Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję (20 dzień)

W sobotę (23 września) nasze kolejne wspólne spotkanie na drodze do oddania-ofiarowania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Dziś zakończyliśmy pierwszy tydzień Okresu Drugiego naszych 33-dniowych przygotowań: „POZNANIE SAMEGO SIEBIE” – w świetle nauki Chrystusa – poznanie swych wad, grzechów, słabości i cnót.

Jutro, w sobotę 23 września rozpoczniemy drugi tydzień Okresu Drugiego:  POZNANIE BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICYi tego dnia zapraszamy do kościoła św. Anny w Wilanowie (ul.Kolegiacka 1, Warszawa-Wilanów) na wspólną Mszę św. o godz. 18.00, a po niej nabożeństwo adoracyjne, na którym, przed Najświętszym Sakramentem, razem odmówimy modlitwy i treści do rozważania na ósmy dzień Okresu Drugiego naszych przygotowań (20.dzień rekolekcji).

Zachęcamy do wysłuchania konferencji ojca Augustyna Pelanowskiego OSPPE wygłoszonej 2 września 2017 roku na Jasnej Górze w Częstochowie, podczas 1. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego pod hasłem „Z Maryją w czas niepokoju i zamętu”:

Reklamy

Dziś święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

„Dziś jest święto narodzenia waszej Niebieskiej Mamy. Przeżywajcie je w radości i pokoju, w ciszy i na modlitwie, w ufności i w dziecięcym oddaniu. (…) W święto Mojego Narodzenia Raj nie posiada się z radości, a Kościół cierpiący i wojujący kontempluje Mnie jako znak radości, nadziei i matczynej pociechy.

Moje narodzenie jest przyczyną waszej radości. Gdy wasza Niebieska Mama rodziła się – jak wstający świt – promienny dzień waszego zbawienia stał się dla was bliski i pewny. Przy Mojej kołysce Niebo drży z radości wraz z niezliczonymi zastępami anielskimi, które ciągle czekały na ten niewysłowiony moment.

Wokół Mojej kołyski zgromadziły się w radości dusze proroków i sprawiedliwych, którzy – przygotowując się i ufając – żyli w oczekiwaniu na to szczęśliwe wydarzenie. Nad Moją kołyską pochyla się Ojciec z ogromem Swej szczególnej miłości, kontemplujący arcydzieło Swego stworzenia. Pochyla się Słowo, w oczekiwaniu na chwilę, kiedy będzie mogło spocząć w Moim dziewiczym i matczynym łonie. Pochyla się również Duch Święty, który udzielał już Mojej duszy pełni Swej miłości. Moje narodzenie jest także powodem wielkiej radości dla was wszystkich, którzy lubicie Mnie wzywać jako przyczynę waszej radości.

Moje narodzenie jest także przyczyną waszej nadziei. Odkupienie – oczekiwane od tylu wieków, upragnione i zapowiadane przez proroków – ma się właśnie stać konkretnym wydarzeniem historii. Rodzę się, aby zrodzić Jezusa, waszego Odkupiciela i Zbawiciela. To nowa jutrzenka wstająca dla całej ludzkości. Grzech zostanie wkrótce zwyciężony, dla ducha zła nadchodzi chwila jego całkowitej porażki, a całe stworzenie przygotowuje się na przyjęcie daru całkowitej odnowy. Moje narodzenie staje się więc przyczyną nadziei dla was wszystkich, którzy lubicie Mnie wzywać jako Matkę nadziei.

Moje narodzenie jest przede wszystkim przyczyną waszej pociechy. Maleńka istota – zaledwie narodzona, którą dziś widzicie jeszcze w kołysce – ma do spełnienia cudowny plan stania się Matką Jezusa i Matką całej ludzkości. To daje wam wielką pociechę w bolesnych czasach, które przeżywacie. Macie bowiem wszyscy Niepokalaną Matkę, która zna was i rozumie, pomaga wam i broni. (…) Nie lękajcie się! Nie bójcie się! Odczuwajcie u waszego boku Niebieską Mamę, którą czcicie dziś w chwili Jej ziemskiego narodzenia. Przyszła na świat, by stać się – zwłaszcza w waszych czasach – przyczyną radości, ufności i pociechy dla wszystkich.”
(ks. Stefano Gobbi Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej)

Na uroczystość Narodzenia Matki Bożej – modlitwy św. Mechtyldy

W uroczystość narodzenia Matki Bożej, onej gwiazdy porannej, św. Mechtylda pytała się Królowej niebios jaką modlitwę odmówić ma ku Jej uczczeniu w uroczystość dzisiejszą i odebrała od Najświętszej Panny odpowiedź: „Przypomnij mi następujące radości”:

1. Najświętsza Panno Maryjo, przypominam Ci ową radość, której teraz zażywasz, gdy poznajesz radość Trójcy Przenajświętszej jaką miała z upodobania, w którym Cię stworzyła przed wieki. Mianowicie jednak radowała się przy Twem urodzeniu, tak, że w skutek pełności Jej wesela i niebo i ziemia i wszystkie stworzenia się radowały, lubo nie znały radości swej przyczyny.
Zdrowaś Maryjo……

2. Najświętsza Panno Maryjo, przypominam Ci ową nadmierną radość, której teraz zażywasz, gdy poznajesz rozkosz, której doznała przez Ciebie Trójca Przenajświętsza, gdy uczynić Cię zamierzała istotą, w której objawić się miało w sposób najwspanialszy, co zdziałać zdolna potęga, mądrość i dobroć tejże Trójcy Przenajświętszej i gdy przytem wiedziała, że dzieło Jej nigdy się nie zepsuje. Dlatego też z taką rozkoszą i radością patrzyła na Twoje narodzenie i na Twoje dziecięctwo, że wszystkie dzieła Twego dziecięctwa uważała jako zabawy pobudzające ją do radości.
Zdrowaś Maryjo…..

3. Najświętsza Panno Maryjo, przypominam Ci ową nadmierną radość, której teraz zażywasz, gdy poznajesz, jako Cię Bóg miłował ponad wszystkie stworzenia tak bardzo, że dla Twej miłości oszczędzał juz nie raz świata, zanim się jeszcze narodziłaś. Dlatego też z tej wielkiej miłości ku Tobie przyspieszył przyjście Twe na świat i uprzedził Cię łaską Swoją, aby się mógł Tobą bardziej radować.
Zdrowaś Maryjo….

4. Najświętsza Panno Maryjo, przypominam Ci ową nadmierną radość, której teraz zażywasz, gdy widzisz i poznajesz, że Cię Bóg ponad wszystkich aniołów i ludzi w ten sposób uczcił najgodniej, że od onej godziny, w której dusza Twoja połączyła się z ciałem Twoim, napełnił Cię Duchem Św. i oczyścił Cię zupełnie z grzechu pierworodnego i przez osobliwsze uświęcenie uczynił Cię mieszkaniem Ducha Św., żeś przyszła na ten świat jako róża bez kolcy i jako promieniejąca gwiazda zaranna.
Zdrowaś Maryjo………

Tak św. Mechtylda i Św. Gertruda odmawiały w dniu dzisiejszej uroczystości tyle Zdrowaś Maryja, ile dni Maryja spoczywała w łonie swej Matki, ofiarowały je Bogu i pragnęły dowiedzieć się, na co przez dobroć Maryi zasłużą ci wszyscy, którzy ku czci Jej równie pobożnie odmówią tę samą ilość modlitw. Usłyszały w odpowiedzi, że:” zasłużą sobie na to, że na wieki w niebie podzielać będą w osobliwym szczęściu wszystkie te radości, których ja sama zażywałam i bezustannie na nowo ciągle zażywam z owych poszczególnych cnót, do których Najchwalebniejsza Trójca Przenajświętsza duszę moją w każdym z tych dniu według najwyższego swego upodobania odpowiednio uzdolniła”. Możesz nabożeństwo to odprawić w ten sposób, że przez oktawę codziennie odmówisz 45 Zdrowaś Maryjo.

O Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny słów kilka

Widziałam świętą Dziewicę w wigilię Jej narodzenia. Powiedziała mi, że kto począwszy od tej wigilii, przez 9 dni 9 „Zdrowaś Maryjo” na cześć dziewięciomiesięcznego Jej pobytu w łonie matki i na cześć Jej narodzenia odmawia, ten codziennie daje aniołom 9 kwiatów do wieńca, który Ona w niebie odbiera i Trójcy Przenajświętszej w ofierze składa, aby modlącemu się łaskę wyprosić. (…) Gdy Maryja się narodziła, widziałam Ją w niebie przed Trójcą Przenajświętszą i na ziemi na rękach Anny w jednymi i tym samym czasie; widziałam też radość wszystkich chórów niebieskich. (…) Widziałam też ogłoszenie poselstwa w otchłani o Jej narodzeniu i widziałam patriarchów niezmiernie się radujących, przede wszystkim zaś Adama, i Ewę, że spełniła się teraz obietnica, dana im w raju. Widziałam też, że patriarchowie w swym stanie łaski postąpili naprzód, że miejsce ich pobytu się rozszerzyło i więcej rozwidniło i że większy wpływ na ziemię otrzymali. Było, jakoby wszelka ich praca i pokuta i wszelkie usiłowania, błagania i pragnienia czasu ich życia, jako owoc dojrzały. Widziałam wielkie poruszenie i radość w całej przyrodzie i we wszystkich zwierzętach i ludziach, słyszałam też śpiew słodki. Lecz wśród grzeszników panowała wielka trwoga i skrucha. Widziałam mianowicie w okolicy Nazaret i w ogóle w Ziemi świętej licznych opętanych, którzy w godzinie jej narodzenia zupełnie jakby szalejącymi się stali. Krzyczeli okropnie i byli to w tę, to w ową rzucani stronę, a szatani ryczeli z nich: musimy ustępować, musimy wychodzić! (Bł. A.K. Emmerich Żywot i bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi)

Nadszedł dzień pełen łask i radości, w którym ujrzeć miało światło tego świata owo dziecię, uświęcone, przeznaczone i przygotowane na Matkę Boga. Narodzenie miało miejsce w ósmym dniu miesiąca września. (…) Maryja narodziła się czysta, bez skazy, piękna i pełna łask, objawiając tym samym, że przychodzi na świat wolna od pierworodnego i przyszłego grzechu. (…) W chwili kiedy narodziła się Maryja, nasza Królowa, Najwyższy wysłał św. Archanioła Gabriela do otchłani, aby oznajmił tę wesołą nowinę przebywającym tam ojcom świętym. Pospiesznie zstąpił ów poseł niebiański do otchłani i rozjaśnił ją światłem swoim radując przebywających tam sprawiedliwych. Zwiastował im, że zbliża się ów dzień  — przepowiadany przez proroków a tak bardzo oczekiwany przez ojców świętych — w którym rodzaj ludzki dostąpić ma zbawienia i wiecznej szczęśliwości; niedługo ujrzą Zbawienie i wspaniałość Najwyższego, albowiem narodziła się już Ta, która będzie Matką obiecanego Mesjasza. Wiadomość ta napełniła radością dusze patriarchów, proroków i wszyst­kich sprawiedliwych będących w otchłani. Chwalili oni i błogosławili Pana za to dobrodziejstwo nowymi pieśniami. (…) Aniołowie usłyszeli dochodzący z tronu Bożego głos, który w imieniu Ojca przedwiecznego rzekł: ,,Imię Naszej wybranki będzie brzmiało Maryja. Imię to będzie cudowne i wspaniałe. Wszyscy, którzy i pobożnie wzywać będą tego imienia, dostąpią najobfitszych łask; ci, którzy wymawiać je będą z czcią i uszanowaniem, znajdą w nim pociechę. Imię to będzie stanowić dla wszystkich lek na ich cierpienia, upragniony skarb i światło wskazujące drogę do życia wiecznego. Dla piekła będzie ono postrachem, zetrze głowę węża i odniesie zwycięstwo pełne chwały nad książętami ciemności.” (…) Świat nie widział dotąd takiego narodzenia i nigdy już czegoś podobnego nie miał zobaczyć przy narodzinach jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Akt narodzin wypełniony był łaskami tak wielkimi, że aż nieznanymi naturze, bowiem przyszło na świat dziecię niepokalane i czyste od winy grzechu, świętsze od najwyższych Serafinów. (…) O dziecię pełne łask! O szczęśliwe narodzenie! Tyś jest największym dziełem Trójcy Przenajświętszej, powodem zachwytu aniołów. Tyś jest nadzieją grzeszników, radością sprawiedliwych, cudowną pociechą świętych, którzy czekali na Ciebie w otchłani. (s. Maria z Agredy Mistyczne Miasto Boże)

Będziesz jaśniała cudownym światłem, a wszystkie narody ziemi pokłonią się przed Tobą. Narody przyjdą do Ciebie, żeby Ci przynieść podarki, i uwielbią w Tobie Pana (…) Błogosławieni, którzy będą Cię kochać i radować się Twoim pokojem! (…) Tak. Maryja: gwiazda, perła, światłość, pokój!… (Maria Valtorta Poemat Boga-człowieka)

W przesławne święto narodzenia Najświętszej Dziewicy, Gertruda odmówiła Ave Maria tyle razy, ile dni ta przecudna Gwiazda morska wzrastała w matczynym łonie, po czym pobożnie Jej to ofiarowała. Najłaskawsza Dziewica odpowiedziała, że ci, którzy tyleż razy z podobnym oddaniem zmówią ku Jej czci Pozdrowienie anielskie – „Zasłużą sobie na to, by wśród wielkiego wesela razem ze Mną mieć w niebie wieczny udział we wszelkich radościach (…). Później Gertruda radując się chwałą tego uroczystego święta, zapragnęła pogrążyć się w medytacji. Powiedziała więc do Bożej Matki: „Chciałabym, byś mnie pouczyła w swej dobroci, co świętują szczególnie aniołowie w niebie w święto Twego Narodzenia, aby i nasza pobożność na ziemi mogła się przez to pogłębić”. Najświętsza Panna odpowiedziała: „Święci aniołowie w chwale niebieskiej wspominają wówczas z niezmiernym weselem tamtą nieopisaną radość, której doświadczali przez dziewięć miesięcy, gdy wzrastałam w łonie mej matki, a oni – każdy na swój sposób – towarzyszyli temu wzrastaniu ofiarując swą pokorną służbę (…), w której się radowali ze wszystkich sił i napełniali Bożą łaską powietrze i wszystko, czym się żywiłam w łonie matki. (…) Teraz za te swoje służby odbierają nagrodę i cieszą się na wieki w niebie”. (…) Kiedy Gertruda przyzywała najłaskawszą Matkę, by przyszła jej z pomocą, ujrzała tę chwalebną Matkę, jak pochyla się nad nią, jakby była przyciągana jakimiś silnymi więzami. zrozumiała przez to, że ilekroć ktoś przyzywa Maryję nazywając Ją pobożnie ‘Orędowniczką’, tytuł ten tak porusza Jej matczyną miłość, że w żaden sposób nie może się powstrzymać, by nie przychylić się do próśb tej osoby. (św. Gertruda z Helfty Zwiastun Bożej Miłości)

Źródło: Fronda.pl

Ad IESUM per MARIAM – do Jezusa przez Maryję

JBPNM_logo1

Zapraszamy na drogę oddania-ofiarowania się

w niewolę miłości

Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

 

33-dniowe przygotowanie rozpoczniemy 4 września 2017 r., a zakończymy 6 października, by do uroczystego Aktu Ofiarowania się przystąpić
w Święto Matki Bożej Różańcowej7 października 2017 r.

Wszystkich chętnych (z Warszawy i nie tylko) zapraszamy do kościoła św. Anny w Wilanowie (ul.Kolegiacka 1, Warszawa-Wilanów) na wspólną
Mszę św. wotywną o Duchu Świętym w poniedziałek 4 września o godz. 18.00, a po niej na nabożeństwo adoracyjne, na którym, w obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, razem z Maryją odmówimy modlitwy i treści do rozważania na pierwszy dzień przygotowań. Będziemy prosili naszego Boga o Jego błogosławieństwo na ten święty czas rekolekcji. Przed adoracją odbędzie się krótkie wprowadzenie w przebieg rekolekcji. Będzie można też otrzymać materiały konieczne do ich odprawienia:
– książeczkę z treściami rekolekcyjnymi na każdy dzień „Totus Tuus“ (opracowanie ks. Fryderyka Fabera) – 8 zł
– „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny“ św. Ludwika M.Grignion de Montfort – 10 zł
Udział w rekolekcjach oraz pozostałe materiały rekolekcyjne są bezpłatne.
Czytaj dalej

Zaproszenie na drogę oddania – NIEWOLNICTWO MARYI

Swoje oddanie się Niepokalanej Maryi św. Ludwik Maria Grignon de Montfort (1673–1716) określił mianem „niewoli”. Nie chodziło mu jednak o przymusowe zniewolenie, ale o akt całkowitego oddania się Najświętszej Dziewicy bez zastrzeżeń i ze wszystkim, czym człowiek jest, co posiada i co będzie posiadał, na zupełną Jej własność, aby przez Nią całkowicie należeć do Chrystusa. Zasady ofiarowania siebie Maryi zostały opisane w najsławniejszym jego dziele:„Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”.

Życiowe motto św. Ludwika Marii brzmiało: „Wszystko dla Jezusa przez Maryję”. Święty nieraz doświadczył macierzyńskiej opieki Maryi jakiej doznają oddający się Jej całkowicie i dobrowolnie, stając się Jej niewolnikami, by przez Nią dojść do Jej Boskiego Syna. Święty Ludwik przedstawia w jaki sposób najłatwiej i najskuteczniej można stać się całkowitym i wytrwałym sługą Maryi oraz podaje powody, dla których warto to uczynić bez wahania. To całkowite ofiarowanie się Najświętszej Dziewicy wymaga, abyśmy czynili wszystko dla Maryi, z Maryją i przez Maryję z myślą, aby wszystko lepiej i doskonalej czynić dla Jezusa, z Jezusem i przez Jezusa. Nauka św. Ludwika o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny jest ugruntowana na prawdzie o powszechnym pośrednictwie Najświętszej Dziewicy; na tej tak rdzennie katolickiej prawdzie, że Maryja jest jedyną Pośredniczką wszelkich łask u jedynego Pośrednika Jezusa Chrystusa, przez którego mamy przystęp do Ojca. Równocześnie wspomniana nauka zawiera wszechstronne wyjaśnienie i głębokie uzasadnienie wzniosłej prawdy o powszechnym pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny. Słusznie zatem można nazwać św. Ludwika niezrównanym apostołem i wybitnym Doktorem powszechnego pośrednictwa Maryi.

Aby przystąpić do aktu oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi należy się do niego odpowiednio przygotować poprzez:

• zapoznanie się z dziełami św. Ludwika (Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do NMP, Miłość Mądrości Przedwiecznej);

• odbycie 33-dniowych rekolekcji, dla których nie potrzeba przerywać swojego codziennego życia. Należy jedynie, na rozważania i modlitwę poświęcić każdego dnia jedną godzinę i w miarę możliwości ograniczyć niepotrzebne i rozpraszające zajęcia.

Wkrótce rozpoczniemy 33-dniowe przygotowanie (4 września–6 października). Do uroczystego Aktu Ofiarowania się przystąpimy w Święto Matki Bożej Różańcowej  – 7 października 2017 r.

Proponujemy 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję opracowany przez ks. Fryderyka Wilhelma Fabera, D.D. na podstawie „Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort.

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się we wspólne przygotowania, które rozpoczniemy w poniedziałek, 4 września 2017 r. Wszystkich chętnych (z Warszawy i nie tylko) zapraszamy do kościoła św. Anny w Wilanowie (ul.Kolegiacka 1, Warszawa-Wilanów) na wspólną Mszę św. wotywną o Duchu Świętym o godz. 18.00, a po niej na nabożeństwo adoracyjne.

O szczegółach będziemy informowali w kolejnych wpisach.

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Pokuta… pokuta… pokuta… – o.Augustyn Pelanowski

Odpowiadając na apel fatimski, zapraszamy do odsłuchania rekolekcji nt. prawdziwej pokuty – o. Augustyna Pelanowskiego OSPEE i oczywiście jej praktykowania …

dzień pierwszy:

 

dzień drugi…

 

dzień trzeci: Czytaj dalej

MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI – Forum w Szczecinie maj 2017

W dniach 19 – 21 maja 2017 w Szczecinie uczestniczyliśmy w Maryjnym Forum Charyzmatycznym „Maryja Gwiazda Ewangelizacji”. Wśród prelegentów wystąpili: ks. Piotr Glas, ks. Michał Olszewski, ks. Dominik Chmielewski, ks. Piotr Skiba, dr Wincenty Łaszewski. Całym sercem zachęcamy do wysłuchania/obejrzenia nagrań, które zamieszczamy poniżej.

 

Rozpoczęcie Forum – piątek – ks. Piotr Skiba

O potrzebie rzetelnego przygotowywania się do Mszy św.
– konferencja – piątek – ks. Dominik Chmielewski:

Czas wielkich łask
– homilia – ks. Dominik Chmielewski:

Nowa rasa ludzi
– konferencja piątkowa – ks. Dominik Chmielewski:

Sens cierpienia
– konferencja sobotnia – ks. Dominik Chmielewski:

Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek – prowadzenie ks. Dominik Chmielewski:

Maryja pierwszą charyzmatyczką Kościoła
– homilia – ks. Piotr Glas:

Z Maryją w walce ze złem
– konferencja – ks. Piotr Glas:

Z Maryją w bitwie przeciw szatanowi
– konferencja – ks. Piotr Glas:

Armia Maryi na czasy ostateczne
konferencja – ks. Piotr Glas:

Adoracja z modlitwą o uzdrowienie w sobotę – prowadzenie: ks. Dominik Chmielewski oraz ks. Piotr Glas:

To w was jest Bóg
– konferencja – dr Wincenty Łaszewski:

Heroizm świętości
– konferencja – dr Wincenty Łaszewski:

Od Nazaretu do Gietrzwałdu
video-konferencja – ks. Michał Olszewski SCJ

Wspólnota
konferencja niedzielna – ks Piotr Skiba:

Ewangelizacja rodzi się we wspólnocie
homilia niedzielna – ks Piotr Skiba:

Autentyczna i zdrowa relacja chrześcijanina z Maryją jako Matką, a zarazem potężną Królową czyni go wielkim wojownikiem w tej wielkiej bitwie, której częścią jesteśmy w obecnych czasach, bitwie w której Ona nas potrzebuje do walki o zbawienie dusz. Ks. Piotr Glas wyjaśnia na podstawie dzieła św Ludwika Marii Grinion de Monfort w jaki sposób Maryja gromadzi swoich wybranych i przygotowuje ich do tej walki z siłami ciemności. Przypomina także, na podstawie tego dzieła, jak odróżnić prawdziwych i autentycznych czcicieli Boga od obłudy i fałszu, jaki dziś dotyka wielu z nas. Ks. Piotr przywołuje słowa Matki, która już nie milczy, jak w pierwotnym Kościele, ale krzyczy do swoich dzieci: „Powróćcie do mojego Syna, zmieńcie swoje życie. Czas się wypełnia, Moje Niepokalane Serce jest otwarte dla każdego”. Czy usłyszymy naszą Matkę?

Maryja dziś nie milczy, ale krzyczy – przypomina ks. Piotr Glas. Dziś trwa walka z przeciw Maryi i tym, którzy Jej się oddali w wielu środowiskach tzw. chrześcijańskich, ale, jak przypomina Matka Boża w wielu orędziach, w decydującej bitwie z szatanem i jego armią zwycięstwo przyjdzie przez Nią, Jej Niepokalane Serce, i razem z Nią.

Organizatorami forum byli: Szkoły Salezjańskie – Ku Słońcu 124, Szczecin, Wspólnota Lew Judy, Fundacja Fiat Voluntas Tua, Fundacja Szczecińska, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

8 maja – Suplika do Królowej Różańca Świętego

Módlmy się Supliką do Królowej Różańca Świętego

Suplika do Królowej Różańca Świętego odmawiana jest 8 maja, w rocznicę rozpoczęcia budowy sanktuarium różańcowego w Pompejach oraz w pierwszą niedzielę października, w święto Królowej Różańca Świętego.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Czcigodna Dziewico Zwycięska, Pani nieba i ziemi, na imię Której cieszą się niebiosa i drży piekło, o chwalebna Królowo Różańca Świętego my oddane Twoje dzieci, zgromadzeni w Twoim Sanktuarium w Pompejach w tym uroczystym dniu, wylewamy uczucia naszego serca i z ufnością synowską przedstawiamy Ci nasze troski. Z tronu łaskawości, gdzie zasiadasz Królowo, zwróć o Maryjo, Twoje litościwe spojrzenie na nas, na nasze rodziny, na cały świat. Niech wzbudzą w Tobie współczucie zmartwienia i cierpienia, które zaprawiają goryczą nasze życie. Zobacz, o Matko, ile czyha na nas niebezpieczeństw duszy i ciała, jak wiele uciska nas nieszczęść i udręk.

O Matko, wybłagaj dla nas miłosierdzie u Twego Syna Bożego i pozyskaj Twoją łaskawością serca grzeszników. To są nasi bracia i Twoje dzieci, za które Jezus Chrystus zapłacił swoją Krwią, a którzy zasmucają najczulsze Twoje serce. Okaż się wszystkim, że jesteś Królową pokoju i przebaczenia.

Zdrowaś Maryjo!…

To prawda, że my pierwsi, chociaż jesteśmy Twoimi dziećmi, nie przestajemy przyczyniać się naszymi grzechami do krzyżowania Jezusa i wciąż na nowo przebijamy Twoje serce.

Wyznajemy, że zasłużyliśmy na najcięższe kary, lecz wspomnij, że na Golgocie wzięłaś razem z Krwią Przenajświętszą testament umierającego Odkupiciela, który ogłosił Cię Matką naszą, Matką grzeszników.

A więc Ty, jako nasza Matka, jesteś naszą Orędowniczką, naszą nadzieją. A my, jęcząc, wyciągamy do Ciebie błagalnie nasze ręce i wołamy do Ciebie: Miłosierna!

O dobra Matko, zlituj się nad nami, nad naszymi duszami, nad naszymi rodzinami, nad naszymi krewnymi, przyjaciółmi, nad naszymi bliskimi zmarłymi, a nade wszystko nad naszymi nieprzyjaciółmi i nad tylu ludźmi, którzy chociaż noszą imię chrześcijan, to jednak wciąż obrażają łaskawe Serce Twojego Syna. Prosimy Cię dzisiaj o miłosierdzie dla zdeprawowanych narodów, o miłosierdzie dla całej Europy, dla całego świata, aby pełen skruchy powrócił do Twojego Serca.

Miłosierdzie dla wszystkich, o Matko Miłosierdzia!

Zdrowaś Maryjo!…

O Maryjo racz nas przychylnie wysłuchać! Jezus Chrystus złożył w Twoje ręce wszystkie skarby swoich łask i swego miłosierdzia.

Ty zasiadasz po prawicy swego Syna, Dziewico królewska i ukoronowana, jaśniejąca nieśmiertelną chwałą ponad wszystkie chóry Aniołów. Ty rozpościerasz swoje panowanie tak daleko, jak daleko sięgają niebiosa, i Tobie są poddane ziemia i wszystkie stworzenia.

Tobie została udzielona wszechmoc przez łaskę nad Sercem Twojego Syna i dlatego możesz nas wspomagać. Jeśli Ty nie chciałabyś nas wspomagać, ponieważ jesteśmy synami niewdzięcznymi i niegodnymi Twojej pomocy, nie wiedzielibyśmy do kogo mamy się zwrócić. Twoje matczyne serce nie dopuści do tego, żebyśmy, Twoje dzieci, zostali zgubieni.

Dziecię, które widzimy na Twoich kolanach i mistyczna korona różańca, którą dostrzegamy w Twojej ręce, napełniają nas ufnością, że będziemy wysłuchani. Pokładamy całkowicie zaufanie w Tobie, oddajemy się, jak słabe dzieci, w ramiona najczulszej spośród Matek i dzisiaj właśnie oczekujemy od Ciebie upragnionych łask.

Zdrowaś Maryjo!…

Prośmy Maryję o Jej błogosławieństwo.

Prosimy Cię teraz, o Królowo, o ostatnią łaskę, której nam nie możesz odmówić w tym tak uroczystym dniu.

Udziel nam wszystkim Twojej niezmiennej miłości i w sposób specjalny Twojego macierzyńskiego błogosławieństwa.

Nie odejdziemy od Ciebie, dopóki nas nie pobłogosławisz. Błogosław o Maryjo w tej chwili Ojca Świętego. Do dawnych blasków Twojej Korony, do zwycięstwa Twojego Różańca, ze względu na które zostałaś nazwana Królową Zwycięską, dołącz jeszcze i to, o Matko: daj zwycięstwo religii i pokój wspólnocie ludzkiej. Błogosław naszych biskupów, kapłanów a szczególnie tych wszystkich, którzy gorliwie zabiegają o sławę Twojego sanktuarium. Błogosław wreszcie wszystkich złączonych z Twoją świątynią w Pompejach i tych, którzy zabiegają i troszczą się o nabożeństwo Różańca świętego.

O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuszku, który nas wiążesz z Bogiem w związku miłości, który jednoczysz nas z aniołami. Wieżo zbawienia przeciwko napaściom piekła! Najpewniejszy porcie dla rozbitków, nie opuścimy Cię już nigdy.

Ty będziesz nam umocnieniem w godzinie konania, tobie poślemy ostatni pocałunek życia, które będzie gasnąć.

Ostatnim słowem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca Świętego z Pompejów, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Pani, Pocieszycielko strapionych.

Bądź wszędzie błogosławiona dzisiaj i na zawsze na ziemi i w niebie. Amen.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O, łaskawa,
O, litościwa
O, słodka Panno Maryjo.

W 1883 r., po raz pierwszy została odczytana Suplika do Królowej Różańca Świętego. Jej autorem jest bł. Bartolo Longo. Powstała ona jako odpowiedź Bartola na encyklikę o różańcu papieża Leona XIII. Celem supliki była duchowa walka przeciwko panoszącemu się w społeczeństwach złu.
Treść tej modlitwy została szybko zaakceptowana i przekazywana dalej przez wyznawców Maryi. Wkrótce obiegła cały katolicki świat! Harmonia, głęboki duchowy wymiar tej modlitwy są tak poruszające, że sam Jan Paweł II użył jej ostatnich wersów jako konkluzji do swojego Apostolskiego Listu o różańcu Rosarium Virginis Mariae.
Bartolo Longo uroczystą recytację supliki (przypadającą 8 maja w rocznicę rozpoczęcia budowy sanktuarium różańcowego w Pompejach, oraz w pierwszą niedzielę października w święto Królowej Różańca Świętego) nazwał „godziną dla świata”. Suplika bowiem była recytowana nie tylko w Pompejach, ale i na całym świecie. W kościołach, wspólnotach, wszędzie tam, gdzie byli duchowi synowie i córki Królowej Różańca z Pompejów. W tej cudownej godzinie, o 12 w południe, świat łączył jeden wielki duchowy różaniec prowadzący do Sanktuarium w Pompejach. I łączy do dziś.
Suplika jest także uroczyście odmawiana na Watykanie przez kolejnych rezydujących papieży.
I my w majowe i październikowe święto naszej Pani odmówmy suplikę do potężnej Królowej Różańca Świętego! Zachęćmy też innych!
Tekst do pobrania: http://rozaniec.info/wp-content/uploads/2012/09/suplika.pdf