Wieczór z Maryją, Matką Jedności

„Najbardziej martwi mnie to, że ludzie nie mają szacunku dla mojego Syna w Najświętszej Eucharystii oraz sposób, w jaki się modlą, gdy myślą o innych sprawach podczas modlitwy. Mówię to do tych, którzy udają pobożnych”.
(Z objawień Matki Bożej w Pellevoisin)

Ave Maria!

Kochani,

Na nasze najbliższe spotkanie formacyjne (czwartek 27 stycznia) przybędzie do swych dzieci, sług i niewolników z miłości zatroskana o nas Matka Boża Kodeńska – Matka Jedności czczona w swym sanktuarium w Kodniu, zwanym Częstochową wschodu.

Spotkanie z Matką Bożą Kodeńską poprzez Jej wizerunek będzie także okazją, by poznać SZKAPLERZ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO I MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ – jego pochodzenie oraz pełne przesłanie Matki Bożej z Pellevoisin (Francja), gdzie w 1876 r. miała miejsce seria kilkunastu mało znanych objawień Maryi, zatwierdzonych przez Kościół. Dla nas, Polaków, sprawa jest tym ciekawsza, że kolejna autentyczna wizyta Maryi na ziemi w 1877 r. to już polski Gietrzwałd.

W trakcie objawienia umierającej mieszkance Pellevoisin, Estelli Faguette, Maryja przedstawiła się: „Jestem Pełną Miłosierdzia i Służebnicą mego Syna” i zapowiedziała jej uzdrowienie. 9 września Maryja uzdrowiła Estellę, przekazała jej misję, że będzie żyć i głosić chwałę Matki Najświętszej: ukazała jej Szkaplerz Najświętszego Serca Jezusa. Mówiła:

„Nie ustawaj. Mój Syn zdobył już wiele dusz, które jeszcze bardziej poświęciły się Jemu. Jego Serce jest pełne miłości do mego Serca. On nigdy Mi niczego nie odmawia. Dla Mnie porusza On i zmiękcza najbardziej zatwardziałe serca„. Maryja powiedziała jeszcze: „Przyszłam przede wszystkim po to, by ratować grzeszników. Obfitość skarbnicy mojego Syna jest duża i szeroko otwarta, jeśli tylko ludzie będą się modlić.” i ukazała kawałek płótna, który nosiła na szyi. Był to szkaplerz z czerwonym sercem. „Kocham tę formę pobożności. Błagam wszystkich, aby przyszli, zaufali i pojednali się z Bogiem, także Kościół i Francję” – dodała. Mówiła Estelli o wielkim zjednoczeniu w doskonałej miłości Jej Niepokalanego Serca z Najświętszym Sercem Chrystusa. Kluczem do niego jest miłość, przez którą również każdy z nas może stać się uczestnikiem tej komunii. Jej owocem jest wysłuchanie przez Boga każdej prośby Matki Najświętszej (i nas, jeśli trwamy w zjednoczeniu jak Maryja!). Skoro Jej wola jest w pełni zgodna z wolą Bożą, to wysłuchując Jej modlitw, Jezus Chrystus wysłuchuje głosu własnego Serca. Udziela łask z tym większą radością, że może dać dowód miłości do Swej niebieskiej Matki.

Przedostatnie objawienie (11 listopada) było związane z rozpowszechnianiem szkaplerza. Tego dnia Estella wykonała pierwszy szkaplerz według wzoru, jaki pokazała jej Maryja. „Nie zmarnowałaś dzisiejszego dnia. Pracowałaś dla mnie” – powiedziała. Poleciła też Estelli, by zrobiła wiele więcej takich szkaplerzy.

Ostatnie objawienie Maryi w Pellevoisin miało miejsce 8 grudnia 1876 r., kiedy to Matka Najświętsza położyła nacisk na rozwój Jej kultu poprzez rozpowszechnianie szkaplerza NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO i działanie na Jej cześć. Następnie podała Estelli do ucałowania szkaplerz, który miała na sobie i poleciła Estelli udać się do księdza biskupa i poprosić o pomoc w rozpowszechnianiu szkaplerza. Dodała:, „Jeśli nie zrobi on tego, czego pragniesz, masz iść wyżej. Nie bój się, pomogę ci”.

Maryja powiedziała też, iż cieszy Ją, kiedy Jej dzieci noszą szkaplerz i odwracają się od wszystkiego, co obraża Jej Syna, oraz gdy otrzymują Sakrament Jego Miłości i mogą naprawić szkody, które już wyrządzili.
Matka Boża dodała: „Spójrz na łaski, jakie wyleję na wszystkich, którzy noszą szkaplerz i ufają mi, oraz podczas rozpowszechniania tego nabożeństwa”. Gdy rozłożyła ręce, z Jej dłoni zaczęły spadać krople jakby deszczu. Na każdej z nich był wypisany rodzaj łaski. Wizjonerka wymienia zaledwie kilka:
zdrowie,
ufność,
szacunek,
miłość,
świętość,
„wszelkie łaski, o których można pomyśleć”.

Maryja dodała: „To łaski od mego Syna. Czerpię je z Jego Serca. On Mi nie może niczego odmówić„.

Kiedy Estella zapytała, co ma umieścić na drugiej stronie szkaplerza, usłyszała: „Zachowałam tę stronę dla siebie. Pomyślisz o niej, a potem przekażesz swoje myśli świętemu Kościołowi. On zadecyduje”.

Przesłanie Estelli dotarło do arcybiskupa, kardynała Josepha Hippolyte’a Guiberta, zakonnika ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który na wzgórzu Montmartre budował wówczas bazylikę Sacré-Coeur jako wotum za ocalenie Paryża podczas wojny z Prusami.

Arcybiskup J.H. Guibert OMI, szukając miejsca pod bazylikę, wybrał wzgórze Montmartre, ponieważ tam znajdowała się siedziba Komuny Paryskiej, środowiska, które walczyło z Bogiem i Kościołem. To właśnie tam zakrólowało Najświętsze Serce Pana Jezusa. Po dziś dzień w bazylice trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, żeby wynagrodzić Jezusowi zniewagi przeciwko Eucharystii. Bazylika jest oazą pokoju i modlitwy przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Nic więc dziwnego, że gdy 4 kwietnia 1900 roku Kongregacja Obrzędów formalnie zatwierdziła Szkaplerz Serca Jezusowego, papież Leon XIII przywileju nakładania go udzielił Superiorowi Generalnemu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Odtąd
Biały Szkaplerz Serca Jezusowego stał się szkaplerzem oblackim.

W 1927 roku oblaci przybyli do Kodnia, żeby zatroszczyć się o sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia, Matki Jedności. Ostatecznie na rewersie szkaplerza znalazła się Matka Boża Kodeńska! Tak zdecydował Kościół.

Każdy, kto zechce przyjąć biały szkaplerz, włącza się w dobra duchowe Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W każdą trzecią sobotę miesiąca w kodeńskim
sanktuarium podczas wieczornego czuwania „Wieczór z Maryją” sprawowana jest Eucharystia w intencji osób, które przyjęły szkaplerz.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, wysłuchaniu konferencji oblata Maryi Niepokalanej o. Dariusza Galanta z kodeńskiego klasztoru, który prowadzi w Kodniu „Wieczory z Maryją” i jest związany z naszą Wspólnotą Duchowych Niewolników Maryi. Po konferencji poprowadzimy wspólną modlitwę o jedność, modląc się z Maryją na Różańcu świętym.

To wyjątkowe spotkanie z Maryją, poprzez Jej wizerunek, będzie także okazją, by przyjąć kodeński szkaplerz. Jedna osoba może przyjąć kilka szkaplerzy zatwierdzonych przez Kościół, zatem jeśli np. ktoś nosi już szkaplerz karmelitański oraz czerwony szkaplerz Męki Pańskiej, może śmiało założyć kolejny – biały – z rąk Matki Bożej Miłosierdzia! Matki, której wizyta na warszawskim Gocławiu na naszym czuwaniu stanowi dowód zatroskanej miłości, jaką Maryja darzy każdego z nas.

Biorąc udział we wspólnej modlitwie na naszym najbliższym spotkaniu „Wieczór z Maryją”, przyjmując szkaplerz Matki Bożej Kodeńskiej, można będzie uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

„MATKO BOŻA KODEŃSKA, MATKO JEDNOŚCI MÓDL SIĘ ZA NAMI”.

„Jego Serce jest tak pełne miłości dla mojego Serca, że On nie jest w stanie odmówić mi niczego. Dla mnie On dotknie i zmiękczy najtwardsze serca”.
(Z objawień Matki Bożej w Pellevoisin)

Do zobaczenia 27 stycznia o godz. 18.00 🙂
u św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu!
Reklama

Wieczór z Maryją na warszawskim Gocławiu

Bóg Najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego Syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja, którą święci nazywają „skarbcem Pana”, z którego pełności bogactwa spływają na ludzkość.
– św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, teza 23).

Na najbliższym „Wieczorze z Maryją” będziemy w tym „skarbcu Pana” podziwiać drogocenny
KLEJNOT POKORY!

Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, Stwórca wszystkich galaktyk dał się zamknąć w powłoczce ludzkiego ciała i ogarnąć przez łono Niepokalanej Niewiasty; Król Wszechświata, który się poniżył, by przybrać postać sługi, opuścił niebo nie dlatego, aby Mu służono, ale aby On wszystkim służył.
To właśnie pokora przyciągnęła Jego spojrzenie do najczystszej Dziewicy w nazaretańskim domku, bo kiedy oko ludzkie szuka wielkości i jest zachwycone tym, co jaskrawe, Bóg nie patrzy na wygląd, lecz na serce i zachwyca się pokorą!

O Maryjo,

kto spogląda na Ciebie, doznaje pociechy w każdym utrapieniu, ucisku i przykrości i jest zwycięzcą w każdej pokusie.
Kto nie wie, kim jest Bóg, niech ucieka się do Ciebie, Maryjo.
Kto nie znajduje miłosierdzia w Bogu, niech zwraca się do Ciebie, Maryjo.
Kto nie zgadza się z wolą Boga, niech odda się Tobie, Maryjo.
Kto upada wskutek słabości, niech ucieka się do Ciebie, bo jesteś tak można i silna!
Kto nieustannie musi walczyć, niech biegnie do Ciebie, bo Ty jesteś morzem spokojnym…
Kuszony… niech wzywa Ciebie, bo Ty jesteś matką pokory, i nie ma niczego, co by skuteczniej odrzuciło szatana niż pokora. Niech biegnie do Ciebie, niech zwraca się do Ciebie, o Maryjo!
(św. M. Magdalena de Pazzi).

Pokorna Maryja była mężną, jako obóz porządnie uszykowany do boju, którego lęka się piekło i na gorące wezwanie Jej Imienia pierzcha z trwogą. Szatani nie mogą znieść POKORY!

Pokorna Dziewica jest Matką Prawdy niestworzonej, stolicą Mądrości. I dlatego pokorni czciciele Maryi dochodzili do wielkiej mądrości, stali się orłami wiedzy duchownej, filarami Kościoła, jak choćby św. Augustyn, św. Anzelm, św. Tomasz z Akwinu, św. Bernard, św. Albert Wielki, Jan Gerson itd.
 
Maryja pokorna jest najczystszą Dziewicą. Bezwstydni i dumni nie mogą znosić tych dwóch cnót i nie oddają czci Maryi Pannie. Przyjdź, aby się za nich pomodlić i zdobyć ich serca dla Maryi!
Będziemy modlić się dla nas wszystkich o ten drogocenny klejnot!

Weź, o Panie, tę nędzę, którą daję i tę nicość, którą jestem,
a daj mi to bogactwo, na które czekam i to Wszystko, którym jesteś!

O mój Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według Serca Twego!

Weź, o Maryjo, tę nędzę, którą mogę Ci dać i tę nicość, którą jestem,
a daj mi to bogactwo, które Ty możesz mi dać – i które dałaś mi, wypowiadając swoje „Fiat!” – Jezusa Chrystusa, który jest Wszystkim!

Jak Serce Jezusowe, tak niech i moje serce będzie przez Ciebie uformowane, „przez Ducha Świętego w łonie Dziewicy Matki tworzone” i stanie się „według Serca Jezusowego”. Amen.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy nie tylko duchowych niewolników Maryi!

Czekamy na Was!
W czwartek, 25 listopada 2021, w Sanktuarium św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu (ul.Fieldorfa 1). Rozpoczynamy wspólnym udziałem we Mszy świętej o godz. 18.00, a następnie będziemy modlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem do ok. 20.30.

Będziemy śpiewać Litanię o pokorę!

pomarańczki 🙂

Różaniec Pasyjny w Wyszkowie

W najbliższy wtorek 23 listopada, zapraszamy do kościoła parafii pw. Świętego Wojciecha BM w Wyszkowie (ul.Kościuszki 19) na wspólną Mszę św. o godz.18.00, a następnie adorację Najświętszego Sakramentu w duchu Świętej Niewoli Miłości. Podczas prowadzonej adoracji będziemy odmawiali wspólnie RÓŻANIEC PASYJNY w intencji wynagradzającej i błagalnej.

Świat ginie, bo nie myśli o Męce Jezusa Chrystusa.
Czyń wszystko, co możesz, by o niej myślał, by się zbawił!
Matka Boża do siostry Apolonii Andriveau ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Troyes we Francji

Spójrz na różaniec, w którym tyle razy mówi się tę samą modlitwę, wymawiając swoje słowa jednocz się ze słowami, które Ja mówiłem do Mego Ojca w owych nocach, całych spędzanych na kolanach przed Nim… 

Panie Jezu, o cóż Cię proszę? 
O duchowe potomstwo: o niewolników Twojej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, którzy by umarli dla własnej woli, co ich głuszy i hamuje, spełniali wyłącznie Twoją wolę i druzgotali wszystkich Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego w rękach, »z buławą krzyża i różdżką Najświętszej Dziewicy« .
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Świat ginie, bo…

Zapraszamy na bardzo szczególne nabożeństwo:

PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU – ostatni środek zaradczy dla świata dany na czasy najtrudniejsze przy wzmagających się prześladowaniach Kościoła Świętego i ludzi dobrej woli. 

PASYJNY RÓŻANIECSpójrz na różaniec, w którym tyle razy mówi się tę samą modlitwę, wymawiając swoje słowa jednocz się ze słowami, które Ja mówiłem do Mego Ojca w owych nocach, całych spędzanych na kolanach przed Nim… 

Przed nabożeństwem będzie możliwość zaopatrzenia się w Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasu oraz w Pasyjny Różaniec. Zostaną one poświęcone na nabożeństwie. Każdy otrzyma dodatkowo ulotkę z modlitwami.

Panie Jezu, o cóż Cię proszę? O duchowe potomstwo: o niewolników Twojej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, którzy by umarli dla własnej woli, co ich głuszy i hamuje, spełniali wyłącznie Twoją wolę i druzgotali wszystkich Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego w rękach… 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 

DO ZOBACZENIA!

Rekolekcje FIAT o Królestwie Woli Bożej

Dla każdego chrześcijanina, by poznać Królestwo Maryi.

Rekolekcje „FIAT Voluntas Tua” odprawiane są indywidualnie z książki pt. „FIAT Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej” – sł.B. Luiza Piccarreta, wydanie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM, Wydawnictwo Apostolicum, 2021.

Jednoczymy się w modlitwie każdego dnia.

Msza św. w intencji uczestników Rekolekcji „FIAT Voluntas Tua”

Książkę „FIAT…” można odebrać w Warszawie w Sanktuarium św. Ojca Pio, ul.Fieldorfa 1

Jeśli potrzeba, byśmy przesłali książkę do odprawienia rekolekcji „FIAT …” prosimy w zgłoszeniu podać adres dla przesyłki.

REKOLEKCJE FIAT Voluntas Tua <<< ZGŁOSZENIA >>>

Szczegóły: <<< LINK >>>