Jezu! Maryjo! Kocham Was!
Okażcie nam Swoje miłosierdzie. Ratujcie wszystkie dusze. Amen
O! Serca Pełne Miłości! O! Serca na zawsze miłością złączone!
Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie.
Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.

Serce Jezusa!
Przyjmij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki
nie stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości.
Wiem, że nie jestem godzien być blisko Ciebie,
ale przyjmij mnie i oczyść ogniem Twojej Miłości.
Weź mnie i posłuż się mną według Twego upodobania,
gdyż całkowicie należę do Ciebie. Amen

O! Jezu, czysta i święta Miłości!
Przeszyj mnie Twoimi strzałami i zanurz mnie w ranach
Niepokalanego Serca Twojej Matki!
Niepokalane Serce Maryi!
Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem Twojego Syna!
O! Serca Pełne Miłości!
Obdarzcie mnie miłością, życiem i zbawieniem. Amen

O! Jezu! O! Maryjo!
Jesteście Sercami Miłości! Kocham Was i Wam oddaję się całkowicie. Amen
O! Serca pełne Miłości! Przyjmijcie mnie, Wam oddaję serce moje! Amen

Imprimatur:
Poznań, dnia 29 kwietnia 2000 r. L. dz. 2328/2000
Ks. Bp Marek Jędraszewski – Wikariusz Generalny

[Pan mówi: „Ja sam jestem tą modlitwą. Uczę wszystkich tę modlitwę odmawiać, w szczególności o 6,12,16 godzinie, przy Komunii Św. i podczas Świętej Godziny i w czasie czuwania przy Grobie Pańskim”.
Modlitwa ta została podyktowana przez Pana Jezusa o. Montfortowi Okaa (SHL), kapłanowi z Nigerii, który założył Wspólnoty Sióstr i Braci Dwóch Serc Miłości (placówki m.in. w Nigerii i w Niemczech). Św. Jan Paweł II udzielił o. Okaa oraz jego duchowym dziełom specjalnego błogosławieństwa].

Reklamy