Zapisy na 33-dniowe Rekolekcje AD IESUM PER MARIAM

Uczestnik rekolekcji przygotowuje się indywidualnie (prywatnie w domu), przez 33 dni. Rozważa codziennie wskazane fragmenty z Pisma Świętego, z Pisma Świętego, z Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montforta, z myśli Tomasza a Kempis O Naśladowaniu Chrystusa. Towarzyszą temu wskazane modlitwy na dany dzień rekolekcji oraz wskazania praktyczne dotyczące ćwiczeń duchowych.
Cały materiał jest zawarty w podręczniku formacyjnym „33 dni. Ad Iesum per Mariam. Przewodnik kandydata na duchowego niewolnika Maryi” (Imprimatur, Nihil Obstat) przygotowanym i wydanym przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM (WDNM)

Uczestnik rekolekcji raz w tygodniu bierze udział w spotkaniu rekolekcyjnym we wspólnocie osób przygotowujących się do Aktu Ofiarowania siebie Bogu przez Maryję. Spotkanie takie polega na wspólnym uczestniczeniu we Mszy św., po niej trwaniu na adoracji Boga (przed Najświętszym Sakramentem odmawiane są modlitwy oraz rozważane są treści rekolekcyjne z danego dnia), dodatkowo są prowadzone konferencje tematyczne wprowadzające w kolejny etap rekolekcji. W ostatnich trzech dniach spotykamy się na nabożeństwach pokutnych.
Wszystkie spotkania odbywają się w kościele: w miejscu, które są animowane przez Zespół Ewangelizacyjny WDNM.Cały program „33 DNI * Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” wg doktryny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort – szczegóły >>>
Regulamin Rekolekcji oraz klauzula informacyjna: tutaj>>>

ZAPISY NA NAJBLIŻSZE 33-DNIOWE REKOLEKCJE AD IESUM PER MARIAM:

https://niewolnicy.wordpress.com/33-dni-rekolekcje/

Reklama