawa-Wilanów) na wspólną Mszę św. o godz. 18.00, a po niej nabożeństwo adoracyjne, na którym, przed Najświętszym Sakramentem, razem odmówimy modlitwy i treści do rozważania na pierwszy dzień przygotowań. Czytaj dalej

Orędzie Chrystusa do … kapłanów

Ten wpis jest naszą modlitwą za kapłanów, których z Miłością tulimy w naszych ‚pomarańczkowych’ sercach każdego dnia.

Zachęcamy do lektury! Niech będzie ona włączeniem się do wspólnej modlitwy.

„Orędzie Jezusa do swego Kapłana” to jedno z najwybitniejszych dzieł ascetyczno – mistycznych o. Josepha Schrijversa (1876-1945), belgijskiego redemptorysty. Imprimatur: Wilno, 28 października 1935. + Romualdus Archiepiscopus Metropolita Vilnensis.

Dzieło jest przejmującym wezwaniem Jezusa Chrystusa do swoich Kapłanów, osób duchownych – o świętość życia, o nawrócenie, o zrozumienie, jak wielka walka toczy się o każdą kapłańską duszę z siłami ciemności.

oredzie_okladka

Panie Jezu, niech każdy kapłan, który zechce przeczytać „Orędzie Jezusa do swego Kapłana” otrzyma Twoje szczególne błogosławieństwo, światło i umocnienie. Amen

Niepokalana Maryjo, Matko kapłanów, uczyń swoich umiłowanych synów chętnymi do pełnej lektury tego „Orędzia” i wsłuchania się w głos Twego Syna. Amen

Książkę w pdf można pobrać klikając na obrazek lub poniższy link:
o. J. Schrijvers – Orędzie Jezusa do swego Kapłana

Ks. Piotr Glas cytuje fragmenty „Orędzia Jezusa do swego Kapłana”, przypomina prawdę zawartą w tym dziele: „Jeden nawrócony, gorliwy kapłan może pomóc w zbawieniu tysiącom dusz; jeden upadły kapłan, pociągnie za sobą wiele powierzonych sobie dusz”:

Ewangelia Piękna ukryta w Starym Testamencie

By pokochać Maryję, trzeba Ją… poznać!

„Ci, co Cię znają jedynie z opowiadań, najchętniej szukają Ci miejsce pośród patriarchów ciosanych z kamienia, pośród męczenników, aniołów.
Wiesz, jakby się zdziwili, gdyby Cię z Synem spotkali na plaży?
Gdyby Cię zobaczyli, nie taką, jak na wielu obrazach z dłońmi złożonymi,
z różańcem, w koronie, ale tak najzwyczajniej – jak po plaży biegniesz roześmiana, wiatr dłońmi chwytasz, twarz wystawiasz ku słońcu.
Gdyby Cię tak zobaczyli. Gdyby Cię taką mogli zobaczyć.
Mamo, nie wiem kiedy wychodzisz na plażę i kiedy wracasz, z kim, jak? Nie wiem. Ale Twoja twarz – opalona. I ramiona. I dłonie.
Opaliło Cię słońce – Twój Syn, kiedy Twojej twarzy uczył się na pamięć.
Gdy przytulał się mocno, mocno, by posłuchać jak bije dla Niego
Twoje serce.
O Ty, mała Ewangelio Piękna!”
(o. Kazimierz Lubowicki, oblat, prof. teologii)

„Zanim Jezus nauczył się chodzić, zanim powiedział pierwsze słowo, zanim uczynił pierwszy cud, mógł już udać się do drugiego człowieka w Niej – w Maryi. Ona umożliwiła Mu dotarcie do człowieka, zanim On urodził się jako człowiek. Ona stała się pierwszym apostołem. Tak zostało na zawsze. Również i dziś Maryja przybliża Jezusa najszybciej. Św. Łukasz mówi, że Jej droga odbywała się w pośpiechu. Możemy to tak rozumieć, że Jej droga przybliżania nam Jezusa jest szybsza niż zwykła droga dochodzenia do Niego.” (o.A.Pelanowski)