33 dniowe rekolekcje Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi w Zakręcie

Program rekolekcji „33 dni AD IESUM PER MARIAM” ściśle wg doktryny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort opisanej w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Osobom, które nie mają Traktatu polecamy nasze wydanie (Wydawnictwo Apostolicum, Imprimatur 9.02.2021). To wydanie Traktatu zawiera także:
– duchowy testament św. Ludwika Marii
– metody czytania Traktatu
– litanię do Maryi całkowitego ofiarowania wg Traktatu
– nowennę do Maryi całkowitego ofiarowania wg Traktatu
i inne cenne dodatki oraz wygodną czcionkę do czytania.

Program rekolekcji „33 dni AD IESUM PER MARIAM” prowadzimy:
– dla osób dorosłych
– dla młodzieży (od 12 l.)

Przewodnik rekolekcyjny dla dorosłych: „33 DNI… NIEWOLNICY MARYI. Przewodnik kandydata na duchowego niewolnika Maryi”

Przewodnik rekolekcyjny dla młodzieży: „33 DNI… W RAMIONACH KOCHAJĄCEJ MAMY”

Nowenna Płomienna przed rozpoczęciem 33-dniowych ćwiczeń duchowych:

Przygotowanie do spowiedzi generalnej oraz treści do nabożeństw pokutnych na zakończenie rekolekcji:

Każdy uczestnik rekolekcji (kandydat na duchowego niewolnika Maryi) w dniu Aktu Ofiarowania otrzymuje od nas:
oryginalny łańcuch niewolnictwa maryjnego

Każdy uczestnik rekolekcji, który składa swój Akt Ofiarowania podczas Mszy św. z uroczystym Aktem Ofiarowania organizowanym przez naszą Wspólnotę otrzymuje:
pamiątkowy Akt
certyfikat

Każdy uczestnik rekolekcji objęty jest modlitwą z postem Duchowych Niewolników Maryi trwającą przez cały okres rekolekcji (każdego dnia) oraz uczestniczy w owocach Mszy św. odprawianych w jego intencji w czasie trwania rekolekcji.

Formy uczestnictwa:
– udział we wspólnych spotkaniach w kościele (w miejscu prowadzenia rekolekcji)
– udział w łączności duchowej (materiały i treści rekolekcyjne są dostarczone do domu)

Organizacja i animacja:
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM
Animatorzy: A.i Z. Kozikowscy (WDNM)

Zapisy:
Zgłoszenia należy kierować przez formularz zgłoszeniowy:
– uczestnicy wspólnych spotkań (stacjonarni)
– uczestnicy w łączności duchowej

Rekolekcje „33 dni AD IESUM PER MARIAM”

REKOLEKCJE „33 dni AD IESUM PER MARIAM” wg doktryny św.Ludwika Marii Grignion de Montfort:

W czasie 33-dniowego przygotowania rozważane są treści: z Pisma Świętego, z Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montforta, z myśli Tomasza a Kempis O Naśladowaniu Chrystusa.
Cały materiał jest zawarty w przewodniku „33 dni. AD IESUM PER MARIAM. Przewodnik kandydata na duchowego niewolnika Maryi” (Imprimatur, Nihil Obstat) przygotowanym i wydanym przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM (WDNM).

Uczestnik przygotowuje się indywidualnie, odprawia swoje ćwiczenia duchowe w domu przez 33 dni, a raz w tygodniu bierze udział we wspólnych spotkaniach stacjonarnie lub w łączności duchowej.
Wspólne spotkania odbywają się w kościele: w miejscu, gdzie Zespół Ewangelizacyjny WDNM prowadzi daną edycję 33-dniowych przygotowań (lista poniżej) dla uczestników stacjonarnych. Uczestnicy w łączności duchowej uczestniczą w tym czasie w Eucharystii w miejscu swojego pobytu, a otrzymują zapis audio konferencji rekolekcyjnych.
Uczestnicy rekolekcji otrzymują cały pakiet materiałów rekolekcyjnych (m.in. przewodnik rekolekcyjny „33 dni…”, łańcuch niewolnika Maryi) w kościele lub do domu.
Cały program „33 DNI * Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” wg doktryny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort – szczegóły >>>

UWAGA!
Rekolekcje „33 dni AD IESUM PER MARIAM” odbywają się w pandemii z uwzględnieniem zasad dotyczących zachowania środków ostrożności zalecanych w danej parafii. Jeśli będą miały zastosowanie ograniczenia liczby uczestników rekolekcji, pierwszeństwo otrzymają osoby zapisane internetowo (linki do formularzy zgłoszeniowych są zamieszczone przy ogłoszeniu każdej z edycji na stronie: niewolnicy.wordpress.com/33-dni-rekolekcje/).

We Mszy św. z uroczystym Aktem Ofiarowania organizowanym przez naszą Wspólnotę biorą udział tylko uczestnicy naszych rekolekcji „33 dni AD IESUM PER MARIAM”. Osoby, które odprawiają rekolekcje w innych programach (typu on-line) prosimy o kontakt z ich organizatorami.

Osoby, które decydują się na indywidualne odprawienie rekolekcji w oparciu o inne materiały, zachęcamy do lektury Przewodnika kandydata na duchowego niewolnika Maryi „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”, gdzie zamieszczone są wskazania praktyczne np. jak złożyć swój osobisty Akt Ofiarowania w sposób indywidualny i na co należy zwrócić uwagę w swoich przygotowaniach do Aktu. Przewodnik ten można zamówić <<<tutaj>>>

Program naszych rekolekcji wymaga uczestnictwa we Mszy św. w kościele/kaplicy. Osoby odprawiające nasze rekolekcje w trybie stacjonarnym uczestniczą raz w tygodniu we wspólnych spotkaniach w miejscu prowadzenia naszych rekolekcji. Osoby odprawiające z nami rekolekcje w trybie łączności duchowej, uczestniczą wtedy we Mszy św. w miejscu swojego zamieszkania/ pobytu, a materiały otrzymują do domu.

Przygotowanie do rekolekcji stanowi Nowenna Płomienna. Trwa 9 dni przed przystąpieniem do 33-dniowych ćwiczeń duchowych, jest elementem rekolekcji „33 dni AD IESUM PER MARIAM” prowadzonych przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Szczegóły przesyłamy uczestnikom rekolekcji. Odprawienie Nowenny Płomiennej nie jest warunkiem rozpoczęcia wspólnych 33-dniowych ćwiczeń duchowych, ale jest pomocne w ich dobrym i owocnym przeżyciu. 

Bezpośrednim przygotowaniem do Aktu Ofiarowania winna być modlitwa przebłagania za grzechy w uniżeniu przed Najświętszym Sakramentem oraz przygotowanie do spowiedzi (generalnej, jeśli takiej wcześniej nie odbyliśmy). Osoby odprawiające nasze rekolekcje w trybie łączności duchowej zachęcamy, jeśli to tylko możliwe, do przybycia na nabożeństwa pokutne do miejsca prowadzonych przez nas rekolekcji. Szczegółowe informacje przesyłamy mailem uczestnikom rekolekcji.

NAJBLIŻSZE 33-DNIOWE PRZYGOTOWANIA (kliknij)

Logo DNM_Strona_2
Z MARYJĄ
CZEKAMY NA CIEBIE!

33 DNI. Najbliższe terminy i miejsca tych szczególnych rekolekcji :-)

Program rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” ściśle wg doktryny św.Ludwika Marii Grignion de Montfort opisanej w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” w 2 formach:
– dla osób dorosłych
– dla młodzieży

Przewodnik rekolekcyjny dla dorosłych: „33 DNI… NIEWOLNICY MARYI. Przewodnik kandydata na duchowego niewolnika Maryi”

Przewodnik rekolekcyjny dla młodzieży: „33 DNI… W RAMIONACH KOCHAJĄCEJ MAMY”

Formy uczestnictwa:
– udział we wspólnych spotkaniach w kościele (w miejscu prowadzenia rekolekcji)
– udział w łączności duchowej (materiały i treści rekolekcyjne są dostarczone do domu)

Organizacja i animacja: Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM
Animatorzy: A.i Z. Kozikowscy (WDNM)

Zapisy: Zgłoszenia należy kierować przez formularz zgłoszeniowy:

Rozpoczęcie rekolekcji: 11 lutego 2021
AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2021  

Warszawa-Gocław, Sanktuarium Św. Ojca Pio (ul. Fieldorfa 1)
– uczestnicy stacjonarni
– uczestnicy w łączności duchowej

Rozpoczęcie rekolekcji: 13 lutego 2021
AKT OFIAROWANIA:
 25 marca 2021  
Warszawa-Blizne, Kościół pw. Objawienia Pańskiego (Łaszczyńskiego 1)
– uczestnicy stacjonarni
– uczestnicy w łączności duchowej

Szczegóły na stronie: http://www.niewolnicyZmilosci.pl

Wieczór z Maryją – ŚWIĘTA NIEWOLA z MIŁOŚCI! – 30 stycznia 2021 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
I Maryja Matka Jego, bo Jest godna tego!

W najbliższą sobotę 30 stycznia po Mszy św. o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu przy ul. Fieldorfa 1 będziemy prowadzili modlitwę Duchowych Niewolników Maryi: „ODDANIE MARYI – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort”

Są różne oddania
My praktykujemy oddanie doskonałe – wg doktryny św. Ludwika Mariii Grignion i do tego zachęcamy całym sercem!

Są różne przygotowania trwające 33 dni
My praktykujemy przygotowanie wg wskazań św.Ludwika Marii Grignion de Montfort, który otrzymał szczególne namaszczenie Boga!

Są różne praktyki nabożeństwa do Maryi
My chcemy praktykować te, które przynoszą Bogu najwięcej chwały i są oddaniem Mu czci i uwielbienia za przykładem Jezusa, który poddał się Maryi!

Są różne definicje doskonałego nabożeństwa
My przytoczymy niektóre z tych, które podaje nasz święty patron w swoim Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny głosi cześć Maryi i wysławia Jej miłosierdzie!

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny sprawia, że dusza nie szuka siebie, lecz tylko Boga i Jego Świętej Matki.

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest aktem wielkiej pokory, bo uznajemy się za niegodnych i niezdolnych, by zbliżyć się wprost do Jego nieskończonego Majestatu i dlatego uciekamy się do orędownictwa Maryi.

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny polega na zupełnym oddaniu się Maryi, aby przez Nią należeć całkowicie do Pana Jezusa.

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny wzywa, by naśladować Pana Jezusa i być poddanym Maryi, od Niej zależnym i Jej posłusznym.

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny najwierniej upodabnia duszę do Jezusa, najściślej z Nim jednoczy i poświęca ją wyłącznie Jemu.

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest ofiarowaniem samego siebie osobiście, dobrowolnie, z pełną świadomością, teraz i na całą wieczność.

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest tajemnicą łaski, którą Duch Święty odsłania duszom wiernym, które prowadzi, by postępowały z cnoty w cnotę, z łaski w łaskę, ze światła w światło, aż do przeistoczenia ich w Jezusa Chrystusa…

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Ciebie, abyś do nas dołączył!
Przyjdź i pomódl się z nami. Odpocznij od lęków i napełnij się wiarą Maryi!
Podejdź na tyle blisko i z pokorą, aby Ona mogła wyciągnąć do Ciebie swoje kochające ramiona i dać Ci Jezusa… , abyś Go dawał innym!

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Wieczór z Maryją – służba miłości

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
I Maryja Matka Jego, bo Jest godna tego!

W najbliższy czwartek – 26 listopada – rozpoczynamy kolejną edycję ZEGARÓW MĘKI PAŃSKIEJ.

W czwartek 26 listopada o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu przy ul. Fieldorfa 1 będzie sprawowana Msza św. w intencji nas wszystkich, którzy obecnie bierzemy udział lub rozpoczniemy (od czwartku) rekolekcje kontemplacyjne „24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI” tworząc razem Zegary Męki Pańskiej. 

Po Mszy św. będziemy prowadzili godzinną adorację „24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”, aby wraz z Maryją wynagradzać, pocieszać naszego Umiłowanego Pana swoją obecnością i całą miłością, na jaką tylko nas stać. Przyjdźmy do Niego, słabi, a ukryci w Maryi, i ofiarujmy Mu Jej miłość i Jej współczucie, a wtedy pocieszymy Go nieporównywalnie bardziej.
Będzie to też piękna okazja, by spotkać się z tymi, z którymi złączyliśmy się już w tej wspólnej, szczególnej modlitwie – Zegarze Męki Pańskiej.

<<<Link do zapisów na rekolekcje 24 Godziny Służby Miłości>>>

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was!

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

33 DNI w Międzyrzecu Podlaskim. Akt oddania w Świętą Niewolę Miłości 1 stycznia 2021 r.

Miejsce rekolekcji:
Parafia pw. Chrystusa Króla
Międzyrzec Podlaski

Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4

Rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji: pierwsze wspólna modlitwa, oraz konferencja wprowadzająca:
28 listopada (sobota) godz. 10.00

Wspólne spotkania (ćwiczenia duchowe) – raz w tygodniu, w soboty
Rekolekcje można odprawiać także w trybie łączności duchowej.

Msza św. z uroczystym Aktem Ofiarowania:
1 stycznia 2021 r. – Święto Matki Bożej Rodzicielki
Akt Ofiarowania składają uczestnicy naszych rekolekcji, po 33-dniach przygotowań wg programu WDNM.

Animatorzy: A. i Z. Kozikowscy – inicjatorzy 33-dniowych rekolekcji w Polsce (Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM)

Serdecznie zapraszamy! <<< ZAPISY >>>

33 DNI Ad Iesum Per Mariam – najbliższe terminy

ZAPISY

Miejsce rekolekcji: Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego
Warszawa-Żoliborz
ul. Broniewskiego 44

Rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji: pierwsze wspólne ćwiczenie duchowe, oraz konferencja: 13 października (wtorek) godz. 18.30

Wspólne spotkania (ćwiczenia duchowe) – raz w tygodniu

Msza św. z uroczystym Aktem Ofiarowania:
16 listopada (poniedziałek)
Akt Ofiarowania składają uczestnicy naszych rekolekcji, po 33-dniach przygotowań wg programu WDNM ściśle opartego na doktrynie św.Ludwika Marii Grignion de Montfort z nabożeństwami pokutnymi.

Animatorzy: A. i Z. Kozikowscy – inicjatorzy 33-dniowych rekolekcji w Polsce (Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM)

Serdecznie zapraszamy! <<< ZAPISY >>>

ZAPISY

Miejsce rekolekcji: Parafia pw. Matki Bożej Pompejańskiej
Warszawa-Żerań
ul. Myśliborska 28

Rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji: pierwsze wspólne ćwiczenie duchowe, oraz konferencja: 10 października (sobota) godz. 18.00

Wspólne spotkania (ćwiczenia duchowe) – raz w tygodniu

Msza św. z uroczystym Aktem Ofiarowania:
21 listopada (sobota) – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Akt Ofiarowania składają uczestnicy naszych rekolekcji, po 33-dniach przygotowań wg programu WDNM ściśle opartego na doktrynie św.Ludwika Marii Grignion de Montfort z nabożeństwami pokutnymi.

Animatorzy: A. i Z. Kozikowscy – inicjatorzy 33-dniowych rekolekcji w Polsce (Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM)

Serdecznie zapraszamy! <<< ZAPISY >>>

ZAPISY

Miejsce rekolekcji: Parafia pw. NMP Wspomożycielki Wiernych
Olsztyn-Likusy
ul. Bałtycka 74a

Rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji: pierwsze wspólne ćwiczenie duchowe, oraz konferencja: 31 października (sobota) godz. 10.00

Wspólne spotkania (ćwiczenia duchowe) – raz w tygodniu

Msza św. z uroczystym Aktem Ofiarowania:
8 grudnia (wtorek) – Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
Akt Ofiarowania składają uczestnicy naszych rekolekcji, po 33-dniach przygotowań wg programu WDNM ściśle opartego na doktrynie św.Ludwika Marii Grignion de Montfort z nabożeństwami pokutnymi.

Animatorzy: A. i Z. Kozikowscy – inicjatorzy 33-dniowych rekolekcji w Polsce (Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM)

Serdecznie zapraszamy! <<< ZAPISY >>>

Wieczór z Maryją – WYNAGRADZAMY z MATKĄ BOLESNĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne duchowych niewolników Maryi i pozostałych wiernych Kościoła Katolickiego, którzy sercem dostrzegają, że przez wielu lekceważona i zaniedbywana jest Najświętsza nieskończona Ofiara Jezusa Chrystusa i którym leży na sercu szacunek i cześć z jaką winniśmy przybliżać się do Tajemnicy Bożej Miłości. Razem z Matką Bolesną chcemy wynagradzać Bogu za zniewagi, świętokradztwa, zaniedbania i obojętność… wyrządzone przez nas i przez innych.

Program Wieczoru z Maryją:

18.00 – Msza św.
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (wynagradzająca)
20.00 – zakończenie

Zapraszamy w ostatni czwartek miesiąca: 24 września 2020 r.

do Sanktuarium Św.Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu
(ul. Fieldorfa 1)

Do zobaczenie na wspólnej modlitwie!

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Pierwsza Sobota dla Maryi KRÓLOWEJ POLSKI

2 maja 2020 r. z transmisją na żywo
Początek: godz. 11:55

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
wynagradzającej naszej Mamie i Królowej

we Wspólnocie Duchowych Niewolników Maryi
AD
IESUM PER MARIAM

PROGRAM:

11.55 – Rozpoczęcie nabożeństwa         
12.00 – Regina Caeli
          – 15-minutowe rozmyślanie
          – Różaniec wg św. Ludwika M.Grignion de Montfort
13.30 – Msza św. z int.wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi

Pierwsza Sobota dla Maryi

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi w Pierwszą Sobotę Miesiąca, która będzie transmitowana na żywo na kanale youtube Oddani Maryi.

Link do transmisji: https://youtu.be/zioI7RR1MAw

Program naszej wspólnej modlitwy:
10.30 – Rozpoczęcie nabożeństwa         
– 15-minutowe rozmyślanie         
– Różaniec wg św. Ludwika M. Grignion
12.00 – Msza św. z int. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi

Łączymy się we wspólnej modlitwie w gronie duchowych niewolników Maryi oraz innych chętnych serc, by wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu.

Ave Maria!