„Kapłańskie Pięćdziesiątnice” – rekolekcje dla proboszczów – o. Daniel Ange

O. Daniel Ange, francuski benedyktyn, założyciel międzynarodowej szkoły modlitwy Młodzi-Światło, przybył do Koszalina, gdzie w dniach 9-13 maja 2016 r. poprowadził rekolekcje dla proboszczów i wikariuszy w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Proboszczowie z całej diecezji, a także biskupi oraz księża pracujący w WSD i kurii przybyli na rekolekcje z o. Danielem Ange.

Poniżej prezentujemy zapis rekolekcji prowadzonych przez o. Daniela Ange dla proboszczów:

Konferencja o Pięćdziesiątnicy naszego istnienia (poczęcia) i chrztu

Konferencja o Pięćdziesiątnicy powołania, święceń

Konferencja o Pięćdziesiątnicy przejścia do życia w Niebie

Homilia (wtorek)

O o. Danielu Ange, o szkole ewangelizacji, o Miłosierdziu i przebaczeniu

Konferencja o misji

Homilia (środa)

o_Daniel_Ange

9 maja rekolekcje kapłańskie prowadzone przez Daniela Ange rozpoczęła grupa proboszczów. O. Ange podjął się przejść z nimi duchową pielgrzymkę przez kolejne etapy ich życia. Zanim jednak dojdą do głębszego namysłu nad powołaniem do kapłaństwa, czy nawet – czekającym każdego – oddaniem się w ramiona Boga u kresu swoich dni, usłyszeli o darze życia, który otrzymali od Boga. Rekolekcjonista ukazał im, że dar ten pochodzi ze światłości wcześniejszej niż stworzone ciała niebieskie, które są zaledwie jej sługami.

Chciałbym rozpocząć te małe rekolekcje od odwołania się do pięciu Zesłań Ducha Świętego w naszym życiu – powiedział o. Ange, wymieniając jako pierwszą Pięćdziesiątnicę poczęcia, a następnie: chrztu, powołania, święceń kapłańskich i osobistej Paschy, czyli przejścia z tego świata do Nieba.

Na Pięćdziesiątnicę poczęcia o. Daniel Ange rzucił osiem spojrzeń. – Pierwszą jest to, że jesteśmy nieśmiertelni – powiedział, wyjaśniając że celem tego daru jest oglądanie Boga. – Ponieważ nieśmiertelność nie jest przekazywana genetycznie, więc potrzeba było, by początek mojego istnienia był naprawdę Pięćdziesiątnicą – mówił o. Ange.

Ukazywał tajemnicę stworzenia człowieka jako totalną nowość i niepowtarzalność, żeby doprowadzić słuchaczy do głębszego otwarcia na radość bycia stworzonym. – To Ojciec wlał we mnie pewnego dnia swego Ducha, poprzez serce swojego Syna, abym kiedyś stał się całkowicie do Niego podobny.

Rekolekcjonista w przekazie tajemnic wiary posługuje się ikonami, m.in. ikoną Trójcy Świętej Rublowa. Nawiązuje do nauk Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. Powołując się na słowa tego ostatniego, czczącego macierzyństwo swojej mamy, wyjaśniał kapłanom, że wdzięczność za dar życia powinna obejmować także osoby, poprzez które się je otrzymało, zwłaszcza matkę. Ukazywał kapłanom, w jaki sposób należy patrzeć na kobiety – zawsze z wielkim szacunkiem, ponieważ każda przypomina tajemnicę Maryi, Służebnicy Pańskiej. Zachęcał, by księża ten wielki szacunek do kobiet i radość z daru życia przekazywali wiernym, a zwłaszcza młodzieży, zainfekowanej wirusem beznadziei.

Mówił też o ojcostwie Boga. – Wiele osób dzisiaj nie jest już zdolnych powiedzieć do Boga „Abba”, mój kochany tatusiu. Ponieważ nie poznali nikogo na ziemi, kto objawiłby im ojcostwo Boga. Często ich ojcowie nie byli sakramentem – znakiem widzialnym – ojcostwa Boga. Wyrazicielem tej ludzkiej beznadziei, pytań rzucanych rozpaczliwie Niebu, stał się na Krzyżu sam Jezus. – I nagle także ja mogę na nowo powiedzieć: Ojcze w Twe ręce oddaję ducha mego. Jestem znowu jak małe dziecko – wlewał słowa nadziei o. Ange.

Jako sposób trwania w tym synostwie, w szczęściu z daru życia, duchowny zaproponował prosty sposób modlitwy: kontemplację słów „Jezu-Ojcze”.

za: Gość Niedzielny

„Kapłańskie Pięćdziesiątnice” – rekolekcje dla wikariuszy – o. Daniel Ange

O. Daniel Ange, francuski benedyktyn, założyciel międzynarodowej szkoły modlitwy Młodzi-Światło, przybył do Koszalina, gdzie w dniach 9-13 maja 2016 r. poprowadził rekolekcje dla proboszczów i wikariuszy w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Poniżej prezentujemy zapis rekolekcji prowadzonych przez o. Daniela Ange dla księży diecezjalnych:

Konferencja o darze celibatu

Konferencja o Kościele

Konferencja o Eucharystii

Konferencja o Eucharystii

Homilia (czwartek)

Konferencja o Eucharystii]

Homilia (piątek)

Świadectwo wobec współczesnego świata

o_Daniel_Ange

9 maja rekolekcje kapłańskie prowadzone przez Daniela Ange rozpoczęła grupa ok. 200 proboszczów, dwa dni później – ok. 110 wikariuszy. O. Ange poprowadził ich na duchową pielgrzymkę przez kolejne etapy ich życia. Zanim jednak dojdą do głębszego namysłu nad powołaniem do kapłaństwa, czy nawet – czekającym każdego – oddaniem się w ramiona Boga u kresu swoich dni, usłyszeli o darze życia, który otrzymali od Boga. Rekolekcjonista ukazał im, że dar ten pochodzi ze światłości wcześniejszej niż stworzone ciała niebieskie, które są zaledwie jej sługami.

Chciałbym rozpocząć te małe rekolekcje od odwołania się do pięciu Zesłań Ducha Świętego w naszym życiu – powiedział o. Ange, wymieniając jako pierwszą Pięćdziesiątnicę poczęcia, a następnie: chrztu, powołania, święceń kapłańskich i osobistej Paschy, czyli przejścia z tego świata do Nieba.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA

Przepełniona wiarą historia wojenna…

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA

To był pamiętny dzień – 1 czerwca 1941 r., kiedy w wileńskiej parafii świętych Piotra i Pawła rodzina K. oddała się Sercu Jezusowemu. Na akcie zawierzenia złożyli swoje podpisy: tata Józef, mama Aniela oraz dwóch starszych synów – Eugeniusz i Euzebiusz. Jedynie za najmłodszego – pięcioletniego Jurka – trzeba było się podpisać. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali obraz Serca Bożego, aby im przypominał, że panuje wśród nich Jezus, który przemienia ich serca na wzór swego Najświętszego.

– To był pamiętny dzień – wspomina dzisiaj pan Jerzy, ów najmłodszy syn – ponieważ 20 czerwca 1941 r. dostaliśmy ukaz, obwieszczający nam, że mamy się spakować, bo za dwa dni przyjedzie po nas ciężarówka i zostaniemy wysiedleni na Syberię.

Czytaj dalej „NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA”