Do JEZUSA przez Maryję – św. Ludwik de Montfort

„Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa jest dusza, której Duch Święty objawia tajemnicę Maryi, by ją poznała; i dla której otwiera ten zamknięty ogród, by weszła; ten zdrój zapieczętowany, aby zanurzyła się w nim i piła wielkimi łykami żywe wody łaski!” (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort był kapłanem i pisarzem żyjącym we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku, autorem słynnego „Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Treść całej książki prowadzi do wykazania jak ważnym jest ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi przez Matkę Przenajświętszą.

Sam propagował gorąco tę ideę, opracował treść Aktu Ofiarowania i stworzył specjalny program duchowego przygotowania się do tego aktu. Nauka św. Ludwika o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny jest ugruntowana na prawdzie o powszechnym pośrednictwie Najświętszej Dziewicy; na tej tak rdzennie katolickiej prawdzie, że Maryja jest jedyną Pośredniczką wszelkich łask u jedynego Pośrednika Jezusa Chrystusa, przez którego mamy przystęp do Ojca.

Montfort uważał, że Maryja musi wypełnić całe życie człowieka, by ten mógł dotrzeć do Jezusa i się z nim złączyć. To jest właśnie jego „tajemnica świętości”. Według niego Maryja jest najlepszym sposobem dojścia do Jezusa, który otrzymaliśmy od Boga: „Oto tajemnica, o której pouczył mnie Najwyższy”.

Wszystkich, którzy pragną doświadczyć głębokiego spotkania z Chrystusem przez Maryję, zapraszamy na 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych przygotowujących do poświęcenia się Jezusowi przez Maryję na podstawie „Traktatu …” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Prawdziwy Akt Ofiarowania”, który proponuje Montfort jest inny od pozostałych, w tym sensie, że zobowiązuje wiernego do nowej przynależności do Chrystusa poprzez całkowity dar, by żyć razem z nim w pełnej jedności z Maryją. Zakłada to osobiste, dobrowolne  i przemyślane przystąpienie do Chrystusa będące przedłużeniem pierwszego i podstawowego poświęcenia się na chrzcie świętym. Ofiarowanie się Jezusowi przez Najświętszą Matkę jest odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w sposób doskonały.

Idea oddania się Jezusowi przez Maryję inspirowała wielu świętych i przyjaciół Boga, m.in. św. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Maksymiliana Kolbego. Jeśli chcesz do nich dołączyć i doświadczyć niezwykłej opieki Matki Przenajświętszej, skorzystaj z duchowego skarbu, przekazanego nam przez św. Ludwika Maria Grignion de Montfort.

„Nie poznałem dotąd żadnego innego ćwiczenia pobożnego ku czci Najświętszej Dziewicy podobnego temu, o którym chcę mówić. Żadne nie wymaga od nas więcej poświęcenia dla Boga, żadne nie uwalnia duszy więcej od samej siebie i od miłości własnej, żadne wierniej nie zachowuje jej w łasce lub łaski w niej, żadne nie łączy jej łatwiej i doskonalej z Jezusem Chrystusem, żadne wreszcie nie przynosi Bogu więcej chwały, nie uświęca bardziej duszy i nie jest użyteczniejsze bliźniemu.” („Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie…”, paragraf nr 118)

W języku angielskim przekład „Traktatu…” z j. francuskiego dokonany został w 1862 r. przez Ojca Fryderyka Fabera. Ojciec Faber, korzystając z zaleceń św. Ludwika o potrzebie przygotowania przed odmówieniem końcowego Aktu Ofiarowania się, opracował dodatkowo zestaw ćwiczeń na 33 dniowy okres przygotowań, podał czytania na każdy dzień, wykorzystując fragmenty z Pisma Świętego oraz z innych książek, jak również przytoczył modlitwy na każdy okres.

Pierwsze 12 dni tego okresu to czas oderwania się od ducha tego świata, by móc bardziej zrozumieć ducha Chrystusa i przez to zbliżyć się do Jezusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Dzień zawierzenia się przypada 34 dnia.

Polecamy konferencje ks. Piotra Glasa, który wyjaśnia dlaczego warto przez Maryję dojść do Jezusa oraz na czym polega prawdziwe i fałszywe nabożeństwo do Maryi:
Konferencje wygłoszone na Jasnej Górze 17-20 marca 2016 r.

Lektura obowiązkowa: „Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Dostępny też w wersji elektronicznej (pdf)  
—>>> kliknij 

Zapraszamy do włączenia się we wspólne przygotowania, które rozpoczynamy, w poniedziałek, 20 lutego 2017 r. 

Uroczysty Akt Ofiarowania nastąpi w bardzo szczególnym dniu – w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie,
w sobotę, 25
 marca 2017 r. 

Zachęcamy do włączenia się.

Jeśli rozważasz lub pragniesz wejść na drogę „Do Jezusa przez Maryję” wg św. Ludwika de Montfort w innym terminie i potrzebujesz prowadzenia/informacji, możesz wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy: oddani.Maryi@gmail.com

Treść rozważań na poszczególne dni:
*** OKRES PIERWSZY (12 dni) ***
DZIEŃ 1: 20 lutego  —> kliknij
DZIEŃ 2: 21 lutego  —> kliknij
DZIEŃ 3: 22 lutego —> kliknij
DZIEŃ 4: 23 lutego —> kliknij
DZIEŃ 5: 24 lutego —> kliknij
DZIEŃ 6: 25 lutego —> kliknij
DZIEŃ 7: 26 lutego —> kliknij
DZIEŃ 8: 27 lutego —> kliknij
DZIEŃ 9: 28 lutego —> kliknij
DZIEŃ 10: 1 marca —> kliknij
DZIEŃ 11: 2 marca —> kliknij
DZIEŃ 12: 3 marca —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 1) ***
DZIEŃ 13: 4 marca —> kliknij
DZIEŃ 14: 5 marca —> kliknij
DZIEŃ 15: 6 marca —> kliknij
DZIEŃ 16: 7 marca —> kliknij
DZIEŃ 17: 8 marca —> kliknij
DZIEŃ 18: 9 marca —> kliknij
DZIEŃ 19: 10 marca —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 2) ***
DZIEŃ 20: 11 marca —> kliknij
DZIEŃ 21: 12 marca —> kliknij
DZIEŃ 22: 13 marca —> kliknij
DZIEŃ 23: 14 marca —> kliknij
DZIEŃ 24: 15 marca —> kliknij
DZIEŃ 25: 16 marca —> kliknij
DZIEŃ 26: 17 marca —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 3) ***
DZIEŃ 27: 18 marca —> kliknij
DZIEŃ 28: 19 marca  —> kliknij
DZIEŃ 29: 20 marca —> kliknij
DZIEŃ 30: 21 marca —> kliknij
DZIEŃ 31: 22 marca —> kliknij
DZIEŃ 32: 23 marca —> kliknij
DZIEŃ 33: 24 marca —> kliknij
*** AKT ODDANIA: 25 marca 2017 r. ***