Wezwanie do pokuty – ks.Dominik Chmielewski

Kontynuując nasze przygotowania
do OFIAROWANIA SIEBIE BOGU PRZEZ MARYJĘ
wg wskazań św.Ludwika Marii Grignion de Montfort, przygotowując duszę do przyjęcia tej ŁASKI ,
wierzymy, że NIEPOKALANA wzywa nas do …

POKUTY !

W ramach rekolekcji i prowadzonych przez naszą Wspólnotę Niewolników Maryi
wspólnych spotkań w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach, na zakończenie
I Okresu 33 dniowych ćwiczeń duchowych,
w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia
Słowo Boże głosił dla nas Niewolnik Maryi:

ks. DOMINIK CHMIELEWSKI SDB

Konferencje o prawdziwej pokucie:


Ksiądz Dominik poprowadził dla nas nabożeństwo skruchy, żalu, modlitwę pokuty, byśmy jak najlepiej przygotowali się do dobrej spowiedzi – zwłaszcza w ujęciu grzechów z których się zwykle nie spowiadamy, bądź za nie nie żałujemy, lekceważymy, umniejszamy…

Modlitwa o wylanie daru Ducha Świętego – daru prawdziwej pokuty:


Pod koniec II okresu naszych przygotowań będziemy mieli jeszcze 2 nabożeństwa:

Czytaj dalej

Reklamy

Zaproszenie

Drodzy Kandydaci na Niewolników Maryi,

W ramach prowadzonych przez naszą Wspólnotę Niewolników Maryi przygotowań do Oddania się Bogu przez Maryję
wg wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort,
od 5 listopada br., mamy dla Was propozycję
dodatkowego spotkania na zakończenie
I Okresu 33 dniowych ćwiczeń duchowych. Poprowadzi je dla nas 

ks. DOMINIK CHMIELEWSKI SDB

Spotkanie to odbędzie się
w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 

czwartek, 16 listopada 2017r.  po Mszy św. o godz.18.00

w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży

na warszawskich Siekierkach (ul.Gwintowa 3).

 Właśnie w czwartek zakończymy I Okres „WYRZECZENIE SIĘ DUCHA ŚWIATA”.
Na naszym wspólnym spotkaniu w piątek (17 listopada)
rozpoczniemy Okres II, tydzień 1. „POZNANIE SAMEGO SIEBIE”. 

Bardzo serdecznie zapraszamy!
Cieszymy się na te wspólne spotkania!

Z Panem Bogiem i Niepokalaną,

Apostołowie Niewolnictwa Maryjnego

AD IESUM PER MARIAM 

pomaranczki.wordpress.com

Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję (1)

Rozpoczęliśmy 33-dniowe przygotowania do oddania-ofiarowania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Do uroczystego Aktu Ofiarowania się Bogu przez Niepokalaną Maryję przystąpimy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 2017 r.

W tym 33-dniowym okresie przygotowań spotykamy się raz w tygodniu – w każdy piątek:
10 listopada
17 listopada
24 listopada
1 grudnia

Ponadto 6 i 7 grudnia, odbędą się szczególne nabożeństwa dla osób przygotowujących się do ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg doktryny św.Ludwika de Montfort, z modlitwą o łaskę ofiarowania się.

Wszystkich chętnych (z Warszawy i nie tylko) zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul.Gwintowa 3, Warszawa-Siekierki) na wspólne spotkania w w/w terminach rozpoczynające się każdorazowo Mszą św. o godz. 18.00. Po niej nabożeństwo adoracyjne.

Poniżej zamieszczamy treści do osobistych rozważań oraz modlitwy na poszczególne dni przygotowań (do odmawiania prywatnego):

DZIEŃ 2: —> kliknij
DZIEŃ 3: —> kliknij
DZIEŃ 4: —> kliknij
DZIEŃ 5: —> kliknij
DZIEŃ 6: —> kliknij
DZIEŃ 7: —> kliknij
DZIEŃ 8: —> kliknij
DZIEŃ 9: —> kliknij
DZIEŃ 10: —> kliknij
DZIEŃ 11: —> kliknij
DZIEŃ 12: —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 1) ***
DZIEŃ 13:  —> kliknij
DZIEŃ 14:  —> kliknij
DZIEŃ 15:  —> kliknij
DZIEŃ 16:  —> kliknij
DZIEŃ 17:  —> kliknij
DZIEŃ 18:  —> kliknij
DZIEŃ 19:  —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 2) ***
DZIEŃ 20:  —> kliknij
DZIEŃ 21:  —> kliknij
DZIEŃ 22:  —> kliknij
DZIEŃ 23:  —> kliknij
DZIEŃ 24:  —> kliknij
DZIEŃ 25:  —> kliknij
DZIEŃ 26:  —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 3) ***
DZIEŃ 27:  —> kliknij
DZIEŃ 28:  —> kliknij
DZIEŃ 29:  —> kliknij
DZIEŃ 30:  —> kliknij
DZIEŃ 31:  —> kliknij
DZIEŃ 32:  —> kliknij
DZIEŃ 33:  —> kliknij
*** AKT ODDANIA: 8 grudnia 2017 r. ***

Cieszymy się na naszą wspólną drogę z Maryją!

Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję

„Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa jest dusza, której Duch Święty objawia tajemnicę Maryi, by ją poznała; i dla której otwiera ten zamknięty ogród, by weszła; ten zdrój zapieczętowany, aby zanurzyła się w nim i piła wielkimi łykami żywe wody łaski!” (św.Ludwik Maria Grinion de Montforft)

Montfort uważa, że Maryja musi wypełnić całe życie człowieka, by ten mógł dotrzeć do Jezusa i się z nim złączyć. To jest właśnie jego „tajemnica świętości”. Według niego Maryja jest najlepszym sposobem dojścia do Jezusa, który otrzymaliśmy od Boga: „Oto tajemnica, o której pouczył mnie Najwyższy”.

Wszystkich, którzy pragną doświadczyć głębokiego spotkania z Chrystusem przez Maryję, zapraszamy na 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych przygotowujących do poświęcenia się Jezusowi przez Maryję na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Czytaj dalej

WIECZÓR Z MARYJĄ – zaproszenie :-)

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (w Warszawie na Siekierkach) w każdą ostatnią sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 nasza Wspólnota Niewolników Maryi prowadzi muzyczne uwielbienia pt. „WIECZÓR Z MARYJĄ.

Adoracja Najświętszego Sakramentu. Muzyka, śpiew a także rozwój duchowy. Pieśni uwielbienia ku czci Matki Bożej przeplatane m.in. tekstami z „Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

„Maryja jest zaprawdę przedziwnym „echem” Boga;
odpowiada zawsze i jedynie „Bóg” – skoro kto zawoła: Maryjo! Ona wielbi tylko Boga”

(św. Ludwik M. Grignon de Montfort)

„Dusza Maryi niech będzie w każdym z nas,
by wielbić Pana,
a duch Maryi niech będzie w każdym z nas,
by się rozradować w Bogu.” 

(św. Ambroży)

Oblubienica i Duch wołają: Przyjdź!

 

Bł. Honorat Koźmiński – NIEWOLNIK MARYI

Nasz dzisiejszy patron – bł.o.Honorat Koźmiński (zm. 1916), kapucyn, wyniesiony na ołtarze 16 października 1988 r., był wielkim czcicielem Niepokalanej. Niepokalaną uczynił Królową swego serca i czcił Ją na wszelki sposób. Poczytywał sobie za wielki zaszczyt zleconą mu misję odczytania bulli o Niepokalanym Poczęciu w kościołach warszawskich. Ten przywilej Maryi był umiłowanym przedmiotem jego rozważań. Ku chwale Dziewiczej Matki wygłosił kilkadziesiąt kazań. Dla podkreślenia wielkości dogmatu o Niepokalanym Poczęciu o. Honorat poświcił tej tajemnicy swoje wielotomowe dzieło (52 tomy) pt. Czym jest Maryja? Miał to być rodzaj encyklopedii, ukazującej w świetle pierwszego przywileju ogół wiadomości o Maryi.

Trzeba wspomnieć, że o wielkiej miłości o. Honorata do Maryi, z którą zresztą związał całe swoje zakonne i kapłańskie życie. Jej wstawiennictwu – jak pisał – zawdzięczał wszystkie łaski, począwszy od tych wielkich, jak powrót do wiary, uwolnienie z więzienia, łaska powołania, aż do wszelkich najdrobniejszych darów. Maryję czcił w różnych tajemnicach i często oddawał się Jej w opiekę. Obierał ją sobie za: Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wspomożycielkę, Nauczycielkę do kazań, Doradczynię do spowiedzi, Obronicielkę czystości, Dziękczycielkę.Dzisiejszy patron

W 1867 r., podczas corocznych rekolekcji odbytych w Zakroczymiu, wraz z postanowieniem pisania „Notatnika duchowego”, oddał się o. Honorat Koźmiński Matce Najświętszej w niewolę miłości: Ciebie przeto, Przebłogosławiona Matko Jezusa i moja, przez którą wszelkie dobro nam z nieba przychodzi, z której Serca pochodzą te wszystkie zbawienne natchnienia, obieram sobie za moją Mistrzynię i Matkę Dobrej Rady w tym moim zajęciu, prosząc Cię przez Serca Syna Twego, abyś mi dyktowała to wszystko, co widzisz do poprawy mojej potrzebne, a potem abyś mnie łaskawie przestrzegała, przypominała i dopomagała do dopełnienia tego, co sobie postanowię. To wszystko, co tu piszę, składam dzisiaj w Przenajświętsze Serce Twoje, prosząc Cię, abyś te moje niedołężne pragnienia ofiarowała P. Bogu razem z najgorętszymi uczuciami i pragnieniami, którymi to Serce przy Twoim ofiarowaniu się przejęte było i abyś mi uprosiła przez to obfitsze błogosławieństwo Boże. Siebie samego także w to Serce przeczyste zamykam i razem z Tobą ofiaruję się dzisiaj P. Bogu naszemu na służbę szczerą i gorliwą, z tym się oświadczając, że odtąd w tym Sercu chcę żyć i Jego cnoty naśladować, i Jego uczuciami się przejmować, abym przez to Serce Bogu najmilsze mógł się stać miłą Jemu ofiarą… (…) Wybieram Ciebie dzisiaj wobec całego Dworu Niebieskiego za moją Matkę i Mistrzynię, Tobie oddaję i poświęcam tytułem niewolnika moje ciało i moją duszę, moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, i wartość samych nawet dobrych moich uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych; dając Ci całkowite i zupełne prawo rozrządzać mną i wszystkim, co do mnie należy, bez wyjątku, według Twego upodobania, na większą chwałę Boga, w czasie i w wieczności.

Czytaj dalej

Podejmij wezwanie Maryi!

Podejmij wezwanie Maryi i włącz się w 100 godzin różańca i post ścisły na zakończenie jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich.

Niespełna pół roku temu, przed 13 maja 2017, parafia św. Dominika w Warszawie zorganizowała akcję modlitewno-pokutną, aby uczcić rozpoczęcie jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Ta inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem wiernych – odmówiono łącznie prawie 1500 części różańca, a ponad 400 osób podjęło post ścisły w piątek, 12 maja.

13 października 2017 kończą się obchody jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich. Tego dnia, 100 lat temu, miało miejsce ostatnie z sześciu objawień Maryi ukazującej się trojgu pastuszkom w Cova da Iria. Z tej okazji pragniemy powtórzyć majową akcję i rozszerzyć grono jej uczestników.

Błogosławieństwem i modlitwą nasze dzieło objął ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.

Zapraszamy więc wszystkich, a szczególnie wiernych z Archidiecezji Warszawskiej, którzy pragną w sposób szczególny zakończyć ten piękny jubileusz, do włączenia się w naszą akcję modlitewno-pokutną. Pragniemy znów ofiarować Pani z Fatimy 100 godzin różańca i/lub post ścisły.

100-godzinny Różaniec (można odmawiać w kościele, w domu lub innym miejscu) rozpoczniemy w niedzielę, 8 października, o godz. 20.00 i zakończymy o północy z czwartku na piątek, 12/13 października.

Jednodniowy post rozpoczniemy natomiast o północy z czwartku na piątek (12/13 października) i zakończymy po 24 godzinach (o północy z piątku na sobotę, 13/14 października). Zachęcamy, aby w miarę możliwości połączyć go także z przyjęciem tego dnia Komunii św. wynagradzającej.

Po zakończeniu akcji zamieścimy na stronie jej podsumowanie i świadectwa. Świadectwa można przesyłać poprzez formularz kontaktowy.

Intencje wspólnej modlitwy i postu:

  • o nawrócenie grzeszników
  • o pokój na świecie
  • o wiarę
  • w intencji zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
  • o święte powołania do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego
  • o ochronę życia poczętego
  • o wiarę i miłość w rodzinach
  • o podjęcie przez Kościół wezwania Matki Bożej z Fatimy
  • we własnych intencjach

JEŚLI I TY PRAGNIESZ ODPOWIEDZIEĆ NA WEZWANIE MARYI DO MODLITWY I POKUTY – DOŁĄCZ DO NAS!

Zaproszenie z Włoch :-)

„I we Włoszech „Żywa ściana ludzi” będzie odmawiać Różaniec (i pościć) na terytorium całego naszego Kraju.
AIASM (Włoskie Stowarzyszenie Opiekunów Sanktuariów Maryjnych} postępując według nauczania Matki Bożej  i za pięknym przykładem naszych polskich braci ,dnia 13 października o godz. 17.30 podejmuje najmocniejsza inicjatywę na rzecz pokoju: „post i modlitwa Różańca Świętego”
Na całym terytorium Państwa każdy człowiek dobrej woli niech uda się do swojej Parafii  i/lub utworzy grupy modlitwy w tej samej intencji, w jakiej modlili się bracia Polacy: „Prosić Matkę Bożą o wybawienie Włoch i Europy od islamskiego nihilizmu i wyparcia się chrześcijańskiej wiary.”
Początek Różańca o godz. 17.30, post o chlebie i wodzie (jak prosi Matka Boża) przez cały dzień… Ten, kto pościć nie może, może czegoś sobie odmówić.
Prośba, żeby być w stanie łaski uświęcającej (poprzez przystąpienie do sakramentu Spowiedzi).
DLACZEGO WŁAŚNIE RÓŻANIEC I POST?
Matka Boża uczy nas, że Różaniec jest najsilniejszą bronią przeciwko złu, a w połączeniu z postem, może doprowadzić do zaprzestania wojen i klęsk żywiołowych.
A zatem w setną rocznicę objawień w Fatimie błagajmy właśnie o to i w piątek 13 października 2017 o godz. 17.30, zjednoczeni, wznieśmy do nieba nasze modlitwy.”

To cudowny zryw serc. Może „Różaniec do granic” to była właśnie ta iskra zapowiedziana przez Pana Jezusa… Coraz więcej ludzi zaczyna zwracać się z ufnością do Naszej Mamy Najmilszej… 
 
Przyłączmy się do w/w inicjatywy i módlmy się o tryumf Niepokalanego Serca Matki Bożej i ukochanej Matki naszej. Proponujemy, byśmy podjęli w piątek 13 października post ścisły ofiarowując go za nawrócenie dla Rosji, Europy, naszej Ojczyzny i całego świata przez przeczyste Niepokalane macierzyńskie Serce Maryi.    
 
Tulimy Was w Niepokalanym Sercu naszej Mamy.
Z modlitwą,
Ania i Zbyszek 
 
Poniżej treść oryginalna ze strony www.aiasm.it):

Recitiamo il Santo Rosario venerdì 13 ottobre

Anche in Italia „Un muro di persone reciterà il Rosario (e digiunerà) su tutto il territorio della nostra Nazione”.
AIASM (Associazione Italiana Accompagnatori Santuari Mariani) seguendo gli insegnamenti di Maria e seguendo il bellissimo esempio dei fratelli polacchi, il 13 ottobre alle ore 17.30 indice la più potente iniziativa per la pace: „il digiuno e la preghiera del Santo Rosario”.
Su tutto il territorio Nazionale ogni uomo/donna di buona volontà si rechi quindi nella propria Parrocchia e/o crei gruppi di preghiera con la stessa intenzione dei fratelli Polacchi: „Chiedere alla Madonna di salvare l’Italia e l’Europa dal nichilismo islamista e dal rinnegamento della fede cristiana”.
La Recita del Rosario comincerà alle ore 17.30, il digiuno a pane ed acqua (come chiede Maria) tutto il giorno… Chi non può digiunare ricordi che può fare rinunce.
Anche in Italia si richiede di essere in stato di grazia (previa confessione sacramentale).
MA PERCHE’ PROPRIO IL ROSARIO ED IL DIGIUNO?
La Madonna ci insegna che il Rosario è la più potente arma contro il male e con il digiuno si possono fermare anche le guerre e gli eventi naturali.
Quindi nel suo centenario dalle Apparizioni di Fatima imploriamo proprio questo e venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 17.30, uniti, eleviamo al cielo le nostre preghiere.
Il direttivo AIASM

33-dniowe przygotowania do całkowitego oddania się Maryi

Zapraszamy na drogę KONSEKRACJI

całkowitego oddania się w niewolę miłości

Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

 

Dzienniczku zapisane są zdumiewające słowa, które św. Siostra Faustyna usłyszała podczas modlitwy z ust Pan Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732)

Czy mamy świadomość tego kim jesteśmy jako Polska? – Jesteśmy jedynym narodem, o którym Bóg mówi, że jest narodem, który ma przygotować świat na powtórne Jego przyjście. To jest jedyna taka misja i powołanie, jakie jest dane konkretnemu narodowi w całej historii Kościoła.

Ks. Dominik Chmielewski mówi: „Polska będzie iskrą, od której zacznie się przygotowanie całego świata na powtórne przyjście Chrystusa. I to jest niesamowita rola. Każdy Polak i każda Polka jest odpowiedzialna, za to, by, również osobiście przygotować powtórne przyjście Pana poprzez swoje nawrócenie, pokutę i całkowite oddanie się Matce Bożej, aby Ona, jako Królowa Polski użyła nas w potężny sposób do triumfu swego Niepokalanego Serca”.

W Fatimie Matka Boża mówi bardzo wyraźnie: „Bóg przygotował ratunek dla całego świata w Moim Niepokalanym Sercu”. Oddając się Jej całkowicie pozwalamy, aby Ona użyła nas do triumfu Swego Niepokalanego Serca. Kluczem więc jest całkowite oddanie się (konsekracja) Matce Bożej – konsekracja Jej Niepokalanemu Sercu. Najpierw siebie samego, potem swojego małżeństwa, rodziny, parafii…

Konsekrując się, oddając się całkowicie Maryi, wchodzimy do Jej łona, wchodzimy do Jej Niepokalanego Serca, kształtowani przez Ducha Świętego.

Co zrobić, aby poświęcić się i żyć w Niepokalanym Sercu Maryi? 

Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa,
z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi poprzez odpowiednie przygotowanie i przystąpienie do 
Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje, które prowadzimy w Domu Matki –  w sanktuarium Matki Bożej na warszawskich Siekierkach.

Wkrótce rozpoczniemy 33-dniowe przygotowanie (5 listopada–7 grudnia). Do uroczystego Aktu Ofiarowania się przystąpimy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny8 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod tel. 609 146 445 lub mailem: oddani.Maryi@gmail.com
Więcej informacji: Ad IESUM per MARIAM – do Jezusa przez Maryję

Treść rozważań na poszczególne dni (do odmawiania prywatnego) są dostępne u góry strony w zakładce „DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ – ŚW.LUDWIK DE MONTFORT”

Ad IESUM per MARIAM – do Jezusa przez Maryję

JBPNM_logo1

To program 33-dniowych przygotowań do KONSEKRACJI
całkowitego oddania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort


Program ten opracowaliśmy i organizujemy na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy przez 33 dni, kilka razy w roku mają możliwość przygotowania się do poświęcenia Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, we wspólnocie Kościoła. 

Propozycja skierowana jest do wszystkich chrześcijan, którzy pragną doświadczyć głębokiego spotkania z Chrystusem przez Maryję. Osoby, których to bezpośrednio dotyczy, mogą należeć do wszelkich ruchów takich jak Legion Maryi, Apostolat Maryjny (Stowarzyszenie Cudownego Medalika), Odnowa Charyzmatyczna, Ruch Focolare (Dzieło Maryi)… bądź do stowarzyszeń lub zgromadzeń.

Celem jest towarzyszenie i przygotowywanie wiernych, którzy zostali zaproszeni przez Matkę Najświętszą, by wg metody św. Montforta przygotować się do całkowitego oddania się – poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Program „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” zawiera:
– 33-dniowe rekolekcje wg metody św. Ludwika de Montfort
– Miejsce rekolekcji: Dom Matki (kościół) oraz „własna izdebka”
– 5 wspólnych spotkań (raz w tygodniu): Eucharystia + konferencja + adoracja
– Nabożeństwo przebłagania za grzechy
– Adoracyjna Droga Krzyżowa wg wizji bł.Anny Katarzyny Emmerich
– Uroczysta Msza św. z Aktem Oddania się
– Opieka duchowna
– Materiały rekolekcyjne
– Łańcuszek niewolnika Jezusa w Maryi
– Udział dzieci!

33-dniowe rekolekcje wg metody św. Ludwika de Montfort

Korzystamy z opracowania ks. Fryderyka Fabera Przygotowanie do doskonałego Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, sporządzonego tak, jak zaleca to w swojej metodzie św. Montfort, a mianowicie:
– pierwsza część: 12 dni, ma na celu „pozbycie się ducha tego świata sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa” (TPN 227),
– następnie pierwszy tydzień przeznaczony na poznanie samego siebie (TPN 228),
– drugi tydzień przeznaczony na poznanie Najświętszej Maryi Panny (TPN 229),
– i w końcu trzeci tydzień, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa (TPN 230).

W czasie tych 33-dniowych rekolekcji każdy dzień ma „własne” treści do rozważań: z Pisma Św. (fragmenty Nowego Testamentu), z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort, myśli T. Kempis „O Naśladowaniu Chrystusa” oraz wyznaczone na każdy dzień szczególne modlitwy.

Miejsce rekolekcji: Dom Matki (kościół) oraz własna izdebka

Rekolekcje każdy uczestnik odprawia indywidualnie, w dogodnym dla siebie miejscu (we „własnej izdebce”). Dodatkowo przeżywa je we wspólnocie (wspólnotę tę tworzą osoby, które także przez te 33 dni przygotowują się do oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości wg wskazań św. Ludwika M. Grignion de Montfort), przychodząc raz w tygodniu na wspólne spotkanie. Spotkania te odbywają się w kościele – w sanktuarium maryjnym, czyli w … Domu Matki:
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie
na Siekierkach
 (ul. Gwintowa 3)

Tu będziemy spotykać się na wspólnych modlitwach w wyznaczonych dniach rekolekcji (harmonogram poniżej).

5 wspólnych spotkań (raz w tygodniu): Eucharystia + konferencja + adoracja

Każde takie spotkanie rozpoczyna się wspólną Eucharystią o godz. 18.00, po niej krótka konferencja wprowadzająca nas na kolejny etap rekolekcyjnej drogi. Odpowiadamy na pytania, przekazujemy ważne wskazówki czy dodatkowe materiały rekolekcyjne (bezpłatne). Następnie, przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, razem z Maryją wspólnie odmawiamy/śpiewamy modlitwy przeznaczone na dany dzień rekolekcji. To muzyczne uwielbienie Trójcy Przenajświętszej z Maryją przeżywamy w atmosferze jedności z Chrystusem przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi. Takie spotkanie po Eucharystii trwa ok. 45-60 minut.

Pierwsze spotkanie rozpocznie się Mszą św. w Niedzielę 5 listopada o godz. 18.00, po której nastąpi wprowadzenie w przebieg całych rekolekcji. Następnie na pierwszym nabożeństwie adoracyjnym będziemy prosili naszego Boga o Jego szczególne błogosławieństwo na ten święty czas rekolekcji.

W najbliższym 33-dniowym okresie przygotowań wspólne spotkania odbędą się:
5 listopada – Niedziela godz. 18.00 – ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
10 listopada – piątek godz. 18.00
17 listopada – piątek godz. 18.00
24 listopada – piątek godz. 18.00
1 grudnia – piątek godz. 18.00

Nabożeństwo przebłagania za grzechy

Nabożeństwo dla wszystkich, którzy pragną ofiarować się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, aby jak najlepiej przygotować swą dusze poprzez głęboką modlitwę skruchy, żalu i pokuty oraz modlitwę uzdrowienia i uwolnienia. W uniżeniu przed Bogiem, będziemy przepraszać Boga za grzechy, z których bądź to nigdy się nie spowiadaliśmy, bądź nigdy nie żałowaliśmy za nie. Będziemy przepraszać za grzechy własne, za grzechy naszych rodziców, przodków, za grzechy naszych małżeństw, naszych rodzin.
W najbliższym 33-dniowym okresie przygotowań nabożeństwo to odbędzie się
6 grudnia – środa po Mszy św. o godz. 18.00. 

Adoracyjna Droga Krzyżowa wg wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich

Specjalnie opracowana Droga Krzyżowa (przed Najświętszym Sakramentem) wg poruszających wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich, pozwoli nam możliwie jak najgłębiej wniknąć w trudne, zbawcze Wydarzenia. To bł. A.K. Emmerich Pan Jezus objawił tajemnice Swej Męki i Jego Matki. Nikt chyba w historii Kościoła Świętego (poza Matką Bożą) nie poznał w tak wysokim stopniu, co ta skromna zakonnica, nieznanych dotąd szczegółów. Usłyszymy Słowa Chrystusa, które są tak przejmujące, że każde następne rozważanie Męki Pańskiej będzie dla nas już zupełnie nowym doświadczeniem…
W najbliższym 33-dniowym okresie przygotowań nabożeństwo to odbędzie się
7 grudnia – czwartek po Mszy św. o godz. 18.00. 

Uroczysta Msza św. z Aktem Oddania się wg św. Ludwika de Montfort

Rekolekcje te zamykają się uroczystym ofiarowaniem siebie Bogu przez Maryję podczas Eucharystii, we wspólnocie Kościoła. Msza święta z uroczystym złożeniem Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję po najbliższym 33 dniowym okresie przygotowań odbędzie się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 2017 r. – piątek o godz. 18.00
Uroczystość ta jest przepięknym dniem, aby złożyć w ofierze siebie – w Kościele, z Kościołem i za Kościół. Złożyć siebie w ofierze Bogu, by w ten sposób wejść w życie Boga, przez Maryję, z Maryją i w Maryi.

Opieka duchowna

Opiekunem duchownym jest o. Tadeusz Suślik SchP – rektor wspólnoty pijarskiej, proboszcz parafii oraz kustosz Sanktuarium.

Materiały rekolekcyjne

Na pierwszym spotkaniu każdy otrzymuje materiały konieczne do odprawienia 33-dniowych rekolekcji:
– książeczkę z treściami rekolekcyjnymi na każdy dzień „Totus Tuus“
(opracowanie ks. Fryderyka Fabera) – 8 zł
– „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny“
św. Ludwika M.Grignion de Montfort – 10 zł
Udział w rekolekcjach oraz pozostałe materiały rekolekcyjne są bezpłatne.

Łańcuszek niewolnika Jezusa w Maryi

Po złożeniu Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję każdy z „oddanych w świętą niewolę miłości” otrzyma na pamiątkę dyplom. Na znak swojej miłosnej niewoli otrzyma także pobłogosławiony łańcuszek z Cudownym Medalikiem.  

Udział dzieci

Dzieci, które ukończyły 3 lata, także mogą przystąpić do uroczystego oddania się w opiekę Maryi, stając się „POMOCNIKAMI MARYI”. Ich przygotowanie jest mniej „wymagające” – dzieci mają własne spotkania w tym samym czasie, co dorośli. Dzieci przyprowadzamy ze sobą na Mszę św., po której przechodzą one z opiekunem do sali (obok kościoła) gdzie mają swoje spotkanie prowadzone przez… dzieci, które już oddały się Maryi („POMOCNIKÓW MARYI”). Oczywiście cały czas towarzyszy im dorosły opiekun. Dzieci odbieramy po naszym spotkaniu. Udział dzieci należy zgłosić najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem się rekolekcji (do 3 listopada br.), byśmy wiedzieli ilu opiekunów dorosłych powinniśmy zaangażować.
Dzieci w tym czasie przygotowują się do oddania się Maryi w opiekę i rozwijają swoją własną relację z Matką Bożą. Poznają na pamięć tekst modlitwy – Akt Oddania się Maryi wg Sł.B. Ks. Prymasa Tysiąclecia S.Wyszyńskiego. W Dniu Aktu, podczas Eucharystii, przed zawierzeniem dorosłych, wypowiedzą ją (chóralnie), by potem każdego dnia tę modlitwę odmawiać, w intencjach Maryi.

Zapisy

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać u osób prowadzących:
Ania i Zbyszek – tel. 609 146 445 lub e-mail: oddani.Maryi@gmail.com

Więcej szczegółów na stronie parafii św. Anny w Wilanowie, gdzie dotychczas prowadziliśmy te przygotowania:  JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ

Cieszymy się na naszą wspólną drogę z Maryją!