Sekret Kecharitomene

Rekolekcje w Luboniu z ks. Dominikiem Chmielewskim, październik 2017 r.