ŁAŃCUCH NIEWOLNIKA MARYI i inne materiały formacyjne dla niewolników Maryi

Nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM organizuje 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do złożenia uroczystego Aktu Ofiarowania siebie Panu Jezusowi przez ręce Maryi wg nauki św.Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Organizujemy wszystkie potrzebne materiały dla duchowych niewolników Maryi, aby każdy kto pragnie wejść na tę duchową drogę i wzrastać w Niepokalanym Sercu Maryi do świętości, mógł otrzymać stosowną pomoc. Zarówno podręczniki formacyjne, jak i łańcuszki niewolnictwa maryjnego – zewnętrzny znak szczególnej przynależności do Jezusa przez Maryję.

Staraniem Stowarzyszenia Duchowych Niewolników Maryi poniższe podręczniki formacyjne z serii „33 DNI Ad Iesum Per Mariam” wydaliśmy pokrywając koszt ich wydania. Składane ofiary na materiały dla duchowych niewolników Maryi oraz darowizny przeznaczamy na pokrycie poniesionych kosztów oraz przygotowania wydania kolejnych publikacji, wydruku czy zakupu materiałów celem krzewienia duchowego niewolnictwa w duchu nauczania św. Ludwika de Montfort.

Zgłoszenia można składać poprzez poniższy „FORMULARZ-ZGŁOSZENIE”.
Na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy prześlemy szczegółowe informacje tak szybko, jak to możliwe (jesteśmy wolontariuszami).
Po otrzymaniu od nas potwierdzenia zgłoszenia, należy złożyć ofiarę. Przesyłkę kurierską nadajemy na wskazany w zgłoszeniu adres. Zwykle jest dostarczona w Polsce w ciągu 2 dni roboczych, w krajach Europejskich – 5-7 dni, na inne kontynenty – 2-3 tygodnie.

FORMULARZ – ZGŁOSZENIE

Treść „Klauzuli informacyjnej” dotyczącej ochrony danych jest dostępna tutaj >>>

Łańcuch niewolnika Maryi

Łańcuch niewolnika Maryi św. Ludwika de Montfort: prosty, żelazny (z najwyższej jakości stali chirurgicznej, hartowanej nierdzewnej), przystosowany do stałego noszenia na ręku, nie uczula (nie zawiera niklu), nie koroduje.
Przed założeniem powinien być poświęcony przez kapłana.
Proponowana ofiara: 30 zł  Zamawiam
Do łańcuszka dołączony jest Cudowny Medalik Niepokalanej Maryi oraz Codzienny Akt Oddania wg św.Ludwika Marii Grignion de Montfort

Koronka niewolnika Maryi

Koronka niewolnika Maryi (różne kolory)
Proponowana ofiara: 10 zł
Do koronki dołączona jest treść modlitwy
Zamawiam

NOWENNA PŁOMIENNA

NOWENNA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REKOLEKCJI
„33 dni AD IESUM PER MARIAM”
prowadzonych przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

NOWENNA PŁOMIENNA

Nihil Obstat
Tekst: Anna Kozikowska
Format: 15 cm x 10 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 48
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 10 zł
Zamawiam

NAJNOWSZE WYDANIA
„TRAKTATU…” oraz PRZEWODNIKA „33 DNI…”

„TRAKTAT o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort – źródło wiedzy na temat Świętej Niewoli Miłości! 

W wydaniu tym w opracowanym przez nas dodatku znajdują się m.in.
– metody czytania Traktatu oraz 5 stopni 33-dniowych przygotowań do Aktu;
– Litania do NMP niewolników Maryi wg „Traktatu”
– Nowenna do NMP niewolników Maryi wg „Traktatu”
– Testament duchowy św.Ludwika Marii Grignion
i inne cenne treści

Traktat_okladka (4)

TRAKTAT o doskonałym nabożeństwie do NMP
Tekst: Św.Ludwik Maria Grignion de Montfort
Dodatek: A. i Z. Kozikowscy
IMPRIMATUR
Nihil Obstat

Format: 15 cm x 10 cm
Oprawa: twarda, 2 tasiemki
Liczba stron: 448
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 20 zł

Do „Traktatu…” wydaliśmy Przewodnik „33 Dni…”, który stanowi praktyczne zastosowanie wskazań św.Ludwika Marii Grignion de Montfort zamieszczonych w Traktacie jako przygotowanie do doskonałego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję w Świętą Niewolę Miłości:

PRZEWODNIK NOWY okładka

IMPRIMATUR
Nihil Obstat
33 DNI…PRZEWODNIK doskonałego nabożeństwa do NMP
Tekst: Anna Kozikowska
Metoda: Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Ćwiczenia duchowe: Ks. Fryderyk Faber
Przebieg modlitwy w duchu Świętej Niewoli na każdy z 33 dni
Wskazówki praktyczne jak się przygotować
Kwadrans z Maryją!
Format: 15 cm x 10 cm
Oprawa: twarda, 2 tasiemki
Liczba stron: 448
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 20 zł
Zamawiam

Nowy Przewodnik „33 DNI…” został wzbogacony o dodatkowe przydatne elementy przygotowań, jako odpowiedź na prośby naszych rekolektantów (np. o szczegółowy przebieg modlitwy w duchu Świętej Niewoli na każdy etap rekolekcji wg św. Ludwika Marii).

Przewodnik „33 dni …” zawiera oryginalne opracowanie ćwiczeń duchowych na każdy z 33 dni przygotowań ks. Fryderyka Fabera na podstawie programu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort zawartego w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP . Teraz obie książki stanowią uzupełniający się komplet.

Przewodnik krok-po-kroku prowadzi przez 33 dni do złożenia uroczystego Aktu Ofiarowania wg formuły św.Ludwika Marii Grignion de Montfort – oddania się w niewolę miłości Maryi.

Podręcznik formacyjny niewolników Maryi – obowiązkowa lektura 33-dniowych rekolekcji prowadzonych przez naszą Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM

Książka zawiera praktyczne wskazówki naszych animatorów (Ani i Zbyszka – inicjatorów 33-dniowych rekolekcji w Polsce i prowadzących je od kwietnia 2016 r. w wielu parafiach).

Rozdział I książki prowadzi czytelnika krok-po-kroku przez cały program rekolekcyjny i wyjaśnia sposób przygotowania się do całkowitego poświęcenia się Jezusowi przez Maryję.
Rozdział II książki zawiera oryginalne opracowanie ćwiczeń duchowych na każdy z 33 dni przygotowań ks. Fryderyka W. Fabera na podstawie Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Ten swoisty modlitewnik kryje w sobie cenne wskazówki, treści do rozważań na każdy z 33 dni, a także ponad 33 powody dlaczego warto oddać się w niewolę Maryi oraz modlitwy i materiały przydatne dla każdego niewolnika z miłości.

Zastępuje on wcześniejsze wydanie Przewodnika „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” (Apostolicum, Ząbki 2018 r.):

33dni OPIS

33 DNI … W ramionach Kochającej Mamy
Przewodnik dla MŁODZIEŻY
– pomoc w przygotowaniu się do oddania siebie Matce Bożej w całkowitą opiekę poprzez złożenie uroczystego Aktu Oddania.

Książka wydana z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zaliczanej do 18 decydującej bitwy w dziejach świata, ofiarowana Matce Bożej Łaskawej, w Roku Jubileuszu 100-lecia Cudu nad Wisłą, jako wotum dziękczynne za zwycięstwo polskiego oręża i ocalenie Warszawy, ale też Polski i Europy przed bolszewikami.

Milobook

Przewodnik dla Młodzieży
33 dni… W ramionach Kochającej Mamy
IMPRIMATUR
Nihil Obstat
Tekst: Miłosz Kozikowski
Format: 15 cm x 10 cm
Liczba stron: 336
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 15 zł
Zamawiam

Z radością przekazujemy Wam, że ze złożonych ofiar na działalność Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM mogliśmy sfinansować wydanie kolejnej lektury formacyjnej pt. „W ramionach Kochającej Mamy” – Przewodnik dla Młodzieży, dla wszystkich chrześcijan! Książka posiada Imprimatur.
Jest kolejną naszą propozycją, aby każdy mógł zachwycić się duchowym pięknem Maryi i poznał doskonałe do Niej nabożeństwo opisane w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Z radością i wdzięcznością Bogu dostrzegamy, że autor sam został mocno pociągnięty przez Maryję, która, jak ufamy, chce posługiwać się naszymi sercami, dłońmi i wszelkimi złożonymi w nas Bożymi darami, by zaprosić innych na tę duchową drogę całkowitego zaufania i oddania się w Jej kochające ramiona… z miłości.

Miłosz – reprezentant współczesnej młodzieży – jest dla nas samych przykładem i potwierdzeniem, że mimo młodego wieku, można w sposób dojrzały patrzeć na potrzebę nieustannego poznawania Boga, szukać Go i poznawać przez Tę, która zna Go najlepiej – przez Jego Matkę, w szkole Maryi. Jeszcze niedawno zadawał nam pytania: „Mamo, tato, kim jest Pan Bóg?”, teraz szuka głębiej, dalej, wyżej, szerzej… przez doświadczenie, przez osobistą relację. Czytając przygotowany i opracowany przez niego 33-dniowy program W ramionach kochającej Mamy” widzimy, że jest odbiciem jego własnych poszukiwań, doświadczeń, owocem podejmowanych wewnętrznych praktyk, którymi zechciał się podzielić ze swymi rówieśnikami, w przystępnej formie, aby czytelnik doświadczył na sobie samym tego, co jest najważniejsze dla chrześcijanina.

Mocną stroną zawartego tu programu jest to, że nie ma on górnej granicy wiekowej, zatem mogą z niego korzystać osoby w każdym wieku, którzy są blisko Boga i ci, którzy o Nim nic nie wiedzą. Zarówno starsze dzieci, jak i młodzi już po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, a także młodzi duchem, pragnący ożywić swoje życie wewnętrzne i rzucić się w kochające ramiona Najświętszej Mamy.

Książka jest napisana językiem prostym, zrozumiałym, barwnym i przystępnym dla wszystkich. Jej zaletą jest też fakt, że jej treści są systematycznie, według przyjętego klucza, przedstawiane tak, że można wszystko z łatwością zrozumieć i odnieść do swojego konkretnego życia. Należy też dodać, że codzienne rozważania zaproponowane przez autora pozwalają skupić się przede wszystkim na fragmentach Pisma Świętego, dziełach i cytatach z pism świętych oraz na różnych opowiadania, wziętych z życia. Każde kończy się konkretnym wskazaniem na co zwrócić uwagę, by dobrze przygotować się do oddania się Matce Bożej.

Książka jest dostępna dla każdego, kto zechce skorzystać z naszych materiałów formacyjnych. Można ją zamawiać poprzez <<<FORMULARZ>>> na naszej stronie internetowej lub na spotkaniach formacyjnych Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM (szczegóły w zakładce „Najbliższe wydarzenia”).

„GOTOWI NA SĄD BOŻY” – Pokutnik

Gotowi na sąd Boży okładka

NIHIL OBSTAT
Format: 16,5 cm x 11,5 cm
Liczba stron: 136
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 15 zł
Zamawiam

„Tajemnica Ave Maria”

To drogowskazy Świętej Niewoli Miłości dla wszystkich osób, które złożyły swój Akt Ofiarowania Panu Jezusowi przez ręce Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Formacja duchowa po Akcie Oddania:
– jak żyć oddaniem na co dzień?
– jak wchodzić w intymną relację z Maryją?
– jak odpowiadać na zaproszenia Miłości?

Tajemnica AveMaria okładka
Podręcznik formacyjny „Tajemnica Ave Maria„zawierający Tajemnicę Maryi św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, Bądź dzieckiem Maryi św. Alfonsa M.Liguori, Jezus, Syn Maryi – mój ideał o.dr Emila Neuberta i inne cenne treści. To także modlitewnik duchowego niewolnika Maryi.
NIHIL OBSTAT
Tekst: Anna Kozikowska
Format: 15 cm x 10 cm
Oprawa: twarda z tasiemką
Liczba stron: 352
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 20 zł
Zamawiam
Z radością przekazujemy Wam, że ze złożonych ofiar na działalność Stowarzyszenia Duchowych Niewolników Maryi mogliśmy sfinansować wydanie nowej lektury formacyjnej Wspólnoty DNM pt. „Tajemnica Ave Maria” dla wszystkich osób, które złożyły swój Akt Ofiarowania, aby mogły wzrastać w formacji duchowej niewoli miłości. Książka została wydana w Święto Niepokalanego Serca Maryi, 20 czerwca 2020r.
To podręcznik formacyjny mający na celu pomoc osobom, które oddały się już w Świętą Niewolę Miłości,  odkrywa tajemnicę Dwóch Serc Miłości oraz przedstawia drogowskazy na tej duchowej drodze – jak żyć
Książka jest dostępna dla każdego, kto zechce skorzystać z naszych materiałów formacyjnych. Można ją zamawiać poprzez <<<FORMULARZ>>> na naszej stronie internetowej lub na spotkaniach formacyjnych Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM (szczegóły w zakładce „Najbliższe wydarzenia”).

„Ecce ancilla Domini” – dziennik duchowego niewolnika Maryi 

„Ecce ancilla Domini”  – Oto ja służebnica Pańska … (Łk 1, 38)

Tekst opracowany na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy na podstawie pism św. Ludwika M. Grignion de Montfort: Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny oraz Tajemnica Maryi.

Praktyka prowadzenia dziennika duchowego…

Dziennik okładka

NIHIL OBSTAT
Tekst: Anna i Zbigniew Kozikowscy
Format: 15 cm x 10 cm
Oprawa: twarda z tasiemką
Liczba stron: 192
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 15 zł
Zamawiam

KOMIKS o św. Ludwiku Marii Grignion de Montfort
„Szaleniec Ewangelii” 

Komiks_okladka

Komiks posiada dodatek dla dzieci, które chcą towarzyszyć rodzicom w ich 33-dniowych przygotowaniach do aktu oddania się Maryi w Świętą Niewolę Miłości.
IMPRIMATUR

Podręcznik formacyjny dla dzieci i młodzieży
Format: 28,5 cm x 22 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 48
Wydawnictwo: Serafin
Proponowana ofiara: 15 zł
Zamawiam

„Śpiewnik WDNM”

Śpiewnik rekolekcyjny Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM zawierający 120 tekstów.
Dodatkowo codzienny Akt Oddania oraz sposób odmawiania Różańca świętego wg św.Ludwika Marii Grignion de Montfort, a także Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Duża wygodna czcionka 🙂

Śpiewnik WDNM okładka

Śpiewnik WDNM” – pomoc w zaangażowaniu się na spotkaniach rekolekcyjnych oraz formacyjnych. Nie tylko dla duchowych niewolników Maryi 🙂
NIHIL OBSTAT
Opracowanie: Anna Kozikowska
Format: 15 cm x 10 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 10 zł
Zamawiam

„FIAT.
DZIEWICA MARYJA w Królestwie Woli Bożej”

FIAT „Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej”
sł.B. Luiza Piccarreta – mała córeczka Woli Bożej
Lekcje do rozważania podyktowane przez Maryję Królową Nieba

FIAT posag

Wydanie to stanowi przekaz Najświętszej Maryi Panny podyktowany włoskiej mistyczce sł.B. Luizie Piccarreta jako ćwiczenia duchowe na każdy dzień miesiąca maja. Można oczywiście odprawiać je w innych miesiącach. Nasze opracowanie ujmuje wszystkie treści książki w wygodną formę indywidualnych rekolekcji („FIAT Voluntas tua”), by nauczyć się żyć w Woli Bożej, dlatego zawiera dodatkowo m.in. punkty do Lekcji Maryi – rozważań, które Luiza Piccarreta zapisała (jako jedyne wśród 36 tomów wszystkich swoich pism) pod bezpośrednie dyktando Matki Bożej.

Nasze wydanie zawiera ponadto słynne TRZY APELE (z pism Luizy), które stanowią wstęp do opracowanych przez nas rekolekcji „FIAT Voluntas tua” oraz przebieg nabożeństwa majowego wraz z tekstami modlitw i pieśni maryjnych, by wziąć ze sobą, idąc na majowe do kościoła lub pod kapliczkę. Wydane ku czci Najświętszej Dziewicy!


FIAT okładka

IMPRIMATUR
Nihil obstat
Tekst: Sł. B. Luiza Piccarreta
Dodatek: A. i Z. Kozikowscy
Format: 15 cm x 10 cm
Oprawa: twarda, 2 tasiemki
Liczba stron: 384
Wydawnictwo: Apostolicum
Proponowana ofiara: 20 zł
Zamawiam

„24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa” Luizy Piccarrety z dodatkiem „Praktyki i refleksje”

Podręcznik formacyjny dla oddanych Jezusowi i Maryi w Świętą Niewolę Miłości.

24 Godziny Męki okładka

Luiza Piccarreta
24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa
IMPRIMATUR
Oprawa: miękka, 192 strony

Proponowana ofiara: 15 zł
Zamawiam

W życiu oddaniem Jezusowi przez Maryję, bardzo ważną jest dla nas duchowa formacja. W tym celu staramy się o to, aby wszystkie teksty, z których korzystamy były pierwotnym „źródłem”. W przypadku Godzin Męki weryfikowaliśmy, które z dostępnych, a istotnie różniących się tłumaczeń, jest wierne pismom Luizy Piccarrety. Poniższa publikacja jest opracowaną przez nas wersją, uwzględniającą z jednej strony wiernie przetłumaczone fragmenty dostępne na stronie www.WolaBoza.org, z drugiej zaś zawierającą dodatkowe fragmenty obecne w oryginale. Pragniemy umożliwić wszystkim duchowym niewolnikom Maryi dostęp do tego źródła łask.

W naszym życiu oddaniem Jezusowi i Maryi w niewolę miłości, pragniemy przede wszystkim, by Jezus został poznany i by otrzymał godną odpowiedź na Swoją niepojętą Miłość.

Rozważanie „24 Godzin Męki Jezusa Chrystusa” Luizy Piccarrety to szkoła miłości, świętości i jedności z Wolą Ojca. „[24] Godziny Męki Jezusa Chrystusa” nie są narracją czy zwykłym rozważaniem Męki Jezusa opisanym przez wielu innych autorów. Są natomiast modlitwą na wzór gimnastyki lub szkoły życia, w której jednoczymy się z Jezusem, żeby wraz z Nim i tak jak On, nauczyć się czynić to, co On czynił w Swoim wnętrzu, aby nas odkupić. Książka zawiera „Praktyki i refleksje” nigdzie wcześniej niepublikowane.

W opracowaniu są kolejne podręczniki formacyjne. Za wszystkie złożone ofiary na ten cel – BÓG ZAPŁAĆ!

Wszystkie składane ofiary na w/w materiały dla duchowych niewolników Maryi są przeznaczone na dzieło krzewienie duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

WESPRZYJ DZIEŁO MARYI

To dzieło zrodziło już wiele owoców, gdyż jest całkowicie oddane Maryi i wszystko, co tu powstaje jest na chwałę Boga. Każda książka jest opracowywana i wydawana z największą miłością do Boga i Maryi, i… do drugiego człowieka! Każda z nich, zanim trafi do wydawnictwa, jest najpierw przemodlona i … wywojowana (kto doświadczył, ten rozumie). Wszystkie są składane jak bukiet kwiatów dla Królestwa Bożego, dla czci naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, z intencją, aby w każdej duszy, która będzie korzystała z tych książek, Bóg panował niepodzielnie! Dlatego żadne zajęcie nie zaprząta nas tak całkowicie, jak troska i starania o Królestwo Jezusa Chrystusa w duszach. Troska i starania podejmowane z Maryją, przez Maryję, w Maryi…

Osoby, które są chętne materialnie wesprzeć to dzieło Maryi, mogą to zrobić wpłacając ofiarę na konto:

Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
W tytule przelewu prosimy wpisać “ofiara na cele statutowe”.

Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi!

POLECAMY TAKŻE KSIĄŻKI POGŁĘBIAJĄCE NASZĄ RELACJĘ
z PANEM JEZUSEM oraz DZIEWICĄ MARYJĄ:

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
„Miłość Mądrości Przedwiecznej”
„Przedziwny sekret Różańca Świętego”

św. Alfons Maria de Liguori
„Przygotowanie do śmierci”
„Umiłowanie Chrystusa w życiu codziennym”
„O modlitwie jako środku do zbawienia koniecznym”
– „Uwielbienia Maryi”

św. Franciszek Salezy
„Filotea”

Marcin z Kochem
„Wykład o Mszy świętej”

Reklama