33 DNI PRZYGOTOWAŃ do AKTU OFIAROWANIA siebie Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi

To program 33-dniowych przygotowań do
całkowitego oddania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

z nabożeństwami pokutnymi oraz uroczystym złożeniem Aktu Ofiarowania


Program ten opracowaliśmy i organizujemy od kwietnia 2016 r. na na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy przez 33 dni, kilka razy w roku mają możliwość przygotowania się, we wspólnocie Kościoła, do uroczystego złożenia lub odnowienia Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. 

Propozycja skierowana jest do wszystkich chrześcijan, których Duch Święty powołuje do wysokiej doskonałości, do szczególnego przynależenia do Maryi – tak ukochanej Matki i szczęścia połączenia przez Nią nierozerwalnym węzłem z Jezusem, Jej Synem, w czasie i w wieczności. Osoby, których to bezpośrednio dotyczy, mogą należeć do wszelkich ruchów takich jak Legion Maryi, Apostolat Maryjny (Stowarzyszenie Cudownego Medalika), Odnowa Charyzmatyczna, Ruch Focolare (Dzieło Maryi)… bądź do stowarzyszeń lub zgromadzeń.

Celem jest towarzyszenie i pomoc wiernym, którzy zostali zaproszeni przez Matkę Najświętszą, by wg metody św. Montforta przygotować się do oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, osobistego całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi.

Program „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” (JBPNM) zawiera:
– 33-dniowe rekolekcje wraz z opracowaniem ćwiczeń duchowych ks. Fryderyka W. Fabera wg metody św. Ludwika de Montfort
– Opieka duchowna i animatorzy: Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
– Wskazówki praktyczne (z doświadczenia Duchowych Niewolników Maryi)
– Rekolekcje indywidualne we własnym domu, przeżywane także w grupie
– Miejsce wspólnych spotkań grupy:  kościół katolicki
– 5 wspólnych spotkań (raz w tygodniu): Eucharystia + adoracja
– Konferencje rekolekcyjne
– Nabożeństwo przebłagania za grzechy
– Droga Krzyżowa wg wizji bł.Anny Katarzyny Emmerich
– Uroczysta Msza św. z Aktem Oddania się
– Materiały rekolekcyjne, w tym łańcuch niewolnika Maryi
– Udział w łączności duchowej (np. z odległych miejsc Polski i z zagranicy)

33-dniowe rekolekcje wg metody św. Ludwika de Montfort

Korzystamy z opracowania ćwiczeń duchowych przez ks. Fryderyka W. Fabera Przygotowanie do doskonałego Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, sporządzonego tak, jak zaleca to w swojej metodzie św. Montfort, a mianowicie:
– pierwsza część: 12 dni, ma na celu „pozbycie się ducha tego świata sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa” (TPN 227),
– następnie pierwszy tydzień przeznaczony na poznanie samego siebie (TPN 228),
– drugi tydzień przeznaczony na poznanie Najświętszej Maryi Panny (TPN 229),
– i w końcu trzeci tydzień, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa (TPN 230).

W czasie tych 33-dniowych rekolekcji każdy dzień ma „własne” treści do rozważań: z Pisma Św. (fragmenty Nowego Testamentu), z „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort, myśli Tomasza a Kempis „O Naśladowaniu Chrystusa” oraz wyznaczone modlitwy na każdy dzień przygotowań.

Opieka duchowa i animatorzy – Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM

Opiekę duchową sprawuje Ksiądz Proboszcz parafii, w której prowadzone są 33-dniowe rekolekcje lub wyznaczony przez niego kapłan.

Swoim doświadczeniem i wszelką możliwą pomocą służą Wam animatorzy ze Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi. Zapewniamy o podjętej wspólnotowej modlitwie za wszystkie osoby uczestniczące w przygotowywaniu się do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.

Program 33-dniowych przygotowań do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika de Montfort „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” opracowali i prowadzą animatorzy ze Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi (WDNM), Anna i Zbigniew Kozikowscy (apostołowie niewolnictwa Maryjnego AD IESUM PER MARIAM; odpowiedzialni za WDNM) organizujący i animujący 33-dniowe przygotowania dla grup (pierwsza grupa: kwiecień 2016 r.)
Udzielają oni szczegółowych informacji pod
 nr tel. 609 146 445 (w godz. 10.00-13.00).

Wskazówki praktyczne (z doświadczenia Duchowych Niewolników Maryi)

Prowadzimy rocznie kilka edycji tych szczególnych rekolekcji i korzystamy nie tylko z własnych doświadczeń, ale także z doświadczeń naszych rekolektantów, którymi dzielą się z nami podczas towarzyszenia im w rekolekcjach. Przekazujemy ważne wskazówki np. „Jak mądrze i roztropnie żyć w czasie odprawiania tych rekolekcji” 🙂 Wiele z nich przekazujemy w Przewodniku „33 dni. Ad Iesum Per Mariam” napisanym przez Annę Kozikowską i wydanym staraniem WDNM specjalnie dla naszych rekolektantów oraz wszystkich osób, które pragną rzetelnie przygotować się do całkowitego oddania się w niewolę z miłości. Przewodnik „33 dni…” zawiera także wszystkie treści rekolekcyjne i modlitwy na każdy z 33 dni (opracowanie ks.F.Fabera).

Miejsce rekolekcji: własny dom oraz kościół

Uczestnik programu JBPNM odprawia rekolekcje indywidualnie, w domu, przez 33 dni, każdego dnia. Dodatkowo, raz w tygodniu, przeżywa je we wspólnocie, przychodząc na wspólne spotkanie. Wspólnotę tę tworzą osoby, które także przez te 33 dni przygotowują się do „świętej niewoli miłości” wg wskazań św. Ludwika de Montfort. Wspólne spotkania odbywają się w kościele lub miejscu sakralnym (gdzie nasza wspólnota jest zaproszona, aby zorganizować i animować 33-dniowe rekolekcje).
Tu spotykamy się na wspólnych modlitwach w wyznaczonych dniach rekolekcji (harmonogram każdej edycji podajemy na naszym blogu: pomaranczki.wordpress.com oraz na stronie niewolnicyzmilosci.pl). Tam też można zapisać się wypełniając odpowiedni formularz.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Zwykle tydzień przed rozpoczęciem 33-dniowych przygotowań odbywa się spotkanie organizacyjne. Przekazujemy wtedy wszelkie istotne informacje techniczne oraz ważne wskazania dotyczące przebiegu całych 33-dniowych przygotowań. Można wtedy zapisać się na listę uczestników rekolekcji (to ostatni dzień zapisów na daną edycję). Każdy uczestnik otrzymuje materiały konieczne do odprawienia rekolekcji.
Osoby chętne mogą uczestniczyć w dodatkowej formie spotkań: grupach dzielenia (jeśli w danej edycji są takie przewidziane).

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI

Inauguracja 33 dniowych rekolekcji rozpoczyna się wspólną Eucharystią. Po Mszy św. uczestniczymy w nabożeństwie adoracyjnym – prosimy naszego Boga o Jego szczególne błogosławieństwo na ten święty czas rekolekcji. Po nabożeństwie świadectwo.

5 wspólnych spotkań (raz w tygodniu): Eucharystia + adoracja + konferencja

W 33-dniowym okresie przygotowań wspólne spotkania modlitewno-formacyjne zwykle odbywają się raz w tygodniu. Jeżeli ktoś wyjątkowo nie może uczestniczyć we wspólnym spotkaniu, wtedy odprawia swoje ćwiczenie duchowe tego dnia w miejscu swego pobytu, a łączy się z nami duchowo.

Każde spotkanie modlitewno-formacyjne rozpoczyna się wspólną Eucharystią, usłyszymy także konferencję wprowadzającą nas na kolejny etap rekolekcyjnej drogi. Po Mszy św. pozostajemy w żywej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, razem z Maryją wspólnie rozważamy treści oraz odmawiamy/śpiewamy modlitwy przeznaczone na dany dzień rekolekcji. To muzyczne uwielbienie Trójcy Przenajświętszej z Maryją przeżywamy w atmosferze jedności z Chrystusem przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi.
Każde wspólne spotkanie jest dla nas nie tylko umocnieniem na rekolekcyjnej drodze, ale też ubogaceniem w ważne treści.

Osoby chętne mają możliwość spotkania w grupach dzielenia w ustalonych terminach (grupy dzielenia są możliwe tylko w niektórych edycjach).

Nabożeństwo przebłagania za grzechy

Pod koniec 33-dniowych przygotowań bierzemy udział we wspólnym nabożeństwie dla wszystkich, którzy pragną ofiarować się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, aby jak najlepiej przygotować swą dusze poprzez głęboką modlitwę skruchy, żalu i pokuty. W uniżeniu przed Bogiem przepraszamy Boga za grzechy, z których bądź to nigdy się nie spowiadaliśmy, bądź nigdy nie żałowaliśmy za nie. Przepraszamy za grzechy własne, za grzechy naszych rodziców, przodków, za grzechy naszych małżeństw, naszych rodzin…

Droga Krzyżowa wg wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich

Specjalnie opracowana Droga Krzyżowa wg poruszających wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich, pozwoli nam możliwie jak najgłębiej wniknąć w trudne, zbawcze Wydarzenia. To bł. A.K. Emmerich Pan Jezus objawił tajemnice Swej Męki i Jego Matki. Nikt chyba w historii Kościoła Świętego (poza Matką Bożą) nie poznał w tak wysokim stopniu, co ta skromna zakonnica, nieznanych z Ewangelii szczegółów. Usłyszymy Słowa Chrystusa, które są tak przejmujące, że każde następne rozważanie Męki Pańskiej będzie dla nas już zupełnie nowym doświadczeniem… Nabożeństwo kończy się osobistym uczczeniem Krzyża.
W 33-dniowym okresie przygotowań nabożeństwo to odbywa się w piątek tuż przed złożeniem Aktu Ofiarowania.

Uroczysta Msza św. z Aktem Oddania się wg św. Ludwika de Montfort

Rekolekcje te zamykają się uroczystym złożeniem Aktu Ofiarowania siebie Bogu przez Maryję podczas Eucharystii, we wspólnocie Kościoła. 
W Dniu Aktu w sposób szczególny oddamy się całkowicie Matce Najświętszej w macierzyńską niewolę miłości. Na Jej wzór całkowitego oddania się Bogu nade wszystko umiłowanemu, w Jej Niepokalanym Sercu, złożymy siebie w ofierze Bogu, by w ten sposób wejść w życie Boga, przez Maryję, z Maryją i w Maryi – naszej najlepszej Niebieskiej Mamy.

Materiały rekolekcyjne

Na spotkaniu organizacyjnym każdy otrzyma materiały konieczne do odprawienia 33-dniowych rekolekcji, m.in. Przewodnik krok-po-kroku „33 dni Ad Iesum Per Mariam” z treściami rekolekcyjnymi na każdy dzień (w tym opracowanie ćwiczeń duchowych – ks. Fryderyka Fabera wskazówki praktyczne duchowych niewolników Maryi).

Łańcuch niewolnika i pozostałe materiały rekolekcyjne

Po złożeniu Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję każdy z „oddanych w świętą niewolę miłości” otrzyma swój pamiątkowy Akt, imienny certyfikat, a na znak swojej miłosnej niewoli – pobłogosławiony łańcuch niewolnika z Cudownym Medalikiem. Łańcuch niewolnika Jezusa w Maryi nie jest ozdobą (bransoletką!), ale jest znakiem zewnętrznym duchowego niewolnictwa, przedmiotem wyrażającym ścisłe złączenie z Matką Najświętszą i może być założony dopiero po złożeniu Aktu Ofiarowania, po uprzednim 33-dniowym przygotowaniu. 

Udział w rekolekcjach w łączności duchowej

Osoby, które pragną wziąć udział w naszych rekolekcjach, a nie mogą uczestniczyć w spotkaniach ze względu na np. dużą odległość od miejsca zamieszkania, mogą przejść z nami swoje 33 dniowe przygotowania w łączności duchowej. Drogą pocztową (tradycyjną) otrzymują materiały rekolekcyjne, a drogą mailową otrzymują wszelkie niezbędne informacje, wskazówki, konferencje audio itp. Osoby te są zaproszone, by łączyć się z naszą grupą duchowo każdego dnia. Jeśli jest to możliwe, bardzo prosimy o uczestniczenie w dniach wspólnych spotkań w Eucharystii lub na adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele w miejscu swego pobytu. Osoby łączące się z nami duchowo, zgłaszając się, powinny wypełnić formularz dla uczestników biorących „udział w duchowej łączności”. Osoby te prosimy o rozważenie uczestnictwa w ostatnich 3 dniach rekolekcji (nabożeństwa pokutne oraz uroczysta Msza św. z Aktem Oddania) w Warszawie. Jesteśmy gotowi, by udzielić pomocy w zorganizowaniu noclegów.

Regulamin rekolekcji

Regulamin rekolekcji oraz klauzula informacyjna znajdują się >>>tutaj.

Zapisy

Zgłoszenia na 33 dniowe rekolekcje w najbliższym terminie: :

FORMULARZ – zgłoszenie udziału w wybranym terminie >>>tutaj

Informacje dodatkowe
Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy ze Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi:
+48 609 146 445   (w godz. 9.00-13.00)

Więcej szczegółów na stronie Wspólnoty Niewolników Maryi : NIEWOLNICY Z MIŁOŚCI

Cieszymy się na naszą wspólną drogę z Maryją!

Zapraszamy!
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi

AD IESUM PER MARIAM

Reklama