33 DNI PRZYGOTOWAŃ do konsekracji Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi

To program 33-dniowych przygotowań do KONSEKRACJI
całkowitego oddania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort


Program ten opracowaliśmy i organizujemy na na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy przez 33 dni, kilka razy w roku mają możliwość przygotowania się, we wspólnocie Kościoła, do uroczystego złożenia lub odnowienia Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. 

Propozycja skierowana jest do wszystkich chrześcijan, których Duch Święty powołuje do wysokiej doskonałości, do szczególnego przynależenia do Maryi – tak ukochanej Matki i szczęścia połączenia przez Nią nierozerwalnym węzłem z Jezusem, Jej Synem, w czasie i w wieczności. Osoby, których to bezpośrednio dotyczy, mogą należeć do wszelkich ruchów takich jak Legion Maryi, Apostolat Maryjny (Stowarzyszenie Cudownego Medalika), Odnowa Charyzmatyczna, Ruch Focolare (Dzieło Maryi)… bądź do stowarzyszeń lub zgromadzeń.

Celem jest towarzyszenie i przygotowywanie wiernych, którzy zostali zaproszeni przez Matkę Najświętszą, by wg metody św. Montforta przygotować się do oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, tym samym całkowicie oddać się Jezusowi Chrystusowi w Niepokalanym Sercu Maryi.

Program „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” (JBPNM) zawiera:
– 33-dniowe rekolekcje oparte na opracowaniu ćwiczeniach duchowych ks. Fryderyka W. Fabera wg metody św. Ludwika de Montfort
– Opieka duchowna i animatorzy: Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
– Wskazówki praktyczne (z doświadczenia Duchowych Niewolników Maryi)
– Rekolekcje indywidualne we własnym domu, przeżywane także w grupie
– Miejsce wspólnych spotkań grupy: Dom Matki – SANKTUARIUM Maryjne
– 5 wspólnych spotkań (raz w tygodniu): Eucharystia + adoracja + konferencja
– Nabożeństwo przebłagania za grzechy
– Droga Krzyżowa wg wizji bł.Anny Katarzyny Emmerich
– Uroczysta Msza św. z Aktem Oddania się
– Materiały rekolekcyjne
– Łańcuszek niewolnika Jezusa w Maryi
– Udział w łączności duchowej (np. z odległych miejsc Polski i z zagranicy)
– Udział dzieci (kandydatów na Pomocników Maryi)

33-dniowe rekolekcje wg metody św. Ludwika de Montfort

Korzystamy z opracowania ćwiczeń duchowych przez ks. Fryderyka W. Fabera Przygotowanie do doskonałego Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, sporządzonego tak, jak zaleca to w swojej metodzie św. Montfort, a mianowicie:
– pierwsza część: 12 dni, ma na celu „pozbycie się ducha tego świata sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa” (TPN 227),
– następnie pierwszy tydzień przeznaczony na poznanie samego siebie (TPN 228),
– drugi tydzień przeznaczony na poznanie Najświętszej Maryi Panny (TPN 229),
– i w końcu trzeci tydzień, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa (TPN 230).

W czasie tych 33-dniowych rekolekcji każdy dzień ma „własne” treści do rozważań: z Pisma Św. (fragmenty Nowego Testamentu), z „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort, myśli Tomasza a Kempis „O Naśladowaniu Chrystusa” oraz wyznaczone modlitwy na każdy dzień przygotowań.

Opieka duchowa i animatorzy – Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi działająca przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie, na Siekierkach

Opiekę duchową sprawuje rektor Wspólnoty Pijarskiej, proboszcz parafii oraz kustosz Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży o. Tadeusz Suślik SchP. Swoim doświadczeniem i wszelką możliwą pomocą służy Wam cała nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi działająca przy Sanktuarium. Zapewniamy o podjętej wspólnotowej modlitwie za wszystkie osoby uczestniczące w przygotowywaniu się do oddania Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.

Program 33-dniowych przygotowań do KONSEKRACJI – całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika de Montfort opracowali i prowadzą animatorzy ze Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi, Anna i Zbigniew Kozikowscy (apostołowie niewolnictwa Maryjnego AD IESUM PER MARIAM).
Udzielają oni szczegółowych informacji pod
 nr tel. 609 146 445 (w godz. 10.00-14.00).

Wskazówki praktyczne (z doświadczenia Duchowych Niewolników Maryi)

Prowadziliśmy dotąd 7 edycji tych szczególnych rekolekcji i korzystamy nie tylko z własnych doświadczeń, ale także z doświadczeń towarzyszenia naszym rekolektantom. Przekazujemy ważne wskazówki np. „Jak mądrze i roztropnie żyć w czasie odprawiania tych rekolekcji” 🙂

Miejsce rekolekcji: własny dom oraz Dom Matki (Sanktuarium Maryjne)

Uczestnik programu JBPNM odprawia rekolekcje indywidualnie, w domu, przez 33 dni, każdego dnia. Dodatkowo, raz w tygodniu, przeżywa je we wspólnocie, przychodząc na wspólne spotkanie. Wspólnotę tę tworzą osoby, które także przez te 33 dni przygotowują się do „świętej niewoli miłości” wg wskazań św. Ludwika de Montfort. Wspólne spotkania odbywają się w sanktuarium maryjnym, czyli w … Domu Matki:
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie
na Siekierkach
 (ul. Gwintowa 3)

Tu spotykamy się na wspólnych modlitwach w wyznaczonych dniach rekolekcji (harmonogram poniżej).

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

W niedzielę 2 września 2018 r. po Mszy św. o godz.18.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne. Przekażemy wtedy wszelkie istotne informacje techniczne oraz ważne wskazania dotyczące przebiegu całych 33-dniowych przygotowań. Będzie można zapisać się na listę uczestników rekolekcji (ostatni dzień zapisów). Każdy uczestnik otrzyma materiały konieczne do odprawienia rekolekcji.
Osoby chętne będą mogły uczestniczyć w dodatkowej formie spotkań: grupach dzielenia.

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI

Inauguracja najbliższych 33 dniowych rekolekcji rozpocznie się wspólną Eucharystią w poniedziałek 3 września 2018 r. o godz. 18.00 (wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego – papieża i doktora Kościoła). Po Mszy św. nastąpi nabożeństwo adoracyjne – będziemy prosili naszego Boga o Jego szczególne błogosławieństwo na ten święty czas rekolekcji. Po nabożeństwie świadectwo.

5 wspólnych spotkań (raz w tygodniu): Eucharystia + adoracja + konferencja

W najbliższym 33-dniowym okresie przygotowań wspólne spotkania modlitewno-formacyjne będą odbywały się w soboty:
8 września  godz. 18.00 (Narodzenie NMP!)
15 września  godz. 18.00 (MB Bolesna)
22 września  godz. 18.00
29 września  godz. 18.00 (św. Archaniołów)
Każde spotkanie modlitewno-formacyjne rozpoczyna się wspólną Eucharystią o godz. 18.00, podczas której usłyszymy konferencję wprowadzającą nas na kolejny etap rekolekcyjnej drogi. Po Mszy św. pozostajemy w żywej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, razem z Maryją wspólnie rozważamy treści oraz odmawiamy/śpiewamy modlitwy przeznaczone na dany dzień rekolekcji. To muzyczne uwielbienie Trójcy Przenajświętszej z Maryją przeżywamy w atmosferze jedności z Chrystusem przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi.
Każde wspólne spotkanie będzie dla nas nie tylko umocnieniem na rekolekcyjnej drodze, ale też ubogaceniem w ważne treści. Wspólne spotkanie zwykle kończy się ok. godz. 20.30.

Osoby chętne będą miały możliwość spotkania w grupach dzielenia w ustalonych terminach.

Nabożeństwo przebłagania za grzechy

4 października, czwartek, po Mszy św. o godz. 18.00. odbędzie się nabożeństwo dla wszystkich, którzy pragną ofiarować się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, aby jak najlepiej przygotować swą dusze poprzez głęboką modlitwę skruchy, żalu i pokuty oraz modlitwę uzdrowienia i uwolnienia. W uniżeniu przed Bogiem, będziemy przepraszać Boga za grzechy, z których bądź to nigdy się nie spowiadaliśmy, bądź nigdy nie żałowaliśmy za nie. Będziemy przepraszać za grzechy własne, za grzechy naszych rodziców, przodków, za grzechy naszych małżeństw, naszych rodzin…

Droga Krzyżowa wg wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich

Specjalnie opracowana Droga Krzyżowa wg poruszających wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich, pozwoli nam możliwie jak najgłębiej wniknąć w trudne, zbawcze Wydarzenia. To bł. A.K. Emmerich Pan Jezus objawił tajemnice Swej Męki i Jego Matki. Nikt chyba w historii Kościoła Świętego (poza Matką Bożą) nie poznał w tak wysokim stopniu, co ta skromna zakonnica, nieznanych z Ewangelii szczegółów. Usłyszymy Słowa Chrystusa, które są tak przejmujące, że każde następne rozważanie Męki Pańskiej będzie dla nas już zupełnie nowym doświadczeniem… Nabożeństwo zakończy się osobistym uczczeniem Krzyża.
W najbliższym 33-dniowym okresie przygotowań nabożeństwo to odbędzie się
5 października, piątek, po Mszy św. o godz. 18.00. 

Uroczysta Msza św. z Aktem Oddania się wg św. Ludwika de Montfort

Rekolekcje te zamykają się uroczystym ofiarowaniem siebie Bogu przez Maryję podczas Eucharystii, we wspólnocie Kościoła. Msza święta z uroczystym złożeniem Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję po najbliższym 33 dniowym okresie przygotowań odbędzie się w sobotę: wigilia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – 6 października 2018 r. o godz. 18.00
W tym dniu, w którym w sposób szczególny oddamy się całkowicie Matce Najświętszej w macierzyńską niewolę miłości. Na Jej wzór całkowitego oddania się Bogu nade wszystko umiłowanemu, w Jej Niepokalanym Sercu, złożymy siebie w ofierze Bogu, by w ten sposób wejść w życie Boga, przez Maryję, z Maryją i w Maryi – naszej najlepszej Niebieskiej Mamy.

Materiały rekolekcyjne

Na spotkaniu organizacyjnym (2 września) każdy otrzyma materiały konieczne do odprawienia 33-dniowych rekolekcji, m.in. Przewodnik krok-po-kroku „33 dni Ad Iesum Per Mariam” z treściami rekolekcyjnymi na każdy dzień (w tym opracowanie ćwiczeń duchowych – ks. Fryderyka Fabera wskazówki praktyczne duchowych niewolników Maryi).
Opłata za udział w rekolekcjach wynosi 50zł (pokrywa koszt wszystkich niezbędnych indywidualnych materiałów rekolekcyjnych oraz materiałów związanych z imiennym włączeniem do grona „niewolników Maryi”).

Łańcuszek niewolnika Jezusa w Maryi

Po złożeniu Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję każdy z „oddanych w świętą niewolę miłości” otrzyma swój pamiątkowy Akt, a na znak swojej miłosnej niewoli – pobłogosławiony łańcuszek niewolnika z Cudownym Medalikiem. 

Udział w rekolekcjach w łączności duchowej

Osoby, które pragną wziąć udział w naszych rekolekcjach, a nie mogą uczestniczyć w spotkaniach ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania, mogą przejść z nami swoje 33 dniowe przygotowania w łączności duchowej. Drogą mailową otrzymują od nas wszelkie niezbędne informacje, wskazówki, konferencje audio itp. Osoby te są zaproszone, by łączyć się z naszą grupą duchowo każdego dnia. Jeśli jest to możliwe, bardzo prosimy o uczestniczenie w dniach wspólnych spotkań (patrz: Harmonogram Spotkań) w Eucharystii o godz. 18.00 lub na adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele w miejscu swego pobytu. Osoby łączące się z nami duchowo, zgłaszając się, powinny zaznaczyć, że biorą „udział w duchowej łączności”. Osoby te prosimy o rozważenie uczestnictwa w ostatnich 3 dniach rekolekcji (nabożeństwa pokutne oraz uroczysta Msza św. z Aktem Oddania) w Warszawie. Jesteśmy gotowi, by udzielić pomocy w zorganizowaniu noclegów.

Udział dzieci – kandydatów na POMOCNIKÓW MARYI

Dzieci, które ukończyły 3 lata, także mogą przystąpić do uroczystego oddania się w opiekę Maryi, stając się „POMOCNIKAMI MARYI”. Ich przygotowanie jest mniej „wymagające” – dzieci mają własne spotkania w tym samym czasie, co dorośli. Dzieci przyprowadzamy ze sobą na Mszę św., po której przechodzą one z opiekunem do sali (obok kościoła) gdzie mają swoje spotkanie prowadzone przez… dzieci, które już oddały się Maryi („POMOCNIKÓW MARYI”). Oczywiście cały czas towarzyszy im dorosły opiekun. Dzieci odbieramy po naszym spotkaniu. Udział dzieci należy zgłosić najpóźniej do 25 sierpnia 2018 r.), byśmy wiedzieli ilu opiekunów dorosłych powinniśmy zaangażować.
Dzieci w tym czasie przygotowują się do oddania się Maryi w opiekę i rozwijają swoją własną relację z Matką Bożą. Poznają na pamięć tekst modlitwy – Akt Oddania się Maryi wg Sł.B. Ks. Prymasa Tysiąclecia S.Wyszyńskiego. W Dniu Aktu, podczas Eucharystii, po zawierzeniu dorosłych, wypowiedzą ją (chóralnie), by potem każdego dnia tę modlitwę odmawiać, w intencjach Maryi.

Zapisy

Zgłoszenia na 33 dniowe rekolekcje w terminie 2 września – 6 października 2018 r. w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach prosimy kierować wypełniając poniższy „Formularz Zgłoszeniowy”.
Aby zapoznać się z Regulaminem Rekolekcji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych prosimy kliknąć tutaj>>>.

Zgłoszenia na 33 dniowe rekolekcje można też kierować telefonicznie (wysyłając SMS).

W zgłoszeniu SMS należy podać następujące dane:
1) termin: 2.09-6.10.2018
2) imię i nazwisko
3) e-mail
4) tel. kontaktowy
5) podać tryb odbywania rekolekcji:
– stacjonarny (udział w spotkaniach w Warszawie) lub
– w łączności duchowej

Zgłoszenie SMS prosimy wysłać na jeden z podanych niżej numerów:
+48 608 161 426   (w godz. 9.00-13.00)
+48 609 794 477   (w godz. 13.00-17.00)
+48 502 523 206   (w godz. 17.00-21.00)

Informacje dodatkowe
Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy ze Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi:
+48 608 161 426   (w godz. 9.00-13.00)
+48 609 794 477   (w godz. 13.00-17.00)
+48 502 523 206   (w godz. 17.00-21.00)

Więcej szczegółów na stronie Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży oraz na stronie Wspólnoty Niewolników Maryi : JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ

Cieszymy się na naszą wspólną drogę z Maryją!

Zapraszamy!
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi

AD IESUM PER MARIAM

Reklamy