24-dniowe nabożeństwo męki Pańskiej

Dnia 7 marca 2018 roku, rozpoczynamy 24 – dniowe nabożeństwo rozważania Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa wg. Sł. B. Luizy Picaretta (małej córki woli Bożej).
Nabożeństwo składa się z 24 godzin. Każdego dnia czytane są 24 godziny. Każda z chętnych osób otrzymuje konkretną godzinę, której rozważanie ma przeczytać o dowolnej porze dnia czy nocy. Kolejnego dnia czyta następną godzinę itd., przez kolejne 23 dni. Więcej —> link

Rekolekcje Wielkopostne w roku 100.rocznicy Fatimy

Prawda… Prostota… Pokora… Pokuta…

Polecamy rekolekcje wielkopostne, które wygłosił ks. Tadeusz Bachorz w Gnieźnie w  parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego. Wygłoszone w nawiązaniu do tak aktualnego Orędzia Fatimskiego. Inspirujące…  Czytaj dalej „Rekolekcje Wielkopostne w roku 100.rocznicy Fatimy”

Codzienna modlitwa na Wielki Post

Codzienna Modlitwa Ofiarowania się NAJŚWIĘTSZEMU OBLICZU PANA JEZUSA 

Najświętsze Oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane Boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie także w godzinie śmierci. Amen

Jezus z krzyza

Zachęcamy do szczególnego, głębokiego zapatrzenia się w Twarz naszego Zbawiciela…

 „Ch­ry­stus jest Tym, który pa­trzy nam w oczy
i chce, a­by­śmy rów­nież pa­trzyli Mu w oczy:
Kto Mnie zo­ba­czył, zo­ba­czył także i Ojca (J 14,9)” – 
św. Jan Paweł II

Konferencja na Wielki Post

Otworzyć serca na Miłość Bożą.

Otwórzmy serca na Miłość. Teraz jest czas na doświadczenie Miłości. Czas na to, abyśmy zostali napełnieni Miłością, by potem tą Miłością żyć. Aby ta Miłość mogła objawiać się w nas. Jednak nie stanie się to, jeśli w tym czasie zajmować się będziemy własnymi sprawami. A więc z ufnością i pokojem w sercu pozwólmy Bogu i Jego Matce Maryi zająć się nami. Któż, jak nie Bóg, najlepiej je zna i najlepiej rozwiąże wszystkie problemy. A nasze myśli i niepokoje teraz niczemu nie posłużą dobremu i nie pozwolą otworzyć się na Boga pełnego miłości. Czytaj dalej „Konferencja na Wielki Post”

Na Wielki Post

Rozpoczynamy wraz z całym Kościołem Wielki Post.
Niech będzie on dla każdego z nas czasem spotkania z Miłością.
Niech będzie czasem tych rezygnacji, które prowadzą do pogłębienia przyjaźni z Bogiem i codziennych relacji z bliźnimi pełnych pokoju, łagodności i cierpliwości 🙂

Zrezygnuj z narzekania . . . . . . . . skoncentruj się na wdzięczności.
Zrezygnuj z pesymizmu . . . . . . . . . stawaj się optymistą.
Zrezygnuj z gorzkich sądów . . . . . . myśl życzliwie.
Zrezygnuj z nadmiernej troski . . . . . zawierz Opatrzności Bożej.
Zrezygnuj ze zniechęcenia . . . . . . . . bądź pełen nadziei.
Zrezygnuj z zawziętości . . . . . . . . powróć do przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawiści . . . . . . . . . . odpłacaj dobrem za zło.
Zrezygnuj z negatywizmu . . . . . . . . bądź pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu . . . . . . . . . . . . bądź cierpliwszy.
Zrezygnuj z małostkowości . . . . . . . stawaj się dojrzalszy.
Zrezygnuj ze smutku . . . . . . . . . . . raduj się z piękna, które jest wokół ciebie.
Zrezygnuj z zazdrości . . . . . . . . . . módl się o ufność.
Zrezygnuj z obgadywania . . . . . . . kontroluj język.
Zrezygnuj z grzechu . . . . . . . . . . . wracaj do cnoty.
Zrezygnuj z rezygnowania . . . . . . . . wytrwaj!

Spotkanie z Ukrzyżowanym Jezusem

Wszystkich, którzy pragną przeżyć

głęboką modlitwę skruchy, żalu i pokuty

zapraszamy na spotkanie z Ukrzyżowanym Jezusem

… „Nikt cię nie kocha tak jak Ja” …

w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

w piątek 18 marca o godz. 19.00.

 

Modlitwa skruchy, żalu i pokuty będzie poprzedzona Mszą św. oraz Drogą Krzyżową:
18.00 – Msza św.
18.30 – Droga Krzyżowa, a zaraz po niej:
19.00 – Spotkanie z Ukrzyżowanym Jezusem „Nikt cię nie kocha tak jak Ja”

W ramach tego spotkania: m.in. modlitwa skruchy, żalu i pokuty,  modlitwa uniżenia przed Bogiem (przebłagania za grzechy własne, grzechy swojego małżeństwa, grzechy rodziny). Będziemy oddawać Ukrzyżowanemu Jezusowi grzechy, z których się nigdy nie spowiadaliśmy, albo nigdy nie żałowaliśmy, a na pewno nigdy nie pokutowaliśmy z ich powodu.

To kolejne takie nabożeństwo w naszej parafii. Doświadczenia potwierdzają, że ta modlitwa jest niezwykle skuteczna! Im bardziej upokarzamy się przed Bogiem, tym bardziej odczuwamy Jego miłość i moc Bożego przebaczenia. Im bardziej uniżamy się przed Bogiem, tym wyższych łask Bóg nam udziela.

Zaproś tych, których Bóg ci wskaże i przyjdźcie razem doświadczyć skuteczności tej modlitwy. Każdy, kto przyjdzie na to spotkanie, zostanie obdarowany. Każdy!

JEZUS – Ten, który jest rozkochany w tobie do szaleństwa i pragnie ci wyznać swoją miłość – zaprasza cię i woła: Przyjdź!

adoracja krzyza

Droga Krzyżowa wg widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich

W najbliższy piątek (11 marca) o godz. 19.00

w kościele pw. św. Anny w Wilanowie

zapraszamy na Drogę Krzyżową

na podstawie wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich.


To jej Bóg objawił 
tajemnice męki Pana Jezusa i Jego Matki.
Nikt chyba w historii Kościoła Świętego
(poza Matką Bożą) nie poznał w tak wysokim stopniu, co ta skromna zakonnica, nieznanych dotąd szczegółów. Usłyszymy Słowa Chrystusa, które są tak przejmujące, że każde następne rozważanie Męki Pańskiej będzie dla nas już zupełnie nowym doświadczeniem…

Jeśli chcesz poprowadzić taką Drogę Krzyżową w swojej parafii, możesz skorzystać z materiałów, które opracowaliśmy:

– Tekst Drogi Krzyżowej (posiada Imprimatur) oraz scenariusz nabożeństwa (opracowanie własne);
Teksty pieśni dla uczestników – do wydruku (pdf);
MODLITWA DO 2 SERC MIŁOŚCI – ulotka do wydruku (pdf)