33 DNI – do JEZUSA przez MARYJĘ

PRAGNIESZ NIEBA?

Zapraszamy na drogę do świętości prowadzącą
DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ

Już w najbliższą Niedzielę, 22 kwietnia 2018 r. rozpoczniemy
7. edycję 33-dniowych przygotowań przed złożeniem lub odnowieniem
Aktu Ofiarowania Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi

Trwają zapisy na kolejną „edycję” 33 dniowych rekolekcji wg programu „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” prowadzonych przez Duchowych Niewolników Maryi. Serdecznie zapraszamy, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami: >>>tutaj.

Osoby z odległych miejsc Polski i z zagranicy, które nie mogą fizycznie uczestniczyć we wspólnych spotkaniach rekolekcyjnych, jak najbardziej mogą wziąć udział w tych rekolekcjach poprzez „udział w duchowej łączności”. Otrzymają od nas niezbędne materiały rekolekcyjne oraz towarzyszenie.

Zgłoszenia na 33 dniowe rekolekcje można kierować wypełniając poniższy formularz. Osoby biorące „udział w duchowej łączności” powinny podać nazwę swojej miejscowości (miasto oraz kraj).

Zapraszamy!
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi

AD IESUM PER MARIAM

Reklamy

AD IESUM PER MARIAM – Zaproszenie

ZAPRASZAMY

do OFIAROWANIA SIĘ
JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

do ODDANIA SIĘ
W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MIŁOŚCI MARYI

wg świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort

Maryjne poświęcenie jest najlepszą drogą
do pełnego zjednoczenia z Chrystusem!

„Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, winien być ostatecznym celem wszystkich naszych nabożeństw” – uczy św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Dlaczego więc potrzebne jest nabożeństwo do Matki Najświętszej i poświęcenie się Jej? Ponieważ Twoje oddanie się Matce Bożej jest najkrótszą i najpewniejszą drogą do oddania się Jezusowi. Twoje złączenie się z Nią to pewna gwarancja zjednoczenia z Panem. Bo gdzie Ona, tam On.

Wszystkich, którzy pragną doświadczyć głębokiego spotkania z Chrystusem przez Maryję, zapraszamy na 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych przygotowujących do poświęcenia się Jezusowi przez Maryję, jak Maryja na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

33 dni przygotowań do Konsekracji Jezusowi
przez Niepokalane Serce Maryi

Rozpoczęliśmy zapisy na kolejną, 6. „edycję” rekolekcji wg programu „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” prowadzanych przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3). Wszystkie materiały oraz konferencje będą również dostępne dla osób, które nie mogą korzystać ze wspólnych spotkań w Warszawie. Serdecznie zapraszamy, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami: >>>tutaj.

 

Zgłoszenia na 33 dniowe rekolekcje prosimy kierować wypełniając poniższy formularz.
Osoby z odległych miejsc Polski i z zagranicy zgłaszając się, powinny wskazać, że biorą „udział w duchowej łączności” poprzez podanie nazwy swojej miejscowości (Miasto/Kraj).

 

 

Zgłoszenia na 33 dniowe rekolekcje można też kierować na adres e-mail:   oddani.Maryi@gmail.com lub telefonicznie do koordynatorów ze Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi: 609 146 445 (w godz. 10.00-17.00) lub 502 523 206 (w godz. 17.00-21.00). W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, Email, Tel. oraz Miasto/Kraj.

Chcemy wyrzec się siebie i świata doczesnego
oddajemy się Tobie Matko chcemy żyć dla Boga naszego 

Bądź naszą wspomożycielką, oręduj za nami w Niebie 
Pomóż prostować nam drogi, ratuj nas w potrzebie
Gdy wiatry prób, cierpienia będą nas doświadczały 
gdy nasze słabe dusze będą się poddawały 
schroń nas Niepokalana pod płaszczem Twojej Miłości 
Ucz nas najlepsza Matko pokory, oddania, cichości 
Niech Ogień Ducha Świętego naszą wiarę ożywi 
bo tylko w Jedności z Bogiem będziemy naprawdę szczęśliwi 
Niech serca nasze będą Mieszkaniem Syna Twojego 
niech narodzi się w nas Miłość do BOGA ŻYWEGO!
(modlitwa ułożona przez Anitę G. – uczestniczkę 5. edycji naszych
33 dniowych rekolekcji – niewolnika Jezusa w Maryi od 8.12.2017 r.)

Zapraszamy!
W imieniu Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi

– Ania i Zbyszek (Apostołowie niewolnictwa Maryjnego)
AD IESUM PER MARIAM

Niewolnicy Maryi na Siekierkach

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny wiele dzieci Maryi na całym świecie otrzymało łaskę wspólnego zamieszkania na wieki
w Sercu Niepokalanie Poczętej!

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach blisko 400 osób otrzymało łaskę spotkania w tajemnicy ćwiczeń duchowych oraz w „świętej niewoli miłości”, którą św. Ludwik nazwał prawdziwym nabożeństwem do Maryi. Otrzymaliśmy 33 dni z życia Jezusa, 33 doby bicia Serca Maryi w szkole Ducha Świętego, by dostąpić zaszczytu przyjęcia łaski stania się niewolnikiem Pana Jezusa i Maryi, niewolnikiem z miłości.

33 dniowy okres przygotowań wg św. Ludwika Grignion de Montfort – nasze ćwiczenia duchowe oraz wspólne spotkania prowadzone przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi zakończyliśmy uroczystą Eucharystią z Aktem Oddania się w niewolę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi – 8 grudnia 2017 r. Głównym celebransem był opiekun Wspólnoty – kustosz Sanktuarium – o.Tadeusz Suślik SchP.
fot. Łukasz Mucha (niewolnik Jezusa w Maryi)

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Idziemy dalej jako uczniowie Jezusa i dzieci naszej Mamy – Bożej Rodzicielki.

U progu tej przepięknej drogi warto sobie uświadomić, że aby być niewolnikiem Maryi z miłości, najpierw trzeba stać się… dzieckiem. Pozwolić sobie na czułą i pełną tkliwości relację z Maryją – Matką. Wtedy Ona daje poznać całą pełnię słodyczy Jej macierzyńskiej miłości.

Pamiętajmy, że Maryja jest miejscem, gdzie kształtują się święci, a nasza droga jest drogą świętych. Św. Augustyn doda: że Maryja jest „formą Bożą” – kogo do tej formy Bożej wrzucono, ten bywa od razu ukształtowany w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus jest w nim. Jeśli natomiast jesteśmy w Jezusie, a Jezus Chrystus jest w nas, nic ani nikt nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest właśnie w Nim.

Dlatego potrzebujemy tych ćwiczeń duchowych po to, by Jezus Chrystus został całkowicie przez nas znaleziony, abyśmy mogli ukochać Go prawdziwie i wiernie Jemu służyć.

Zachęcamy Was mocno już dzisiaj, abyśmy co roku, wspólnie, podejmowali rekolekcje uwielbienia Pana w naszej Mamie – Maryi. Ćwiczenia duchowe rodzą w człowieku jeszcze większy głód i pragnienie życia na wyłączność z Maryją, ale też dla Niej – dla Maryi.

Każdy z nas – przez swoje całkowite oddanie się Maryi – może stać się „miejscem” i zaczynem Jej Tryumfu.

Tryumf Mojego Niepokalanego Serca dokona się przez nowe narodzenie Jezusa w sercach i duszach Moich biednych, zabłąkanych dzieci – stwierdza Matka Boża do ks. Gobbiego. Odczytajmy tę prawdę w oparciu o Jej słowa, pamiętając jednak o tym, że ten Tryumf Maryi ma być bezwzględnie zdobyciem serc dla Jezusa:

„Po raz drugi Syn przybędzie do was również poprzez Swoją Matkę. Jak Słowo Ojca posłużyło się Moim dziewiczym łonem, by dotrzeć do was, tak Jezus posłuży się Moim Niepokalanym Sercem, aby przybyć i zapanować wśród was.
Pierwsza rzecz, o którą proszę, Moje dzieci, to wasze bezwarunkowe «tak». Wypowiadacie je poświęcając się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Następnie proszę was, abyście powierzyli się Mojemu matczynemu Sercu z najpełniejszą ufnością i największym oddaniem. Wasze «tak» i całkowita gotowość pozwolą działać waszej Mamie.”

„Największe zwycięstwo Mojego Niepokalanego Serca Mamy polegać będzie na doprowadzeniu do tego, że Jezus zajaśnieje we wszystkich duszach Moich dzieci. Jej zadaniem jest bowiem zapalanie w sercach wszystkich ludzi światła Jezusa, prawdziwego Słońca świata.”

„Triumf Mojego Serca nastąpił w życiu Moich umiłowanych synów, którzy poświęcili się Memu Niepokalanemu Sercu. Ich liczba rośnie z dnia na dzień. Popatrzcie, wzrasta w nich światło, miłość, wierność i świętość, heroiczne dawanie świadectwa Ewangelii. Pomimo ich małości lśni w nich Moja wspaniałość. Prowadzeni i przygotowani przeze Mnie, staną się nowymi apostołami dla odnowienia całego Kościoła. Są w sercu Kościoła i w Sercu waszej Niebieskiej Mamy.” 

„Za pośrednictwem Moich Kapłanów niezliczona ilość świeckich wiernych poświęci się na nowo Mojemu Sercu i powierzy Mi się całkowicie. Z prostotą, bez organizacji niech wszyscy oddadzą Mi się całkowicie – jak małe dziecko, które całe oddaje się swej mamie.
Błogosławię dziś każdego z was z osobna. Tulę i zamykam was w Moim Sercu.
Nigdy – nawet na chwilę – nie uważajcie, że jesteście sami lub oddzieleni ode Mnie. Dzieci poświęcone Memu Niepokalanemu Sercu, jestem waszą Mamą i udzielam wam daru Mojej stałej obecności przy każdym z was.
Dzięki Moim małym dzieciom, poświęconym Mojemu Sercu, zło nie zwycięży i zostanie w końcu pokonane.
Wybrałam i przygotowałam ich wszystkich, aby przyczynili się do wielkiego oczyszczenia ziemi.
Moje dzieci mają więc iść, prowadzone przeze Mnie, i nigdy się nie zatrzymywać. Żadne z nich nie powinno być obojętne. W Moim Niepokalanym Sercu chcę je wszystkie doprowadzić do wielkiej świętości.”

Idea niewolnictwa Maryjnego jest wspaniała i cieszymy się, że angażuje tak wiele osób. To warto propagować z poświęceniem, dlatego apostołujcie!

Oddać się w niewolę Maryi to oddać się w niewolę szczęściu. To zamieszkać w najbezpieczniejszym miejscu we wszechświecie. To wreszcie zamieszkać w Raju, który Bóg stworzył dla Siebie. Kto posiadł ten Skarb największy nie chce już zatrzymać go tylko dla siebie! Zatem – apostołujcie razem z nami!

W imieniu Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi
Ania i Zbyszek
Apostołowie niewolnictwa Maryjnego
AD IESUM PER MARIAM

«Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!»

—————
na niebiesko – fragmenty Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” – Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r.)

Wezwanie do pokuty – ks.Dominik Chmielewski

Kontynuując nasze przygotowania
do OFIAROWANIA SIEBIE BOGU PRZEZ MARYJĘ
wg wskazań św.Ludwika Marii Grignion de Montfort, przygotowując duszę do przyjęcia tej ŁASKI ,
wierzymy, że NIEPOKALANA wzywa nas do …

POKUTY !

W ramach rekolekcji i prowadzonych przez naszą Wspólnotę Niewolników Maryi
wspólnych spotkań w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach, na zakończenie
I Okresu 33 dniowych ćwiczeń duchowych,
w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia
Słowo Boże głosił dla nas Niewolnik Maryi:

ks. DOMINIK CHMIELEWSKI SDB

Konferencje o prawdziwej pokucie:


Ksiądz Dominik poprowadził dla nas nabożeństwo skruchy, żalu, modlitwę pokuty, byśmy jak najlepiej przygotowali się do dobrej spowiedzi – zwłaszcza w ujęciu grzechów z których się zwykle nie spowiadamy, bądź za nie nie żałujemy, lekceważymy, umniejszamy…

Modlitwa o wylanie daru Ducha Świętego – daru prawdziwej pokuty:


Pod koniec II okresu naszych przygotowań będziemy mieli jeszcze 2 nabożeństwa:

Czytaj dalej „Wezwanie do pokuty – ks.Dominik Chmielewski”

Zaproszenie

Drodzy Kandydaci na Niewolników Maryi,

W ramach prowadzonych przez naszą Wspólnotę Niewolników Maryi przygotowań do Oddania się Bogu przez Maryję
wg wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort,
od 5 listopada br., mamy dla Was propozycję
dodatkowego spotkania na zakończenie
I Okresu 33 dniowych ćwiczeń duchowych. Poprowadzi je dla nas 

ks. DOMINIK CHMIELEWSKI SDB

Spotkanie to odbędzie się
w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 

czwartek, 16 listopada 2017r.  po Mszy św. o godz.18.00

w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży

na warszawskich Siekierkach (ul.Gwintowa 3).

 Właśnie w czwartek zakończymy I Okres „WYRZECZENIE SIĘ DUCHA ŚWIATA”.
Na naszym wspólnym spotkaniu w piątek (17 listopada)
rozpoczniemy Okres II, tydzień 1. „POZNANIE SAMEGO SIEBIE”. 

Bardzo serdecznie zapraszamy!
Cieszymy się na te wspólne spotkania!

Z Panem Bogiem i Niepokalaną,

Apostołowie Niewolnictwa Maryjnego

AD IESUM PER MARIAM 

pomaranczki.wordpress.com

Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję (1)

Rozpoczęliśmy 33-dniowe przygotowania do oddania-ofiarowania się w niewolę miłości
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Do uroczystego Aktu Ofiarowania się Bogu przez Niepokalaną Maryję przystąpimy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 2017 r.

W tym 33-dniowym okresie przygotowań spotykamy się raz w tygodniu – w każdy piątek:
10 listopada
17 listopada
24 listopada
1 grudnia

Ponadto 6 i 7 grudnia, odbędą się szczególne nabożeństwa dla osób przygotowujących się do ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg doktryny św.Ludwika de Montfort, z modlitwą o łaskę ofiarowania się.

Wszystkich chętnych (z Warszawy i nie tylko) zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul.Gwintowa 3, Warszawa-Siekierki) na wspólne spotkania w w/w terminach rozpoczynające się każdorazowo Mszą św. o godz. 18.00. Po niej nabożeństwo adoracyjne.

Poniżej zamieszczamy treści do osobistych rozważań oraz modlitwy na poszczególne dni przygotowań (do odmawiania prywatnego):

DZIEŃ 2: —> kliknij
DZIEŃ 3: —> kliknij
DZIEŃ 4: —> kliknij
DZIEŃ 5: —> kliknij
DZIEŃ 6: —> kliknij
DZIEŃ 7: —> kliknij
DZIEŃ 8: —> kliknij
DZIEŃ 9: —> kliknij
DZIEŃ 10: —> kliknij
DZIEŃ 11: —> kliknij
DZIEŃ 12: —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 1) ***
DZIEŃ 13:  —> kliknij
DZIEŃ 14:  —> kliknij
DZIEŃ 15:  —> kliknij
DZIEŃ 16:  —> kliknij
DZIEŃ 17:  —> kliknij
DZIEŃ 18:  —> kliknij
DZIEŃ 19:  —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 2) ***
DZIEŃ 20:  —> kliknij
DZIEŃ 21:  —> kliknij
DZIEŃ 22:  —> kliknij
DZIEŃ 23:  —> kliknij
DZIEŃ 24:  —> kliknij
DZIEŃ 25:  —> kliknij
DZIEŃ 26:  —> kliknij
*** OKRES DRUGI (tydzień 3) ***
DZIEŃ 27:  —> kliknij
DZIEŃ 28:  —> kliknij
DZIEŃ 29:  —> kliknij
DZIEŃ 30:  —> kliknij
DZIEŃ 31:  —> kliknij
DZIEŃ 32:  —> kliknij
DZIEŃ 33:  —> kliknij
*** AKT ODDANIA: 8 grudnia 2017 r. ***

Cieszymy się na naszą wspólną drogę z Maryją!

33-dniowe przygotowania do całkowitego oddania się Maryi

Zapraszamy na drogę KONSEKRACJI

całkowitego oddania się w niewolę miłości

Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

 

Dzienniczku zapisane są zdumiewające słowa, które św. Siostra Faustyna usłyszała podczas modlitwy z ust Pan Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732)

Czy mamy świadomość tego kim jesteśmy jako Polska? – Jesteśmy jedynym narodem, o którym Bóg mówi, że jest narodem, który ma przygotować świat na powtórne Jego przyjście. To jest jedyna taka misja i powołanie, jakie jest dane konkretnemu narodowi w całej historii Kościoła.

Ks. Dominik Chmielewski mówi: „Polska będzie iskrą, od której zacznie się przygotowanie całego świata na powtórne przyjście Chrystusa. I to jest niesamowita rola. Każdy Polak i każda Polka jest odpowiedzialna, za to, by, również osobiście przygotować powtórne przyjście Pana poprzez swoje nawrócenie, pokutę i całkowite oddanie się Matce Bożej, aby Ona, jako Królowa Polski użyła nas w potężny sposób do triumfu swego Niepokalanego Serca”.

W Fatimie Matka Boża mówi bardzo wyraźnie: „Bóg przygotował ratunek dla całego świata w Moim Niepokalanym Sercu”. Oddając się Jej całkowicie pozwalamy, aby Ona użyła nas do triumfu Swego Niepokalanego Serca. Kluczem więc jest całkowite oddanie się (konsekracja) Matce Bożej – konsekracja Jej Niepokalanemu Sercu. Najpierw siebie samego, potem swojego małżeństwa, rodziny, parafii…

Konsekrując się, oddając się całkowicie Maryi, wchodzimy do Jej łona, wchodzimy do Jej Niepokalanego Serca, kształtowani przez Ducha Świętego.

Co zrobić, aby poświęcić się i żyć w Niepokalanym Sercu Maryi? 

Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa,
z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi poprzez odpowiednie przygotowanie i przystąpienie do 
Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje, które prowadzimy w Domu Matki –  w sanktuarium Matki Bożej na warszawskich Siekierkach.

Zgłoszenia przyjmujemy pod tel. 609 146 445 lub mailem: 33dni.zapisy@gmail.com
Więcej informacji: Ad IESUM per MARIAM – do Jezusa przez Maryję

Treść rozważań na poszczególne dni (do odmawiania prywatnego) są dostępne u góry strony w zakładce „DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ – ŚW.LUDWIK DE MONTFORT”