ŚWIADEK ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Emerytowana nauczycielka, mieszkanka Szczecina – Alicja Lenczewska zostawiła swoje duchowe zapiski zebrane w dwóch tomach: w Świadectwie i w Słowie pouczenia. Teksty te należą do pereł literatury religijnej.

Duchowe dzienniki Alicji dotarły do rąk księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, który powołał komisję teologiczną do oceny ich zawartości. Okazało się, że pisma Alicji Lenczewskiej mają niezwykłą teologiczną i duchową głębię i są w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. Na tej podstawie biskup Henryk Wejman, wikariusz generalny, wyraził zgodę na ich druk przez Wydawnictwo Agape.

Otrzymaliśmy wszyscy wielką łaskę. 

BÓG zaprosił Cię tu, byś i Ty poznał Słowo (ŚWIADECTWO i SŁOWO POUCZENIA), które ON kieruje do Ciebie. To Słowo przeniknięte jest mocą przemieniania i uzdrawiania serc. Jeżeli Słowo poruszy Ciebie podziel się otrzymanym Dobrem z bliskimi, z potrzebującymi i z tymi, którzy zapragną ponieść je dalej. Może zechcesz włączyć się w upowszechnianie i udostępnianie tych tekstów.

W oczekiwaniu na wersję książkową, ŚWIADECTWO i SŁOWO POUCZENIA dociera do wielu chętnych w formie ksero-odbitek z oryginału maszynopisu. Fragmenty tekstów były publikowane w katolickim miesięczniku „Miłujcie się!” 2/2015 oraz 4/2015. Inne fragmenty można znaleźć „porozrzucane” w Internecie. Zebraliśmy wszystkie dostępne teksty w całość i, respektując zalecenia ks. Arcybiskupa, zamieszczamy je na naszym blogu, w jednym miejscu, w wersji elektronicznej.

Ks. abp Andrzej Dzięga zasugerował gromadzenie informacji faktograficznych, fotografii, świadectw. Jeżeli mógłbyś coś przekazać lub podzielić się świadectwem o Twoim spotkaniu ze Słowem, to napisz w prywatnej wiadomości na adres mailowy osoby, która jest opiekunem organizacyjnym – kustoszem tego Słowa: g.kepist@gmail.com. Na ten adres można także wysyłać zamówienia na odbitki-ksero podając swój nr tel. i dane adresowe.

Wiele osób podjęło modlitwę w intencji osób zaangażowanych w szerzenie tego Słowa. Dobrze będzie, jeśli ubogacony lekturą SŁOWA włączysz się do wspólnej i wzajemnej modlitwy.

Więcej o ALICJI LENCZEWSKIEJ

ŚWIADECTWO – teksty

SŁOWO POUCZENIA – teksty

Reklama