Ks. Piotr Glas – Zanim oddamy się w niewolę miłości

Oto nagrania konferencji wygłoszonych przez ks. Piotra Glasa na Jasnej Górze w dniach 17-20 marca 2016 r. Polecamy i zachęcamy, by wysłuchać wszystkie.

Część 1: „Maryja ratunkiem na kryzys wiary w Kościele” – ks. Glas, cytując wypowiedzi pasterzy Kościoła, określa stan wiary współczesnego Kościoła. Przypomina także słowa świętych (m.in. św. Ludwika de Montfort), którzy wskazywali na Maryję jako niezawodną pomoc dla Kościoła w najtrudniejszych czasach. 

Część 2: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca” – konferencja-komentarz do słynnego zdania wypowiedzianego przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”. Ks. Glas odpowiada m.in. na pytanie dlaczego warto oddać swoje życie Maryi.

Część 3: „Przez Maryję do Chrystusa czyli dlaczego warto stać się niewolnikiem Maryi” – ks. Glas wyjaśnia co to znaczy być dobrowolnym niewolnikiem Maryi – cytując słowa św. Ludwika de Montfort: „Warto przez Maryję dojść do Jezusa, ponieważ On przez Maryję przyszedł do nas” oraz na czym polega prawdziwe i fałszywe nabożeństwo do Maryi.

 

Część 4: „Ostrzeżenia Maryi dla Kościoła końca czasów – objawienia w Quito” – ks. Glas przywołuje treść objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Quito, stolicy Ekwadoru na przełomie XVI i XVII wieku, w których Maryja omawiała problemy czasów ostatecznych: XX i XXI wieku.

 

Część 5: „Gdzie jest Maryja, tam nie ma szatana – ks. Piotr Glas przypomina, że Maryja jest Pogromczynią szatana. Wyjaśnia, dlaczego egzorcyści chętnie przyzywają w czasie modlitwy uwolnienia wstawiennictwa Maryi oraz jak wielka jest moc modlitwy uwielbienia Maryi. Pojawiają się także praktyczne wskazówki, jak skutecznie ewangelizować we współczesnym świecie.

  

Część 6: „Kto idzie za Maryją nie błądzi w życiu” – ks. Glas cytuje słowa św. Ludwika de Montfort – „Kto idzie za Maryją, nie błądzi w życiu” – bo gdzie jest światło, tam nie ma ciemności. Maryja jest naszą obroną nie tylko z siłami zła, ale i w codziennej walce z naszymi słabościami, prowadzi najpewniejszą drogą do świętości. Ks. Glas przypomina także te fragmenty pouczeń św. Ludwika, w których przestrzega przed tymi, którzy nadużywają nabożeństwa do Maryi: na nic zda się czczenie Maryi, jeśli odrzucamy Jezusa i Jego przykazania. Przyjęcie Maryi, a lekceważenie lub odrzucenie Jezusa jest obłudą i znakiem fałszywej pobożności.  

CAŁOŚĆ Rekolekcji poprowadzonych przez ks. Piotra Glasa w Częstochowie na Jasnej Górze, w dniach 17-20 marca 2016 r.
TEMAT: Maryja najbezpieczniejszym schronieniem i najpotężniejszym orężem w walce przeciwko królestwu ciemności.
Nagrania (całość):

Reklama