O modlitwie wstawienniczej – o. Augustyn Pelanowski

1) Za kogo raczej się nie modlić? 

2) Jaka modlitwa podoba się Bogu? 

3) Modlitwa w ukryciu 

4) Przyszedłem ogień rzucić na ziemię 

5) Modlitwa skargi 

6) Dar modlitwy wstawienniczej 

7) Siódma pieczęć – sens i siła modlitwy wstawienniczej 

8) Bóg szuka kogoś, kto by się modlił 

9) Emaus 

10) Świątynia 

11) Pytania 

ZIELONY SZKAPLERZ – na pomoc duchową osobom niechętnym i obojętnym religijnie

zielony szkaplerz

Reklamy