Nowy Testament do słuchania

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga

Reklama